Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

CE2 Begeleider recreatieve zwemactiviteiten

CE2 Begeleider recreatieve zwemactiviteiten

De Begeleider recreatieve zwemactiviteiten verzorgt recreatieve activiteiten, die aansluiten op de motieven en doelen van de specifieke (groepen) deelnemers. Daarbij let hij op de veiligheid van de deelnemer en voorkomt risicovolle situaties.

Vanaf 1 januari 2019 is deze opleiding vernieuwd.Voor zwemonderwijzers biedt de opleiding een mooie kans om je te specialiseren in het lesgeven aan andere specifieke doelgroepen of het verzorgen van recreatieve zwemactiviteiten.

De opleiding CE2 bestaat uit een algemeen deel en uit een specialistisch deel. Het algemene deel omvat het opzetten van activiteiten en de omgang met bezoekers in het zwembad; hun motieven, wensen, beweeggedrag en (on)mogelijkheden. De cursisten doen (basis)kennis op over onder andere motieven van deelnemers, motorisch leren, de rol van de begeleider, trainingsleer, lesopbouw, doelgroepen en activiteiten, en de organisatie van evenementen. Deze opleiding is niet gericht op zwemles geven aan kinderen. Er wordt geen stage gekoppeld aan het algemene deel.

Wat betreft het specifieke deel kiest de deelnemer uit één specialisatie. Er kan  worden gekozen uit 10 specialisaties. Onder de specialisatie vind je een link naar de opleidingsinstituten waar deze specialisatie is te volgen. De naamgeving van de specialisatie kan bij de opleidingsinstituten afwijken van de standaard naam zoals hieronder.

Bij de eerste vijf specialisaties staat de doelgroep centraal en bij de andere vijf staat de activiteit centraal:  

 1. Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen
  Te volgen bij: Fellinco, NBZ, SOZON,
 2. Zwemmen voor mensen met medische indicatie
  Te volgen bij: Fellinco, NBZ, Quality Movement, SOZON
 3. Zwemmen met baby’s en peuters
  Te volgen bij:  NBZ, Propulz.tP, SOZON
 4. Zwemmen met zwangeren
  Te volgen bij:  NBZ, SOZON
 5. Zwemmen voor senioren
  Te volgen bij: NBZ, Quality Movement, SOZON
 6. Aqua fitness / Aqua sport  
  Te volgen bij: Fellinco, NBZ, , NCS, Quality Movement, SOZON
 7. Conditiezwemmen
  Te volgen bij: Fellinco, Propulz.tP, Quality Movement, SOZON
 8. Zwemvaardigheidsdiploma’s 
  Te volgen bij: Fellinco, HeBeNCSSOZONSwimpy
 9. Snorkelen
  Te volgen bij: Fellinco, HeBeNCS, Quality Movement, SOZON, Swimpy
 10. Survivalzwemmen
  Te volgen bij: Fellinco, HeBe, NCS, SOZON, Swimpy

De specialisatie bestaat voor een deel uit theorie en voor een deel uit toepassing van de theorie in de praktijk tijdens de stage. In de theorie vindt verdieping plaats en leert men specifieke kennis over de betreffende doelgroep of de betreffende activiteit. In de stage leert men de theoretische kennis toe te passen in de praktijk wat uiteindelijk leidt tot het zelfstandig kunnen lesgeven in de betreffende specialisatie.

De kennis en kunde over de specialisatie wordt beoordeeld tijdens 4 examenlessen. De algemene kennis wordt getoetst tijdens een groepsgesprek. Als de beoordeling positief is, ontvangt de kandidaat het branchecertificaat Begeleider recreatieve zwemactiviteiten met duidelijke vermelding van de specialisatie van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Hiermee is duidelijk welke kennis en kunde de kandidaat beheerst én is hij/zij breed inzetbaar binnen de Nederlandse zwembaden.