Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Maak werk van een blauwe golf voor gewenst gedrag! – Peter ten Hove (integriteitsmanager Reddingsbrigade Nederland en KNZB)

Code blauw is een begrip binnen de zwemsport. Het vormt de basis voor ons stimulerende sportklimaat: een 100% eerlijke, gezonde, inclusieve, open, plezierige en veilige zwemsector.

Het is tijd om onze code tot leven te brengen! Dat doen we door actief onze kernwaarden uit te dragen en gewenst gedrag te stimuleren. Want nog te vaak richten we onze energie op wat we niet (meer) willen. Wat nu als we het vergrootglas en onze energie richten op al het moois dat de zwemsport week in week uit heeft te bieden?

Vanzelfsprekend zijn we er daarmee niet. Er zullen zich incidenten voor blijven doen. Maar het geeft rust en vertrouwen wanneer we met elkaar samenwerken vanuit onze breed (uit)gedragen kernwaarden. Waarbij incidenten professioneel, tijdig en adequaat worden opgepakt en we ze kunnen laten voor wat ze zijn: een uitzondering op onze regels.

Samen creëren we een blauwe golf voor iedereen die in aanraking komt met de zwemsport.

In deze workshop word je meegenomen in de omslag van codes en regels (Code Blauw) naar het stimuleren van gewenst gedrag (Blauwe Golf). Ook worden handvaten gegeven om incidenten te voorkomen en op een zorgvuldige en professionele wijze op te volgen.

Ben jij erbij in ronde 4?