Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Dag van de Beroepsopleiding 2018

Dag van de Beroepsopleiding 2018

Hieronder vind je uitgebreide informatie over de minitraining, workshops en infosessies.

Minitraining (2,25 uur)

Een goede stagebegeleider is goud waard – Johan van Kleeff

Deze korte training is vooral gericht op medewerkers van zwembaden en zwemscholen (stage-/BPV-begeleiders) die studenten/cursisten van een ROC of particulier opleidingsinstituut begeleiden. We gaan met elkaar in gesprek over de uitdagingen en valkuilen in de begeleiding en wat je als stagebegeleider mag verwachten van jezelf, van de student en van het opleidingsinstituut. Je krijgt ook een aantal praktische tips over hoe je op een positieve, motiverende manier studenten/cursisten kunt aanspreken op houding, gedrag en resultaten. Zowel voor jonge studenten van ROC’s als volwassen cursisten/medewerkers vormt de praktijkopleider van het zwembad of de zwemschool een cruciale schakel om kennis, een open houding en gewenst gedrag over te dragen.

 

Workshops (1 uur)  

 

Toegankelijk maken van biomechanica in het water – Aron Quirijn van Strien (Sozon)

Hoe maak je als docent de inhoud van de beroepsopleiding wat betreft biomechanica toegankelijk voor de studenten/cursisten. Voor sommige deelnemers is het complexe natuurkunde en lastig te begrijpen en in deze sessie delen we met elkaar hoe we dat aanpakken. Vanuit het overzicht wat we verwachten dat de student/cursist moet kennen gaan we met elkaar in gesprek welke didactische vormen goed en minder goed lijken te werken.

Promotie van beroepen en opleidingen – Jarno Hilhorst (Nationale Raad Zwemveiligheid) en Chantal Fellinger (Nationale Raad Zwemveiligheid)

Vakmanschap en beroepen in de zwembranche verdienen meer waardering en in deze workshop werken we een actieplan uit om daar samen een bijdrage aan te leveren. Vanuit zowel landelijke organisaties, de opleidingsinstituten als zwembadmedewerkers zelf kunnen we beroepen, de beroepsopleiding en de aangesloten opleidingsinstituten krachtiger uitdragen. Promotie en communicatie zijn cruciaal en in deze workshop bespreken we welke acties we in 2018 kunnen uitvoeren.

Sociale veiligheid in het zwembad – Rob Versteeg (Endurance) en Jolanda Kempers (Nationale Raad Zwemveiligheid)

In deze workshop denken we samen na op welke manier je verschillende elementen van sociale veiligheid in je lessen aan bod laat komen. Het gaat hier vooral om specifieke dilemma’s die spelen in de zwembaden en de Gedragscode Zwembranche. Naast de omgang met kinderen in de zwemles gaat het bijvoorbeeld ook om het kunnen herkennen en signaleren van kindermishandeling, het aanspreken van jongeren bij asociaal gedrag in het zwembad en mogelijk pestgedrag van zwembadmedewerkers onderling.

Techniek van de zwemslagen; wanneer is het goed? – Michael van den Beld (Nationale Raad Zwemveiligheid)

In deze workshop wordt ingegaan op de normering van de vier zwemslagen die onderdeel uitmaken van het Examenprogramma van de Nationale Zwemdiploma’s (Zwem-ABC). Het is belangrijk dat de landelijke normering voor iedereen helder is en bekend is bij opleidingsinstituten en (toekomstig) zwemonderwijzers. Specifiek wordt ook met elkaar nagegaan op welke manier je dit in de opleiding aan bod laat komen.

 

Samenwerking tussen stagebad en opleiding – Sabrina Kootje (Horizon College) en Chantal Fellinger (Nationale Raad Zwemveiligheid)

De samenwerking tussen stage organisatie en opleidingsinstituut is erg belangrijk voor een prettig opleidingstraject van de student/cursist. Het gaat dan onder meer om regelmatig contact, goede informatievoorziening en openheid tussen opleidingsdocenten en de zwembadmedewerkers die studenten begeleiden. Toch zijn er regelmatig geluiden vanuit zowel opleidingen als stageorganisaties dat men niet helemaal tevreden is over de samenwerking met de ander. In deze workshop wordt besproken hoe je zorgt voor goede wederzijdse verwachtingen en omgaat met weerstand en verschillen van inzicht over de gewenste manier van opleiden.

