Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Lezing, masterclasses en workshops

Lezing door een Special guest
We hebben dit jaar een zeer speciale gast uitgenodigd voor het verzorgen van de plenaire lezing van de Praktijkdag Zwemonderwijs. Het is een inspirerende open water zwemmer. Meer zeggen we er nog niet over. Wie het is blijft nog een verrassing. Maar dit mag je niet missen!

 

Masterclasses

1. Kinderen met gedragsproblemen leren zwemmenPatty van ’t Hooft (Passend Bewegen/ Hog. Windesheim)
Iedere zwemonderwijzer heeft weleens te maken met kinderen die in de omgang met jou en met andere kinderen veel aandacht vragen. Het gedrag van sommige kinderen kan enorm verstorend werken in de les. In deze Masterclass gaan we na hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze kinderen minder verstorend gedrag vertonen, alle kinderen in de groep leren en jij je werkplezier behoudt. De Masterclass is zowel geschikt voor als je lesgeeft aan reguliere groepen als dat je lesgeeft aan specifieke groepen kinderen met specifieke leer- of gedragsproblemen.

2. Effectief stagiaires inzetten en begeleiden – Johan van Kleeff
Deze Masterclass richt zich specifiek op de begeleiding van stagiaires bij jouw zwembad of zwemschool. Een goede stagiair is goud waard voor jou en jouw organisatie, maar als het niet goed gaat vergt het veel energie en tijd. We gaan met elkaar in gesprek over de uitdagingen en valkuilen in de begeleiding en wat je als stagebegeleider mag verwachten van jezelf, van de student en van het opleidingsinstituut. Je krijgt praktische tips over hoe je op een positieve, motiverende manier studenten/cursisten kunt aanspreken op houding, gedrag en resultaten.

3. Evenwicht en stroming in water, van theorie naar praktijkTiteke Postma (Propulz.tP)
In deze Masterclass gaat het over twee basisprincipes die iedere zwemonderwijzer leert tijdens zijn opleiding: evenwicht en stroming. Gebruik je ze ook bewust in de praktijk? In deze Masterclass verfrissen we de kennis over deze basisprincipes en de invloed op het leren zwemmen van kinderen. Waarom is het evenwicht houden in het water voor dunne lange kinderen anders dan voor korte mollige kinderen? Welke rol spelen stroming en stroomlijnen in relatie tot stuwing en weerstand? Met elkaar onderzoeken we hoe de theorie kan helpen om praktische (probleem)situaties te verklaren en effectief op te lossen.

4. Anders instructie geven in je zwemlesMarjan Kok (Vrije Universiteit)
De meeste zwemonderwijzers leren kinderen zwemmen door instructies en feedback te geven gericht op de juiste uitvoering van lichaamsbewegingen. Hiermee doe je een groot beroep op het werkgeheugen van het kind, dat nog volop in ontwikkeling is. De vraag is of dit effectief is. Een leerstrategie waarbij kinderen op een andere, meer onbewuste manier leren, lijkt effectiever. In deze Masterclass leer je welke andere manieren van leren mogelijk zijn en wat dit concreet betekent voor het inrichten van je zwemles en hoe je op een andere manier instructies en feedback zou kunnen geven. Kinderen leren verschillend en in de Masterclass bespreek je ook met je collega zwemonderwijzers wat het best werkt voor welk kind.

5. Ssstil lesgeven; niet praten en toch communiceren – Maaike Ferf Jentink (Stille Gym)
Communiceren doe je niet alleen met je stem. Je communiceert met je lijf, met je ogen en met je handen. Deze Masterclass is niet alleen geschikt voor zwemonderwijzers die weleens lesgeven aan dove of slechthorende kinderen, maar ook als je wilt leren hoe in het algemeen meer gebruik te maken van non verbale communicatie technieken. Tijdens deze Masterclass gaan de deelnemers een spel spelen zonder dat ze hun stem gebruiken en wordt gezamenlijk besproken hoe je in de zwemles minder kunt praten en toch communiceert.

