Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Kenniscentrum Zwemmen

Kenniscentrum Zwemmen

Het Kenniscentrum Zwemmen vervult één van de kerntaken van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Kennis over leren zwemmen en zwemveiligheid verzamelen, beoordelen en verspreiden is de manier waarop het kenniscentrum wil bijdragen aan veilig zwemmen in Nederland en de kwaliteit van zwemlessen. Verder leveren we diverse kerncijfers over de zwembranche als geheel die voor organisaties in de zwembranche en overheden relevant zijn.

Deze animatie legt uit wat het Kenniscentrum Zwemmen is en doet:

Het Kenniscentrum Zwemmen is een ‘kennismakelaar’. Vragen van zwemlesaanbieders, zwembaden of opleidingsinstituten worden voorzien van antwoorden door deze te koppelen aan kennis van zwemonderzoekers en praktijkdeskundigen. Daar waar nodig en mogelijk worden nieuwe onderzoeken gestart. Het Kenniscentrum Zwemmen verzamelt actief kennisvragen en heeft een breed netwerk met onderzoekers bij onderzoeksinstituten en praktijkdeskundigen uit de zwembaden. Vragen in het zwemonderwijs gaan bijvoorbeeld over startleeftijd, zwemlesduur en turbozwemmen. Vragen over verdrinking gaan bijvoorbeeld over ongevallencijfers, risicogroepen en risico-omgevingen.

Wij voeren zelf meestal geen onderzoek uit. Wij zorgen wel voor de planning en coördinatie. Universiteiten, hogescholen en andere instituten voeren onafhankelijk onderzoek uit. Daarna beoordeelt het Kenniscentrum Zwemmen of de verzamelde kennis een goede inhoudelijke kwaliteit heeft en of het relevant en toepasbaar is voor de praktijk. Goede en bruikbare kennis verspreiden wij actief, onder meer via onze nieuwsbrief die een aantal keer per jaar wordt verstuurd. Een aantal voorbeelden van recente publicaties vind je hier.

Het Kenniscentrum Zwemmen draagt bij aan de kwaliteit in de zwembranche door heldere communicatie en beschikbaarheid van publicaties in de landelijke Kennisbank Sport & Bewegen. Het beheer van de Kennisbank Sport & Bewegen vindt plaats vanuit het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Daarnaast zijn er ook allerlei andere boeken en publicaties (niet digitaal, ook over de historie van zwemonderwijs) te vinden bij het Kenniscentrum Zwemmen op kantoor van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Zie hier bijvoorbeeld een lijst met publicaties die in de periode 2016-2020 in één verzamelbestand zijn gezet. Zoek je iets of ben je nieuwsgierig, stel gerust je vraag via info@nrz-nl.nl of maak een afspraak en kom langs.

NL Zwemveilig 2016-2020 en Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020-2024
In de periode 2016-2020 is, met ondersteuning vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het kennisproject NL Zwemveilig uitgevoerd. Dit project werd gecoördineerd vanuit het Kenniscentrum Zwemmen bij de Nationale Raad Zwemveiligheid en uitgevoerd samen met onder meer de kennisinstellingen Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Windesheim. In de Kennisbank zijn publicaties te vinden die het project opleverde en de talloze blogs en nieuwsberichten zijn terug te vinden op de website en in berichtgeving van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Zie ook het Plan van aanpak (2015), Evaluatieverslag 2016/2017 en Uitvoeringsplan 2018-2020 voor achtergrondinfo.

In 2020 is gelijktijdig met de laatste inspanningen vanuit NL Zwemveilig ook de uitvoering van het Nationaal Plan Zwemveiligheid opgestart. Hoewel het accent in dit vervolgprogramma ligt op uitvoering van acties gericht op praktijkverbetering, zullen kennis, innovatie en samenwerking ook hier belangrijk in zijn. Kennisontwikkeling vanuit het Kenniscentrum Zwemmen blijft zo de komende jaren veel aandacht krijgen en wordt direct gekoppeld aan nieuwe campagnes en projecten die de Nationale Raad Zwemveiligheid en haar samenwerkingspartners uitvoeren. Klik hier voor meer informatie over het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020-2024.