Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Normeringssessie Survival – Erik Willems (NRZ)

Het doel van de Normeringsessie Survival is zorgen dat jij voldoende kennis hebt over en de verantwoordelijkheid kunt dragen voor de interne kwaliteitsborging van het diplomazwemmen voor de Nationale Survivaldiploma’s. De Normeringsessie Survival bevat de volgende onderwerpen:

• De organisatie en uitvoering van het diplomazwemmen voor de Nationale Survivaldiploma’s.
• De Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival, inclusief essentie en normering.

Je vindt deze sessie in ronde 3.