Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Veelgestelde vragen

Algemeen: zwemmen & zwemveiligheid

 • Hoe herken je het enige echte Zwem-ABC?

  Het Nationaal Zwemdiploma van de Nationale Raad Zwemveiligheid is een waardedocument. Helaas rouleren er ook kopieën of nagemaakte exemplaren. Wil je zeker weten dat je een Nationaal Zwemdiploma A, B of C van de Nationale Raad Zwemveiligheid hebt? Check dan of het diploma de echtheidskenmerken bevat.

  Lees meer over het Zwem-ABC

 • Nog meer diploma’s halen na je Zwem-ABC?

  Kinderen die het leuk vinden om na het behalen van het Zwem-ABC nog meer te leren, kunnen hun zwemvaardigheid verder vergroten met de algemene en specifieke Zwemvaardigheidsdiploma’s.

  Lees meer over andere Nationale Zwemdiploma’s

 • Wat is de Nationale Norm Zwemveiligheid en wat is het verschil tussen de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C?

  De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft niveaus van zwemvaardigheid gekoppeld aan Nationale Zwemdiploma’s. Een kind voldoet pas aan de Nationale Norm Zwemveiligheid bij zwemdiploma C. De Nationale Zwemdiploma’s A en B zijn daarbij tussenstappen. Deze niveaus sluiten aan op de Nederlandse infrastructuur van zwemwater waar volwassenen en kinderen zwemmen:
  • Zwemdiploma A: je beheerst vaardigheden voor een zwembad zonder attracties.
  • Zwemdiploma B: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.
  • Zwemdiploma C: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

  Lees meer over de Nationale Zwemdiploma’s en de Nationale Norm Zwemveiligheid

 • Wat is zwemveiligheid?

  We hebben het veel over zwemveiligheid. Maar wat is dat nu eigenlijk? Van welke factoren is dit afhankelijk? Ben je ‘automatisch’ zwemveilig na het behalen van je zwemdiploma? Blijf je altijd zwemveilig? De Nationale Raad Zwemveiligheid gaat in op deze vragen in een speciale animatie.

  Lees meer over de Nationale Norm Zwemveiligheid

 • Zwemles: alleen het beste is goed genoeg voor jouw kind

  Waar gaat je kind op zwemles? Hoe kies je een goede zwemlesaanbieder? Hoe weet je zeker dat je kind straks na het diplomazwemmen het enige echte Nationale Zwemdiploma in handen heeft? Let op: alleen de Nationale Zwemdiploma’s uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid zijn de echte. De zwemlesaanbieders die bij de Nationale Raad Zwemveiligheid zijn aangesloten, zijn in het bezit van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden regelmatig gecontroleerd op kwaliteit. Komt een zwemlesaanbieder niet voor in de lijst dan mag deze geen Nationaal Zwemdiploma / het Zwem-ABC uitgeven en wordt deze niet door de Nationale Raad Zwemveiligheid gecontroleerd. Wees zorgvuldig bij je keuze. Alleen het beste is goed genoeg voor jouw kind!

  Klik hier voor meer informatie over de Nationale Zwemdiploma’s. Of zoek met de zwemleslocator naar een zwemlesaanbieder in de buurt die de Nationale Zwemdiploma’s uitgeeft.

 • Zwemles: kies altijd voor kwaliteit

  In Nederland mag iedereen zwemlessen aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De overheid heeft deze taak losgelaten en in 1984 overgedragen aan de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid. Kies een vakkundige aanbieder die onafhankelijk getoetst is door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Zo weet je zeker dat je kiest voor kwaliteit. Hiermee wordt de basis gelegd voor een leven lang zwemplezier en -veiligheid. Zwemlesaanbieders die met goed gevolg getoetst zijn door de Nationale Raad Zwemveiligheid, ontvangen de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Dit is de kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Alleen zwemlesaanbieders die voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Licentie mogen de Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC uitgeven.

