Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Aanvragen Licentie Nationale Zwemdiploma’s – Licentieonderdeel Snorkelen

Hier vind je meer informatie over hoe je als zwemlesaanbieder de Licentie Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Snorkelen kunt behalen. Tot 1 november 2022 kan er gebruik worden gemaakt van een overgangsregeling waardoor huidige instructeurs Snorkelen met een kwalificatie niveau 3 – zelfstandig lesgever met minimale inzet bevoegd snorkelinstructeur kunnen worden. Na 1 november 2022 vervalt de overgangsregeling en zal iedere instructeur die snorkellessen wil verzorgen een opleiding tot instructeur Snorkelen moeten volgen.

Hoe behaal ik de Licentie Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Snorkelen?

  • Vraag allereerst gratis de overeenkomst aan voor de Licentie Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Snorkelen via het formulier in deze link.
  • Van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) ontvang je een overeenkomst met het verzoek deze ondertekend retour te sturen. Daarnaast vragen wij een uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal 6 maanden oud).
  • Na bevestiging van de NRZ zal een auditor contact opnemen voor het inplannen van een (deel-)audit. (De audit kan al plaatsvinden ook al is de bijscholing Snorkelen nog niet gevolgd. Verderop vind je meer informatie over de bijscholing Snorkelen)
  • Ondertussen kan je controleren of jouw organisatie aan alle licentiecriteria voldoet.

Hieronder vind je meer informatie over de licentiecriteria. Let op! Op deze pagina is alleen specifieke informatie over het onderdeel Snorkelen opgenomen. Voor de overige criteria, klik hier.

Criterium A3 – Zwemlesgevenden
Zijn alle snorkelinstructeurs in het bezit van een kwalificatie niveau 3 – zelfstandig lesgever?

De huidige instructeurs Snorkelen die in het bezit zijn van een kwalificatie niveau 3 – zelfstandig lesgever moeten voor 1 november 2022 de gratis Bijscholing Snorkelen (2 uur praktijk, 1 uur theorie) hebben gevolgd. Instructeurs met jarenlange ervaring zonder diploma kunnen hier aan deelnemen met een competentieverklaring (vraag deze verklaring aan bij je NRZ regioadviseur). Meld de instructeurs hier aan.

Let op! Een instructeur is pas bevoegd snorkelinstructeur wanneer hij/zij voor 1 november 2022 de bijscholing Snorkelen heeft gevolgd. Na 1 november 2022 vervalt de overgangsregeling.

Criterium A4 – Lesplan
Is er een lesplan Snorkelen (of een aanvulling op het lesplan Zwem-ABC) aanwezig met onderstaande onderwerpen?

  • visie op lesgeven snorkelen
  • keuze van methode
  • organisatie van snorkellessen
  • uitwerken naar de einddoelen conform examenregeling

Criterium A6 – Examinator Nationale Snorkeldiploma’s
Is er een Examinator Nationale Snorkeldiploma’s beschikbaar voor de organisatie van diplomazwemmen Snorkelen?

Instructeurs die voldoen aan criterium A3 (kwalificatie niveau 3 – zelfstandig bevoegd) kunnen Examinator Nationale Snorkeldiploma’s worden door het volgen van een gratis digitale normeringssessie. Klik hier om instructeurs aan te melden.

Hoe nu verder?

Tijdens de (deel-)audit Snorkelen zal de auditor alle criteria nalopen en de bijbehorende documentatie opvragen. Wanneer de organisatie heeft aangetoond aan alle licentiecriteria te voldoen, zal de auditor bevestigen dat de Licentie Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Snorkelen is behaald. Vanaf dat moment zal de organisatie toegang krijgen tot de webwinkel voor alle benodigde materialen behorende bij de Nationale Snorkeldiploma’s.

Voor alle Licentiehouders Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Zwem-ABC worden voor al het bovengenoemde géén kosten in rekening gebracht en is het dus gratis!