Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

CE2 Begeleider recreatieve zwemactiviteiten

CE2 Begeleider recreatieve zwemactiviteiten

De Begeleider recreatieve zwemactiviteiten verzorgt recreatieve activiteiten, die aansluiten bij de motieven en doelen van specifieke (groepen) deelnemers. Daarbij let de Begeleider op de veiligheid van de deelnemers en voorkomt risicovolle situaties.

De inhoud van de opleiding is in het najaar 2018 op onderdelen vernieuwd. Hieronder volgt een globale beschrijving van de opleiding met de beoogde specialisaties. De komende periode vindt nog nadere afstemming plaats met de opleidingsinstituten over de specialisaties en waar deze te volgen zijn. 

De opleiding CE2 bestaat uit een algemeen deel en uit een specialistisch deel. Het algemene deel omvat het opzetten van activiteiten en de omgang met bezoekers in het zwembad; hun motieven, wensen, beweeggedrag en (on)mogelijkheden. De cursisten doen (basis)kennis op over onder andere motieven van deelnemers, motorisch leren, de rol van de begeleider, trainingsleer, lesopbouw, doelgroepen en activiteiten, en de organisatie van evenementen. Deze opleiding is niet gericht op zwemles geven aan kinderen. Er wordt geen stage gekoppeld aan het algemene deel.

Wat betreft het specifieke deel kiest de deelnemer uit één specialisatie. Er kan waarschijnlijk worden gekozen uit (in eerste instantie) 10 specialisaties. Bij de eerste vijf staat de doelgroep centraal en bij de andere vijf staat de activiteit centraal:

  1. Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen
  2. Zwemmen voor mensen met medische indicatie
  3. Zwemmen met baby’s en peuters
  4. Zwemmen met zwangeren
  5. Zwemmen voor senioren
  6. Aqua fitness / Aqua sport (mogelijk ook specifieker)
  7. Trim- en banenzwemmen
  8. Zwemvaardigheidsdiploma’s algemeen
  9. Snorkelen
  10. Survivalzwemmen/zwemmend redden

De specialisatie bestaat voor een deel uit theorie en voor een deel uit toepassing van de theorie in de praktijk tijdens de stage. In de theorie vindt verdieping plaats en leert men specifieke kennis over de betreffende doelgroep of de betreffende activiteit. In de stage leert men de theoretische kennis toe te passen in de praktijk wat uiteindelijk leidt tot het zelfstandig kunnen lesgeven in de betreffende specialisatie.

Binnenkort volgt meer informatie over het examen en hoe je het branche certificaat van de Nationale Raad Zwemveiligheid kunt verkrijgen.

Waar?

Klik hier om te bekijken bij welke onderwijsinstellingen de opleiding te volgen is.
Klik hier om te bekijken bij welke particuliere opleidingsinstituten de opleiding te volgen is.