  Lees meer over het kiezen van zwemles en Licentie Nationale Zwemdiploma’s

 • Zwemlesmethodes: maak de juiste keuze

  Je kind gaat straks op zwemles. Maar waar? Er wordt op verschillende manieren les gegeven. Het eindpunt is duidelijk: de Nationale Norm Zwemveiligheid. Er zijn meerdere manieren (lees: zwemlesmethodes) om bij dit eindpunt te komen. Hoe weet je of een zwemlesmethode bij jou en jouw kind past? De animatie van de Nationale Raad Zwemveiligheid helpt je hierbij. Dan weet je uit welke onderdelen een zwemlesmethode bestaat en waar je op kunt letten bij het vergelijken van methodes.

  Lees meer over zwemlesmethodes

Beginnen met zwemmen

 • Afwegingen zwemles

  Er zijn verschillende aanbieders van zwemles: zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen. Ook binnen één zwembad vind je verschillende organisaties die lesgeven, bijvoorbeeld het zwembad zelf, maar ook een zwemvereniging en/of zwemschool die zwemwater huren in het zwembad. Per aanbieder verschilt de lesmethode, of je wel of niet kunt kijken bij de les van je kind, de lengte van de wachtlijst en het bedrag dat je betaalt voor de zwemles. Ook de lesfrequentie en het moment van de zwemles verschillen. Let erop dat de organisatie die de zwemles aanbiedt, werkt met het Zwem-ABC, dat wordt uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Dan weet je dat deze zwemlesaanbieders jouw kind op een verantwoorde en veilige manier zwemles geven.

  Lees meer over afwegingen zwemles

 • Ouder- en kindzwemmen: genieten met je kind in het water

  Voor kinderen van nul tot vier jaar is het aanleren van zwemslagen nog erg lastig. Maar heel jonge kinderen kunnen al wel vertrouwd raken met water en leren zichzelf te redden. Zo leren jonge kinderen al plezier te hebben in het water. In bijna ieder zwembad worden cursussen aangeboden voor kinderen van nul tot vier jaar. Er bestaan verschillende namen voor activiteiten met jonge kinderen: ouder- en kindzwemmen, baby- en peuterzwemmen, guppy- en puppyzwemmen of survivalzwemmen.

  De essentie ligt in het idee dat je kind in een aantal lessen bijvoorbeeld leert draaien en drijven of vanuit het water op de kant klimmen. Vaak is de cursus voor je kind samen met jou als ouder. De Nationale Raad Zwemveiligheid stimuleert ouders zo’n cursus met hun jonge kind te volgen. Het helpt de zelfredzaamheid van je kind in het water te vergroten. Je hebt samen met je kind plezier en je kind krijgt vertrouwen in het water. Informeer bij het zwembad in de buurt naar de mogelijkheden.

  Lees meer

 • Schoolzwemmen, of zelf op les?

  In ongeveer dertig procent van de gemeenten in Nederland volgen kinderen via de basisschool zwemles. Schoolzwemmen wordt op verschillende manieren gegeven. Er zijn gemeenten die ervoor kiezen om een soort van ’gymnastiekles in het zwembad aan te bieden. Andere gemeenten kiezen voor het schoolzwemmen gekoppeld aan het halen van zwemdiploma’s, Dit kan verschillen per gemeente en per basisschool.

  De meeste ouders kiezen er echter voor hun kind zelf al eerder op zwemles te doen. De schoolzwemles start meestal pas als de kinderen ongeveer zeven jaar oud zijn. Vooral jonge kinderen lopen risico in de buurt van water. Hoe eerder een kind zich in het water kan redden, hoe veiliger dat is.

  Lees meer

 • Wat is de ideale leeftijd om te leren zwemmen?

  De Nationale Raad Zwemveiligheid vindt: hoe eerder een kind veilig is in het water, hoe beter. De meeste kinderen die verdrinken, zijn immers tussen de nul en vier jaar oud. Vanaf zeer jonge leeftijd zijn er mogelijkheden in het zwembad om kinderen veiliger in en om water te laten bewegen.

