Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Kenniscentrum Zwemmen

Kenniscentrum Zwemmen

Het Kenniscentrum Zwemmen vervult één van de kerntaken van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Kennis over leren zwemmen en zwemveiligheid verzamelen, beoordelen en verspreiden is dé manier om de kwaliteit van zwemlessen en de veiligheid in zwembaden te vergroten en de zwembranche als geheel te versterken. Kennis over zwemveiligheid is van nationaal belang. We werken nauw samen met de Rijksoverheid (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in het project NL Zwemveilig.

Deze animatie legt uit wat het Kenniscentrum Zwemmen is en doet:

Het Kenniscentrum Zwemmen is een ‘kennismakelaar’. Vragen van zwemlesaanbieders, zwembaden of opleidingsinstituten worden voorzien van antwoorden door deze te koppelen aan kennis van zwemonderzoekers en praktijkdeskundigen. Daar waar nodig worden nieuwe onderzoeken geïnitieerd. Het Kenniscentrum Zwemmen verzamelt actief kennisvragen en heeft een breed netwerk met onderzoekers bij onderzoeksinstituten en praktijkdeskundigen uit de zwembaden. Vragen in het zwemonderwijs gaan bijvoorbeeld over startleeftijd, zwemlesduur en turbozwemmen.

Wij voeren zelf meestal geen onderzoek uit. Wij zorgen wel voor de planning en coördinatie. Universiteiten, hogescholen en andere instituten voeren onafhankelijk onderzoek uit. Daarna beoordeelt het Kenniscentrum Zwemmen of de verzamelde kennis een goede inhoudelijke kwaliteit heeft en of het relevant en toepasbaar is voor de praktijk. Goede en bruikbare kennis verspreiden wij. Een aantal voorbeelden van recente publicaties vind je hier.

Het Kenniscentrum Zwemmen draagt bij aan de kwaliteit in de zwembranche door heldere communicatie en goede vindbaarheid en beschikbaarheid van publicaties via onze digitale Kennisbank Zwemonderwijs. In deze Kennisbank staan alle publicaties die zijn verzameld door het Kenniscentrum Zwemmen en het project NL Zwemveilig. Je vindt hier ook referenties naar boeken uit het documentatiecentrum bij de Nationale Raad Zwemveiligheid in Ede. De Kennisbank Zwemonderwijs is gekoppeld aan de landelijke Kennisbank Sport en Bewegen (Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, VSG en KVLO). Je kunt hierdoor ook publicaties bekijken die breder gaan dan zwemmen, zwemonderwijs en zwemveiligheid.

Heb je een vraag of ben je (student)onderzoeker en wil je onderzoek verrichten? Neem dan contact op met de manager Kenniscentrum Zwemmen, Jarno Hilhorst, telefoon (0318) 83 02 50.