Nieuw leerboek opleiding Lesgever Zwem-ABC – Titeke Postma (Propulz.tP)

Er komt een nieuw leerboek voor de opleiding tot Lesgever Zwem-ABC, voortbordurend op de bestaande boeken van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Hoofd-auteur Titeke Postma en uitgever De Educatieve Uitgeversgroep lichten stand van zaken toe en wanneer en op welke wijze het nieuwe leermateriaal beschikbaar komt.

 

Infosessies (1 uur)

CE 2; waarde vergroten door meer specialisatie – Frank Fellinger (Fellinco)

Een allround zwembadmedewerker kan niet alleen toezichthouden en zwemles geven, maar kan ook allerlei recreatieve bewegingsactiviteiten in het zwembad begeleiden. Dit komt aan bod in certificeerbare eenheid 2 van de beroepsopleiding, waar jaarlijks helaas maar enkele tientallen cursisten deelnemen. In deze sessie wordt besproken op welke wijze opleidingsinstituten en Nationale Raad Zwemveiligheid dit onderdeel van de beroepsopleiding kunnen vernieuwen. Daarbij lijkt het wenselijk dat er in elk geval meer ruimte komt voor specialisatie en is heldere communicatie over de waarde van deze opleiding cruciaal.

Onderzoek naar zwemveiligheid – Corry Floor (Mulier Instituut)

Vanuit het project NL Zwemveilig is in 2016-2017 allerlei kennis verzameld over leren zwemmen en zwemveiligheid. Naast antwoord op de vraag ‘Wat is zwemveiligheid?’ en hoe dat door de Nationale Raad Zwemveiligheid is gekoppeld aan de Nationale Zwemdiploma’s wordt ingegaan op verschillende cijfers en achtergronden van verdrinkingen, schoolzwemmen en hoe het zwemlesaanbod is georganiseerd. Met elkaar kan worden besproken welke nieuwe inzichten in de beroepsopleiding ook terug moeten komen en op welke manier.

Examen Zwemmend Redden voor Zwembaden – Bernard Brosi (Reddingsbrigade Nederland)

In de afgelopen periode is met de Nationale Raad Zwemveiligheid en de aangesloten opleidingsinstituten een evaluatie uitgevoerd naar het examen Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRvZ). Het certificaat ZRvZ geldt als eis van de Nationale Raad Zwemveiligheid binnen de beroepsopleiding. In deze sessie worden de uitkomsten toegelicht en wordt ingegaan op het voorbereiden van cursisten/studenten op het examen.

Keuzedelen in het mbo – Arnold de Waart (Scalda)

Een belangrijke onderwijsvernieuwing in het mbo is de invoering van ‘keuzedelen’. In deze sessie wordt nog eens een toelichting gegeven op wat keuzedelen zijn en hoe examens voor keuzedelen in het mbo door ROC’s gekoppeld kunnen worden aan examens voor de branche certificaten voor Lifeguard, Begeleider recreatieve zwemactiviteiten en Lesgever Zwem-ABC van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Er zijn specifieke afspraken gemaakt om de examinering voor het mbo en voor de zwembranche goed aan te laten sluiten. Uiteindelijk moet iedereen wat betreft de Nationale Raad Zwemveiligheid hetzelfde niveau laten zien, maar er komen nog regelmatig vragen over wat keuzedelen zijn en hoe de specifieke afspraken in elkaar zitten.

Hoe is het toezichthouden in Nederland geregeld? – Martijn van Eck (Mulier Instituut)

Vanuit het project NL Zwemveilig is in een nieuwe publicatie weergegeven hoe toezichthouden in Nederland is geregeld. In deze sessie wordt een toelichting gegeven op hoe onder meer wetgeving in elkaar zit en wordt met elkaar uitgewisseld wat dit betekent voor de beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker. Het gaat daarbij met name om de koppeling met de opleiding tot Lifeguard/ toezichthouder in zwembaden (CE 1).