Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Kennis- en Innovatieagenda Zwemmen en Zwemveiligheid (KIAZZ)

Kennis- en Innovatieagenda Zwemmen en Zwemveiligheid (KIAZZ)

KIAZZ staat voor ‘Kennis- en Innovatieagenda Zwemmen en Zwemveiligheid’. Deze agenda wordt opgesteld vanuit het Nationaal Plan Zwemveiligheid. Om deze agenda op te stellen zet de Nationale Raad Zwemveiligheid diverse stappen om ideeën uit de branche op te halen. Zo heeft Mulier Instituut inmiddels twee onderzoeken uitgevoerd en gepubliceerd waarbij mensen op de werkvloer in zwembaden én bij de achterban van Reddingsbrigade Nederland gevraagd zijn naar innovatieve ideeën. In september heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden met diverse experts vanuit de branche. Ook staat er nog een sessie gepland met zwemexperts uit de onderwijs- en onderzoekswereld. Gecombineerd met de Innovatie Challenge tijdens de Dag van het Zwemonderwijs 2022 worden uit alle hoeken van de branche ideeën opgehaald. Aan de hand van dit overzicht gaan betrokkenen vervolgens proberen middelen te vergaren om deze ideeën ook daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken.

Wil je meer weten over de KIAZZ? Neem dan contact op met Brigitte Muller.