Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Aanvragen praktijkexamen Ce2 voor de reguliere route

Hierbij meld ik een Pilot examen Ce2 Begeleider recreatieve zwemactiviteiten aan.
De kandidaat voert 4 examenlessen uit waarvan één examenles door de opleidingsdocent zal worden beoordeeld. Aansluitend aan de examenles volgt een individueel verantwoordingsgesprek waar een steekproefsgewijs een voorzitter van NRZ bij aanwezig kan zijn.

Gegevens examenlocatie

Gegevens stagebegeleider

Gegevens examen

Dit formulier uiterlijk 2 weken voor de examenles insturen.

reCAPTCHA is required.