Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Ce4 Leidinggevende in het zwembad

Ce4 Leidinggevende in het zwembad

Het onderdeel ‘Leidinggevende in het zwembad’ is een waardevolle toevoeging op de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker. Een leidinggevende kan mensen motiveren en managen.

Tijdens de opleiding kijken kandidaten naar hun eigen organisatie en analyseren vervolgens de situatie. Daarnaast kijken ze buiten de organisatie en zoeken ze contact met klanten. Wat vinden klanten en wat zou beter kunnen? Er is altijd wel een verbeterslag mogelijk en kandidaten kunnen laten zien hoe die verbeterslag kan worden gerealiseerd. De opleiding gaat ook dieper in op het rendementsaspect, de kosten en de baten.

De onderwerpen die aan bod komen zijn: beleid en planontwikkeling, inrichting en kennis van de organisatie, communicatie, kwaliteitszorg en het aspect leidinggeven zelf. Een relevant onderwerp wordt door de kandidaten uitgediept en gepresenteerd.

Kerntaken
De kerntaken van de leidinggevende zijn:

  • leidinggeven aan medewerkers van het zwembad.
  • plannen en ontwikkelen van activiteitenprogramma en bijdrage leveren aan beleid voor recreatieve en zwembewegingsactiviteiten.
  • verrichten van uitvoerende werkzaamheden in en om het zwembad.

De leidinggevende werkt nauw samen met zijn collega leidinggevenden en/of (allround) zwemonderwijzers. Daarnaast heeft hij/zij te maken met de toezichthouders, technische dienst, de receptionist/baliemedewerker en het horecapersoneel in de accommodatie.

Vooropleiding
Om deel te kunnen nemen aan de opleiding voor certificeerbare eenheid 4 dien je in het bezit te zijn van Ce1 én Ce2 en/of Ce3.

De volgende onderdelen moeten worden behaald om de certificeerbare eenheid Leidinggevende in het zwembad af te ronden en het branchecertificaat te ontvangen:

  • Verslag van de opzet en de voorbereiding van het project
  • Theorietoets
  • Stage en reflectieverslag
  • Presentatie van het project

Alle onderdelen moeten met een voldoende beoordeling zijn afgerond.

Waar?
Klik hier om te bekijken bij welke particuliere opleidingsinstituten de opleiding te volgen is.