  De adviesleeftijd om te starten met zwemles voor het A-diploma is viereneenhalf tot vijf jaar. Er zijn ouders die liever eerder willen starten met zwemles, namelijk als hun kind vier of zelfs drie jaar is. De eisen die aan het A-diploma zijn gesteld, zijn te moeilijk voor een kind van drie jaar om te halen. Zelfs een kind van vier kan moeite hebben om de vaardigheden onder de knie te krijgen. Daar komt bij dat een kind van vier ook start op de basisschool. Dit is voor een kind een grote verandering, die veel energie kost. Wacht een half jaar en het kind zal makkelijker door de zwemlessen heen lopen.

  Ouders die graag willen dat hun kind leert zwemmen vóórdat het kind vier jaar oud wordt, kunnen beter voor het overlevingszwemmen/ouder- en kindzwemmen kiezen. Zo kan het kind ervaring opdoen in het water. Eenmaal begonnen met de zwemlessen voelt het kind zich dan al vrij en vertrouwd in het water.

  Lees meer

 • Wat kan ik doen als ik de zwemles van mijn kind niet kan betalen?

  Neem contact op met je gemeente. Er zijn vaak regelingen beschikbaar die het mogelijk maken de zwemlessen te bekostigen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. De regelingen, de beschikbaarheid hiervan en voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

  Je kunt ook kijken op de website www.samenvoorallekinderen.nl. Hierop hebben Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp gezamenlijke informatie staan over hun regelingen en hoe je aanvragen voor kinderen kunt indienen om daarop aanspraak te maken. Aanvragen voor vergoeding van zwemles kunnen ook direct via één aanvraagformulier op deze website worden ingediend.

  Lees meer

Blijven zwemmen

 • Advies: blijf regelmatig zwemmen!

  Een kind dat het Nationale Zwemdiploma C heeft gehaald, heeft een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. We beschouwen dit diploma als de Nederlandse Norm Zwemveiligheid. Het is raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het halen van het Zwem-ABC. Kinderen en volwassenen die hun geoefendheid niet op peil houden, lopen gevaar dat de opgedane vaardigheden in het water verminderen of zelfs verloren gaan. Het spreekt voor zich dat daarmee de veiligheid in het geding is. Zwemconditie houd je op peil door te zwemmen.

  Uit onderzoek blijkt dat je zwemmen kunt verleren. Daarom heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid de Nationale ZwemChallenge ontwikkeld. Met deze Challenge test je je zwemveiligheid. Je legt een leuk en uitdagend parcours af in het zwembad. Na het afleggen ontvang je een certificaat met een persoonlijk advies hoe je zwemvaardigheden, waar nodig, te verbeteren. Kijk voor meer informatie en deelnemende locaties op www.nationalezwemchallenge.nl.

  Lees meer over blijven zwemmen

Dag van het Zwemonderwijs voor zwem- en duikverenigingen en reddingsbrigades 2024

 • Best lastig! Omgaan met lastgevend gedrag in de zwemles – Patty van ‘t Hooft (Passend Bewegen)

  Het liefst heeft elke lesgever een leuke zwemles waarin de kinderen veel leren en plezier hebben. Helaas lukt dat niet altijd en vooral lastig gedrag in de zwemles kan die plezierige sfeer verstoren. Lastig gedrag roept namelijk vaak een negatieve reactie op bij degenen die er mee te maken krijgen. De aandacht wordt afgeleid, er kan een sociale onveilig sfeer ontstaan en kinderen kunnen minder goed tot leren komen. Om lastig gedrag positief te kunnen beïnvloeden helpt het om meer inzicht te krijgen in het waarom van het lastige gedrag. In deze workshop bespreken we mogelijke oorzaken van lastig gedrag in de zwemles en gaan in op welke aanpak daarbij zou kunnen passen om de zwemles weer voor iedereen plezierig te maken.

  Deze masterclass vind je in ronde 3 en 4.

 • Bijscholing Survival – Erik Willems en Chantal Henkes (NRZ)

  In 2024 zijn de nieuwe Nationale Survivaldiploma’s geïntroduceerd en toegevoegd aan de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Dit betekent dat de Survivallessen door een gekwalificeerde lesgever worden gegeven.

  Met deze bijscholing Survival kunnen huidige lesgevers Survival die voldoen aan de instroomeis maar niet in het bezit zijn van een kwalificatie conform criterium A2 van het licentieonderdeel Survival een bevoegdheid Lesgever Survival behalen zonder verdere scholing.

