Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Externe beoordelaar – externe kwaliteitsborging

De externe beoordelaar is een belangrijke schakel in de externe kwaliteitsborging van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Steekproefsgewijs is de externe beoordelaar namens de Nationale Raad Zwemveiligheid aanwezig bij het diplomazwemmen. De kwaliteit van het diplomazwemmen in totaliteit wordt geobserveerd en gerapporteerd richting de Nationale Raad Zwemveiligheid.

De externe beoordelaar is een professional met praktijkervaring in het snorkelonderwijs. Dit betekent dat een externe beoordelaar:

Externe beoordelaar worden

Een lesgever Snorkelen kan Externe beoordelaar worden na het worden van Examinator Nationale Snorkeldiploma’s. Examinator Nationale Snorkeldiploma’s worden kan door het volgen van een Normeringsessie Snorkelen. Om aan een normeringsessie deel te mogen nemen, moet men voldoen aan criterium A3.1 uit het Handboek Licentie Nationale Zwemdiploma’s onderdeel Snorkelen.

Externe beoordelaar blijven

De certificering voor Examinator Nationale Snorkeldiploma’s en daarmee Externe beoordelaar wordt getoetst door de Nationale Raad Zwemveiligheid. De certificering is vier jaar geldig. Om Examinator Nationale Snorkeldiploma’s te blijven geldt een inspanningsverplichting: een Examinator Nationale Snorkeldiploma’s moet per 4 jaar minimaal 4 keer actief zijn in de rol van:

a.) Examinator Nationale Snorkeldiploma’s  of
b.) Externe beoordelaar
c.) een combinatie van a en b.