Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Examenraad

De Examenraad voor de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker en de beroepsopleiding Zwembadtechniek is het toezichthoudend orgaan op de kwaliteit van de examens en de beroepsopleidingen in de zwembranche. Het toezicht op de examens voor specifieke onderdelen vindt onder meer plaats door het afvaardigen van ‘examenvoorzitters’ naar eindgesprekken en praktijkexamen van kandidaten. Zij zien namens de Nationale Raad Zwemveiligheid toe op de kwaliteit en juiste procesgang van het examen en rapporteren naar de Examenraad. Kandidaten die het examen met een voldoende afronden, krijgen het branchecertificaat.

De Examenraad wordt aangesteld door het bestuur van de Nationale Raad Zwemveiligheid en:

 • is verantwoordelijk voor de uitgifte en registratie van certificaten en branchediploma’s.
 • toetst of opleidingsinstituten voldoen aan kwaliteitscriteria.
 • behandelt klachten.
 • initieert nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de opleiding.

De Examenraad is een afspiegeling van de zwembranche en bestaat uit personen uit het regulier en particulier zwemonderwijs en uit leden van VSG, WiZZ, KNZB, Reddingsbrigade Nederland en VTZ (Verenigde Technici in de Zwembadbranche). De leden zijn:

 • Gerard Klunder, onafhankelijk voorzitter, te bereiken via Chantal Henkes.
 • Henrica Bergsma, vertegenwoordiger namens de particuliere opleidingsinstituten en te bereiken per mail.
 • Kees van Zanten, vertegenwoordiger namens VSG, te bereiken per mail.
 • Jaco van Gent, vertegenwoordiger namens het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), te bereiken per mail.
 • Wouter Koeman, vertegenwoordiger namens de KNZB, te bereiken per mail.
 • Toon Loots, vertegenwoordiger namens de VTZ, te bereiken per mail.
 • Erwin Meeuwenoord, vertegenwoordiger op persoonlijke titel, te bereiken via Chantal Henkes.
 • Fred Paalvast, vertegenwoordiger namens Reddingsbrigade Nederland, te bereiken via Chantal Henkes.
 • Zetel vertegenwoordiger namens WiZZ is vacant.
 • Erik Ran, vertegenwoordiger namens NCS, te bereiken via Chantal Henkes.

Vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid zijn de medewerkers Chantal Henkes (adviseur) en Nieta van de Weerdhof (secretariële ondersteuning) aanwezig bij de overleggen van de Examenraad.

De Examenraad komt 4 keer per jaar bij elkaar. Wilt u iets inbrengen, waarvan u denkt dat het thuishoort bij de Examenraad? Neem dan contact op met Chantal Henkes of rechtstreeks met één van de leden.