  Let op! Deelname aan deze sessie is alleen mogelijk indien de lesgever in het bezit is van een Kwalificatie Lesgever Zwem-ABC én ervaring heeft in het geven van survivallessen.

  Deze bijscholing wordt gehouden in ronde 1 en 2.

 • De gehandicapte zwemmer – Wendy Scholten

  Wendy Scholten kan je van alles vertellen over zwemmers met syndroom van down, autisme, doof, blind, verstandelijk beperkt of lichamelijk beperkt. Tijdens deze workshop gaat Wendy dit niet doen. Ze neemt je mee in het anders (leren) denken, waardoor je anders naar de gehandicapte zwemmer kijkt en gaat handelen.

  It amounts learning to think
  differently so you look at things
  differently …

  Hier hoor je meer over in ronde 3.

 • Differentiëren in de zwemles – Titeke Postma (Propulz.tP)

  Omgaan met verschillen in de zwemles, het blijft een lastig onderwerp. Hoe zorg je ervoor dat je alle kinderen evenveel aandacht kunt geven? Hoe hou je als lesgever het overzicht? Hoe hou je de vooruitgang van de kinderen bij? Zodat je het leerlingvolgsysteem goed kunt invullen? In deze masterclass inventariseren we kort welke verschillen je tegen kunt komen bij de kinderen. Daarna bespreken we een aantal ‘kant en klare’ voorstellen die je helpen om te differentiëren. En waarmee je direct aan de slag kunt gaan.

  Deze Masterclass kun je volgen in ronde 3 en 4.

   

 • Hoe behoud je kinderen na het behalen van hun zwemdiploma voor jouw vereniging? – Bas Hokke (KNZB)

  “Als je je zwemdiploma hebt, dan mag je op een ‘echte’ sport” is een veelgehoorde uitspraak van ouders van kinderen die zwemlessen volgen. Maar dat die ‘echte’ sport ook een zwemsport kan zijn, daar staan ze vaak niet bij stil.

  In deze interactieve sessie ga je met andere bestuurders van verenigingen in gesprek over de vraag hoe we kinderen, na het behalen van hun zwemdiploma, kunnen behouden voor de vereniging. Verwacht geen panklare oplossing, maar wel kaders en handvatten om dit thema binnen jouw vereniging effectief op te pakken.

  Je kunt deze sessie volgen in ronde 1.

 • Hoogbegaafd? Dat zie je zo! Of toch niet? – Sietske van der Worp

  De kans is groot dat je al eens een hoogbegaafden in je zwemles hebt gehad. Herkende je ze? Weet je wat je kunt doen om ze te ondersteunen? In deze workshop ontdek je wat hoogbegaafdheid is en wat je daarvan zou kunnen merken tijdens de zwemles. Uiteraard krijg je handvatten om deze zwemmers te begeleiden tijdens je les en kun je al je vragen stellen.

  Deze workshop wordt gehouden in ronde 2.

 • Maak werk van een blauwe golf voor gewenst gedrag! – Peter ten Hove (integriteitsmanager Reddingsbrigade Nederland en KNZB)

  Code blauw is een begrip binnen de zwemsport. Het vormt de basis voor ons stimulerende sportklimaat: een 100% eerlijke, gezonde, inclusieve, open, plezierige en veilige zwemsector.

  Het is tijd om onze code tot leven te brengen! Dat doen we door actief onze kernwaarden uit te dragen en gewenst gedrag te stimuleren. Want nog te vaak richten we onze energie op wat we niet (meer) willen. Wat nu als we het vergrootglas en onze energie richten op al het moois dat de zwemsport week in week uit heeft te bieden?

  Vanzelfsprekend zijn we er daarmee niet. Er zullen zich incidenten voor blijven doen. Maar het geeft rust en vertrouwen wanneer we met elkaar samenwerken vanuit onze breed (uit)gedragen kernwaarden. Waarbij incidenten professioneel, tijdig en adequaat worden opgepakt en we ze kunnen laten voor wat ze zijn: een uitzondering op onze regels.

