Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Kennis- en Innovatieagenda Zwemmen en Zwemveiligheid (KIAZZ)

Kennis- en Innovatieagenda Zwemmen en Zwemveiligheid (KIAZZ)

KIAZZ staat voor ‘Kennis- en Innovatieagenda Zwemmen en Zwemveiligheid’. Deze agenda wordt opgesteld vanuit het Nationaal Plan Zwemveiligheid. Om deze agenda op te stellen zet de Nationale Raad Zwemveiligheid diverse stappen om ideeën uit de branche op te halen, deze ideeën te prioriteren, werkgroepen samen te stellen én om te komen tot concrete plannen van aanpak. In de aanloop naar de KIAZZ heeft het Mulier Instituut twee onderzoeken uitgevoerd en gepubliceerd waarbij mensen op de werkvloer in zwembaden én bij de achterban van Reddingsbrigade Nederland gevraagd zijn naar innovatieve ideeën. Vervolgens hebben diverse brainstormsessies plaatsgevonden met experts vanuit de zwembranche en de onderwijs- en onderzoekswereld.

Deze eerste stappen hebben geleid tot het formuleren van vier hoofdthema’s:

Thema 1 – Wat zijn de oorzaken van verdrinkingen in open water?
Thema 2 – Toezicht en hulpmiddelen van de toekomst – hoe kan technologie bijdragen aan het verbeteren van toezicht en risicobewustzijn langs de kust en bij open water?
Thema 3 – Vernieuwen van de inhoud van zwemlessen.
Thema 4 – Verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van personeel in het zwembad.

Onder elk thema hangen enkele subdoelstellingen. Klik hier om de prioritering binnen de thema’s te bekijken.

In de tweede helft van 2023 zijn per thema werkgroepen geformeerd. Het doel van de werkgroepen is om, per doelstelling die onder het thema hangt, te komen tot een plan van aanpak. De werkgroepen vorderen gestaag, ieder in hun eigen tempo. We hopen in de loop van 2024 de plannen van aanpak concreet te maken. Zo concreet dat duidelijk is hoe het doel bereikt gaat worden, wie hiermee aan de slag gaat en hoeveel geld hier voor nodig is.

Onderzoek zwemles van de toekomst in verbinding met de KIAZZ

Op dit moment lopen in Nederland twee promotieonderzoeken naar hoe zwemles er in de toekomst eruit zou moeten zien. Carola Minkels (VU/ Tongelreep) haar onderzoek heet ‘De zwemles van de toekomst’. Mandy van der Weijden- van Rooden (VU/Windesheim) doet onderzoek naar de retentie en transfer van water- en zwemvaardigheden.

In beide onderzoeken komen aspecten aan bod die aansluiten bij thema 3 van de KIAZZ ‘Vernieuwen van de inhoud van zwemlessen’. Bijvoorbeeld: motorisch leren, hoe kun je kinderen motiveren om te zwemmen en blijven zwemmen, hoe kun je ouders betrekken, welke technische innovaties hebben toegevoegde waarde bij het leren zwemmen, etc. Er is daarom één werkgroep samengesteld met experts uit het veld. Zij fungeren als klankbordgroep voor Carola en Mandy en denken mee welke doelstellingen van de KIAZZ meegenomen kunnen worden in de onderzoeken.

Er blijven naar verwachting een paar doelstellingen binnen thema 3 van de KIAZZ over, waarvoor een apart plan van aanpak geschreven moet worden.

Klik hier om naar een overzicht met relevante publicaties te gaan.

Wil je meer weten over de KIAZZ? Neem dan contact op met Brigitte Muller.