Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Vrijwilligers aan je binden – Elly Smits (SESAM)

“Veel stichtingen en verenigingen hebben zorgen over hoe ze vrijwilligers en (bestuurs)leden kunnen werven en behouden. Vrijwilligers passen niet meer in het traditionele model van functiebeschrijvingen (“wat wij nodig hebben”). Hun relatie met jouw organisatie is steeds meer gebaseerd op wederkerigheid. De ‘oude’ functies worden vervangen door concrete en afgebakende taken en projecten.

Hoe kun je als bestuur inspelen op deze maatschappelijke veranderingen, waardoor je toch vrijwilligers aan je weet te binden? Die vraag staat centraal in deze training.

Het doel van deze workshop is feiten en inzichten te delen over het vrijwilligersveld, opgedaan door SESAM in de loop der jaren. En handvatten te bieden, waarmee je aan de slag kunt.”

Deze workshop vind je in ronde 2.