  Samen creëren we een blauwe golf voor iedereen die in aanraking komt met de zwemsport.

  In deze workshop word je meegenomen in de omslag van codes en regels (Code Blauw) naar het stimuleren van gewenst gedrag (Blauwe Golf). Ook worden handvaten gegeven om incidenten te voorkomen en op een zorgvuldige en professionele wijze op te volgen.

  Ben jij erbij in ronde 4?

 • Normeringssessie Survival – Erik Willems (NRZ)

  Het doel van de Normeringsessie Survival is zorgen dat jij voldoende kennis hebt over en de verantwoordelijkheid kunt dragen voor de interne kwaliteitsborging van het diplomazwemmen voor de Nationale Survivaldiploma’s. De Normeringsessie Survival bevat de volgende onderwerpen:

  • De organisatie en uitvoering van het diplomazwemmen voor de Nationale Survivaldiploma’s.
  • De Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival, inclusief essentie en normering.

  Je vindt deze sessie in ronde 3.

 • Snorkelen – Rob Fokkinga (eigenaar van Walderveenbad Loosdrecht, Calypsosport Abcoude en Duikcentrum Loosdrecht)

  Wanneer een kind het Zwem-ABC haalt, zijn er diverse mogelijkheden om de kennis en kunde in het zwemmen te verbreden.

  Wil je naar de zwemvereniging, dan kies je voor de zwemvaardigheidsdiploma’s. Met onderdelen van Aquasportief tot aan de wedstrijdslagen en van waterpolo tot aan schoonspringen, schoonzwemmen of de wereldzwemslagen. Wil je naar de reddingsbrigade, dan kies je voor de survivaldiploma’s.

  Maar…… menig kind is meer van het onder water zwemmen en is wellicht erg geïnteresseerd in de onderwaterwereld die hij straks op vakantie wil ontdekken. In dat geval is snorkelen de juiste stap.

  Deze workshop gaat over de materialen, de diplomalijn en de oefenstof.

  Volg deze workshop met tips en tricks voor een leuke, uitdagende snorkelles in ronde 4.

 • Succesvolle aanpak in en rondom het zwemonderwijs – Arno Geul (voorzitter HZC De Robben)

  De Hilversumsche Zwemclub (HZC) De Robben wil graag in deze workshop haar succesvolle aanpak delen hoe zij haar ABC Zwemlessen van maar 25 zwemles leerlingen in 2020 naar inmiddels ruim meer dan 350 zwemles leerlingen met een wachtlijst van gemiddeld 80 leerlingen, heeft kunnen bewerkstelligen.

  Doe inspiratie op tijdens deze workshop in ronde 2.

 • Variatie in de zwemles – Titeke Postma (Propulz.tP)

  We leren kinderen in de zwemles allerlei vaardigheden. We weten, uit onderzoek, dat variatie in het leren van groot belang is. Maar onze creativiteit is soms op. We ‘serveren’ in de les vaak dezelfde opdrachten en proeven. In deze workshop gaan we op een speelse manier aan de slag met alles wat we altijd al doen. We kijken naar de voordelen van variatie en je ontvangt een zak met ingrediënten en recepten om heerlijke, gevarieerde lessen te maken!

  Nieuwsgierig? Kom langs en doe mee in ronde 1.

 • Vrijwilligers aan je binden – Elly Smits (SESAM)

  “Veel stichtingen en verenigingen hebben zorgen over hoe ze vrijwilligers en (bestuurs)leden kunnen werven en behouden. Vrijwilligers passen niet meer in het traditionele model van functiebeschrijvingen (“wat wij nodig hebben”). Hun relatie met jouw organisatie is steeds meer gebaseerd op wederkerigheid. De ‘oude’ functies worden vervangen door concrete en afgebakende taken en projecten.

  Hoe kun je als bestuur inspelen op deze maatschappelijke veranderingen, waardoor je toch vrijwilligers aan je weet te binden? Die vraag staat centraal in deze training.

  Het doel van deze workshop is feiten en inzichten te delen over het vrijwilligersveld, opgedaan door SESAM in de loop der jaren. En handvatten te bieden, waarmee je aan de slag kunt.”

