Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Gedelegeerde – externe kwaliteitsborging

De gedelegeerde is een belangrijke schakel in de externe kwaliteitsborging van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Steekproefsgewijs is de gedelegeerde namens de Nationale Raad Zwemveiligheid aanwezig bij het diplomazwemmen. De kwaliteit van het diplomazwemmen in totaliteit wordt geobserveerd en gerapporteerd richting onze organisatie.

Er zijn twee soorten gedelegeerden: gedelegeerde Zwem-ABC en gedelegeerde Snorkelen.

De gedelegeerde Zwem-ABC is een professional met praktijkervaring in het zwemonderwijs voor het Zwem-ABC. Dit betekent dat een gedelegeerde Zwem-ABC:

 • Een beroepsopleiding op het gebied van zwemonderwijs heeft afgerond.
 • De Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s kent.
 • De toets Examinator Nationale Zwemdiploma’s heeft gehaald.
 • Minimaal 3 jaar recente ervaring heeft met het geven van zwemlessen voor het Zwem-ABC.
 • Minimaal 1 jaar recente toetsingservaring heeft bij het diplomazwemmen.

Wij besteden veel aandacht aan de werving en de scholing van gedelegeerden. De basisscholing bestaat uit drie scholingsmomenten (totaal van 16 uur). De combinatie van gedegen praktijkervaring en goede scholing zorgt ervoor dat een gedelegeerde een betrouwbare externe kwaliteitsborger is tijdens het diplomazwemmen.

De gedelegeerde Snorkelen is een professional met praktijkervaring in het zwemonderwijs voor Snorkelen. Dit betekent dat een gedelegeerde Snorkelen:

 • Een opleiding op het gebied van het verzorgen van snorkellessenonderwijs heeft afgerond.
 • De Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Snorkelen kent.
 • een Normeringssessie Snorkelen heeft gevolgd.

De gedelegeerde Survival is een professional met praktijkervaring in het zwemonderwijs voor Survival. Dit betekent dat een gedelegeerde Survival:

 • Een opleiding op het gebied van het verzorgen van survivallessenonderwijs heeft afgerond.
 • De Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival kent.
 • een Normeringssessie Survival heeft gevolgd.

Wil je weten hoe je gedelegeerde wordt? Klik hier.