  Deze workshop vind je in ronde 2.

 • Wat betekent het Sportakkoord voor jouw vereniging – Johan van Kouterik

  Deze workshop wordt gehouden in ronde 3. De inhoud volgt nog.

Kennisbank – cijfers en onderzoeksresultaten over zwemmen en zwemveiligheid

 • Kennisbank – cijfers en onderzoeksresultaten over zwemmen en zwemveiligheid

  Kennis en innovatie zijn belangrijke aspecten binnen de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Kennis over leren zwemmen en zwemveiligheid verzamelen, beoordelen en verspreiden is een van de manieren waarop de NRZ wil bijdragen aan veilig zwemmen in Nederland en de kwaliteit van zwemlessen.

  Relevante publicaties rondom zwemmen en zwemveiligheid zijn terug te vinden in de landelijke Kennisbank Sport & Bewegen. Het beheer van de Kennisbank Sport & Bewegen vindt plaats vanuit het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Mijn diplomazwemmen

 • Hoe kan ik zien of er een gedelegeerde komt naar het diplomazwemmen?

  Zwemlesaanbieders zien een dag voor het examen de naam van de gedelegeerde bij het examen staan wanneer deze langs zal komen.

  Examinatoren kunnen dit op dit moment nog niet  inzien.

 • Ik ben examinator máár ook de coördinator die aan het beheerdersaccount van mijn organisatie gekoppeld zou moeten zijn. Kunnen de accounts gekoppeld worden?

  Dit kunnen wij voor je instellen.

  Laat ons weten welke accounts en op welk mailadres je deze accounts wilt gebruiken met behulp van het formulier onderaan de pagina.

 • Ik kan geen examinatoren of afzwemlocaties toevoegen aan ‘Mijn organisatie’.

  Op dit moment kunnen alleen beheerders nieuwe examinatoren en afzwemlocaties toevoegen aan ‘Mijn organisatie’. We werken er hard aan om dit zo snel mogelijk ook voor gebruikers die door de beheerder zijn aangemaakt beschikbaar te stellen.

  Dit probleem ondervinden gebruikers die door de beheerder aangemaakt zijn om namens de zwemlesaanbieder examens aan te melden.

 • Ik krijg de melding ‘pagina niet gevonden’ wanneer ik een account wil activeren.

  Deze foutmelding is bij ons bekend. In de meeste gevallen is de persoon dan al ingelogd in Mijn diplomazwemmen met een ander account. De oplossing is in dit geval om eerst de gebruiker uit te loggen (door rechtsboven naast het belletje op je naam te klikken en Uitloggen te kiezen) en dan het account te activeren.

 • Ik krijg een foutmelding bij het aanmaken van gebruikers.

  Op dit moment moet een gebruiker een uniek mailadres hebben die niet op een andere rol in Mijn diplomazwemmen gebruikt wordt.

  Wil je een gebruiker toevoegen maar krijg je een foutmelding? Laat het ons weten via het formulier onder aan de pagina, dan voegen wij de gebruiker voor je toe.

 • Ik zie gekke woorden waar andere tekst zou moeten staan.

  Dit komt in de meeste gevallen door een automatische vertaler in je webbrowser. Probeer deze uit te zetten of log in via een andere webbrowser om te zien of het probleem is opgelost.

 • Ik zie in het verslag van de examinator of gedelegeerde niet de volledige tekst in de open vragen.

  Dit probleem is inmiddels opgelost voor alle toekomstige examens. De tekstvelden in verslagen die zijn ingediend tot en met 22-02-2023 worden niet volledig getoond.

 • Ik zie niet alle examens van mijn organisatie.

  Alleen beheerders en door beheerders aangemaakte gebruikers kunnen alle aangemelde examens van een organisatie zien. Examinatoren zien alleen de examens waar hij/zij als examinator aan gekoppeld is. Controleer dus in welke rol je ingelogd bent. Dit zie je rechtsboven onder je naam staan (ingelogd als …).

 • Tijdens het invullen van het verslagformulier verspringt de tekst die ik typ.

  Dit komt in de meeste gevallen door een automatische vertaler in je webbrowser. Probeer deze uit te zetten of log in via een andere webbrowser om te zien of het probleem is opgelost.

 • Welke webbrowser werkt of juist niet?

  Alle moderne webbrowsers om op internet te komen, zoals Edge (standaard bij Windows 10 en 11), Chrome, Firefox en Safari (standaard bij Apple) werken probleemloos. Het is wel van belang om de updates gedaan te hebben en bij te houden. Hele oude en onveilige webbrowsers zoals Internet Explorer worden niet ondersteund, het advies is om deze niet langer te gebruiken en over te stappen op een volledig bijgewerkte eerder genoemde webbrowser.

  Kijk ook de instellingen na of javascript is toegestaan, soms is dit vanwege veiligheidsoverwegingen uitgeschakeld. Sommige organisaties blokkeren dit geheel of gedeeltelijk centraal en staan dit per website toe, vraag dan aan de ICT afdeling om de website diplomazwemmen.nrz-nl.nl toe te staan javascript te gebruiken.

 • Zwemvaardigheid kan niet aangevraagd worden

  Dit klopt. De examens voor de zwemvaardigheidsdiploma’s hoeven niet meer aangevraagd of gemeld te worden. Alleen de examens van de diploma’s volgens de Licentie Nationale Zwemdiploma’s, zoals het Zwem-ABC en Snorkelen, moeten in Mijn diplomazwemmen aangemeld worden.

Nieuwkomers

 • YouTube kanaal Yasir Hierrr

  Yasir uit Somalië, Muayad uit Syrië en Robiel uit Eritrea spelen de hoofdrol in de vierdelige vlogserie ‘Yasir Hierrr’. De drie vrienden maken van alles mee in Nederland en komen op allerlei plekken in aanraking met zwemwater.

  Lees meer over Yasir Hierrr

Opleidingen

 • Hoe wordt de kwaliteit van de opleidingen getoetst?

  De Nationale Raad Zwemveiligheid staat voor kwaliteit. De Examenraad van de opleidingen Allround zwembadmedewerker en Zwembadtechniek houdt toezicht op de kwaliteit van examens en opleidingsinstituten van de beroepsopleidingen van de zwembranche.
  Waar een opleidingsinstituut aan moet voldoen is opgenomen in de ‘kwaliteitscriteria voor opleidingsinstituten’.

 • Hoeveel kost een opleiding en wanneer kan ik starten?

  Voor meer informatie over kosten en startdata van cursussen/opleidingen kan je contact opnemen met de opleidingsinstituten. Klik hier om te kijken waar (delen van) de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker te volgen zijn en hier voor de beroepsopleiding Zwembadtechniek.

 • Ik ben geïntereseerd in een opleiding, hoe schrijf ik mij in?

  Als je geïnteresseerd bent in een opleiding kun je contact opnemen met één van de opleidingsinstituten. Klik hier om te kijken waar (delen van) de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker te volgen zijn en hier voor de beroepsopleiding Zwembadtechniek.

 • Ik werk al jaren in de zwembranche, is het ook mogelijk om een ervaringscertificaat (EVC) te ontvangen?

  In sommige gevallen is het mogelijk om voor een EVC-traject in aanmerking te komen en daaree een erkend branchediploma of -certificaat te ontvangen.Wil je meer weten over het Ervaringscertificaat (EVC)? Klik dan hier.

 • Ontvang ik na het afronden van de opleiding een officieel certificaat/diploma?

  Indien je de gehele opleiding gevolgd hebt en voldaan hebt aan het eindniveau bij de examens, ontvang je een officiëel NRZ branchecertificaat/-diploma.

 • Waar kan ik terecht voor bemiddeling bij een geschil?

  De Nationale Raad Zwemveiligheid wil je zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent. Indien er een geschil ontstaat tussen met een opleidingsinstituut dat over de licentie van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) beschikt kun je de NRZ verzoeken op te treden als bemiddelaar. Meer over deze bemiddeling vind je hier.

 • Welke specialisaties kan ik als zwemonderwijzer volgen?

  Als zwemonderwijzer kun je verschillende specialisaties volgen. Een aantal specialisaties zijn gericht op doelgroepen, zoals leren zwemmen met leer en gedragsproblemen of medische indicatie. Ook kun je je specialiseren in zwemmen met baby’s en peuters, zwangeren of senioren. Daarnaast zijn er specialisaties waarbij de activiteit centraal staat. Denk hierbij aan aquafitness/aquasport, conditiezwemmen, zwemvaardigheid, snorkelen en survivalzwemmen.

  Wil je meer weten over de specialisaties en waar je deze kunt volgen? Bekijk dan de pagina Allround zwembadmedewerker specialisaties.

Overig

 • 10 tips voor veilig snorkelen

  Snorkelen is een leuke activiteit om na het behalen van de Nationale Zwemdiploma’s te genieten van het onderwaterleven. Maar waar let je nu eigenlijk op tijdens het snorkelen?

  Lees hier de 10 tips!

 • Historische zwemvideo’s

  Heb je altijd al willen weten hoe je de Zeemansslag zwemt of de Northern kick, de Trudgeon crawl of de Spaanse slag? Bekijk dan deze instructiefilm uit 1987 over Nostalgische zwemslagen.

  Bekijk hier de historische zwemvideo’s

 • Hoe herken je verdrinking?

  Verdrinking ziet er meestal niet uit zoals in een film. Het beeld van spetteren, om hulp roepen en met de armen zwaaien is over het algemeen juist niet aan de orde. Het verloopt vaak stiller dan je denkt.

  Lees hier meer over het herkennen van een verdrinking.

Tips voor ouders

 • 8 tips voor ouders om verdrinking te voorkomen

  In de zomer hopen we van veel mooie warme dagen te mogen genieten. Lekker met de kinderen naar het water? Volg dan vooral de tips van de Nationale Raad Zwemveiligheid en de Reddingsbrigade. Dan maak je de kans op verdrinking zo klein mogelijk.

  Lees meer over het voorkomen van verdrinking

 • Ouders van kinderen 0 – 4 jaar: Let op bij het water – ook in en om het huis

  Spelen in en om het water is heerlijk. Dit kan thuis in bad, maar vooral met warm weer is het fijn om te ontspannen in bijvoorbeeld het badje in de tuin. Bij het water is het verstandig altijd goed op te letten, maar bij jonge kinderen is het van levensbelang extra alert te zijn. Voor jonge kinderen tot vier jaar oud is verdrinking de belangrijkste oorzaak voor dodelijke ongevallen. Kinderen die verdrinken, vallen met name onder deze jongste groep. Bij baby’s en peuters moet je als ouder goed blijven opletten.

  Lees hier 6 belangrijke tips.

Voorlichtingcampagnes

 • Blog: Is een goede zwemtechniek cruciaal voor zwemveiligheid? Ja!

  Hoe belangrijk is het beheersen van een zwemtechniek voor de zwemveiligheid?

  Lees meer

 • Blog: Over zwembandjes, zwemdiploma’s, zwemles en zwemveiligheid

  Wat kunnen we nóg beter doen om de zwemveiligheid te bevorderen?

  Lees hier meer over zwembandjes, zwemdiploma’s, zwemles en zwemveiligheid.

Voorlichtingscampagnes

 • 06-polsbandjes

  De ‘omarm het 06-polsbandje’ campagne is gericht op snelle hereniging bij vermissing van kinderen in een waterrijke omgeving.

  Klik hier voor meer info over landelijke 06-polsbandjes campagne.

 • Kopje onder gaat geluidloos en snel – De 4 van Veilig in en om water (i.s.m. VeiligheidNL)

  Om ouders te informeren, lanceert VeiligheidNL de campagne ‘Kopje onder gaat geluidloos en snel’. Ouders worden via een online campagne gewezen op de risico’s en hoe ze verdrinking kunnen voorkomen.

  Lees meer over de campagne

 • Wie checkt jou? – Veilig in en uit het water

  ‘Veilig in en uit het water’ maakt mensen bewust van de risico’s van zwemmen in open water.

  Meer informatie op: www.veiliginenuithetwater.nl