Workshops in het water

6. Leren zwemmen met een motorische beperking – Patty van ’t Hooft (Passend Bewegen/ Hog. Windesheim)
Iedere zwemonderwijzer heeft regelmatig kinderen in de les die qua motoriek achterlopen op het gemiddelde. Soms is er ook een specifieke beperking met diagnose vastgesteld. Vaak werkt bij deze kinderen de aansturing van de spieren vanuit de hersenen anders en in deze workshop maak je kennis met enkele lesvormen, waarbij je minder beroep doet op die hersenen en kinderen onbewust laat leren. Door een wat andere inrichting van je zwemles leer je kinderen zwemmen zonder dat ze het doorhebben.

7. Kinderen laten kennismaken met snorkelen Henk Bleeker en Lianne van Selm (Nederlandse Onderwatersport Bond)
In deze praktische workshop leer je hoe een kennismakingsles snorkelen voor kinderen kan worden ingericht. Voor kinderen is het ontzettend leuk om vroegtijdig kennis te maken met deze recreatieve zwemactiviteit, met name als de vakantie er zit aan te komen. Tijdens de workshop gaan we onder meer na hoe er een koppeling met vervolgaanbod in het zwembad gemaakt kan worden en hoe je specifieke lesonderdelen in je reguliere zwemlestraject aan bod kunt laten komen (zonder dat dit ten koste gaat van ‘leertijd’). Ook kun je de verschillen ervaren tussen oude en nieuwe snorkelmaskers.

8. Les survivalzwemmen – Bruno Molenaar en Sander Zeilstra (Reddingsbrigade Nederland)
Deze workshop richt zich op hoe je een specifieke les survivalzwemmen kunt geven gekoppeld aan het overleven in open water (bijv. een recreatieplas). Zo’n les kun je koppelen aan het Zwem-ABC en in het zwembad uitvoeren, maar kun je misschien ook wel bij een recreatieplas of sloot in de buurt verzorgen. Ook kun je het als specifieke les (in het voorjaar) organiseren voor schoolklassen en kun je er relatief eenvoudig voorlichting aan koppelen over de meest voorkomende risico’s bij het zwemmen in open water. In deze workshop leer je de mogelijkheden en ervaar je zelf een aantal lesvormen om daarna in je eigen lessen te kunnen gebruiken.

9. Aqua DrumVibes; play drums in the water! – Katrien Lemahieu (Kataqua)
DrumVibes is een uniek aquafitness programma dat muziek met het ritme van drums, veel plezier (ook spetters!) en een goed gebalanceerde totale training combineert.
Er wordt met de weerstand van het water gewerkt door toevoeging van de speciaal (voor water) ontworpen sticks. Door de vernieuwende oefenstof, in combinatie met de basisbewegingen van aquafitness, is het meer dan een fantastische beleving. Momenteel is het een grote hit in binnen- en buitenland.

Workshops op het droge

10. Individueel werken aan fitheid binnen groepslessen- Katrien Lemahieu (Kataqua)
We hebben nu eenmaal verschillende deelnemers in de lessen; de ene heeft schouderproblemen, de ander weer met de heup of knie en dan zijn er nog de hartklachten enzo… hoe ga je hiermee om in een groepsles?
Kataqua heeft het Aquatic-T-systeem bedacht dat ervoor zorgt dat er per oefening (Target 2) altijd een regressie (Target 1) aangeboden wordt (een gemakkelijkere oefening) en een progressie (Target 3) (moeilijker of zwaarder). De klant bepaald zelf hoe hij of zij deze uitvoert. Klanten met bv schouderproblemen kunnen dan een T1 doen voor bovenlichaam, maar een T3 voor het onderlichaam (want aan hun benen mankeert dan niks…) Dus: altijd een optie voorhanden!

11. Productinnovatie zwemles; met SWMMR sneller leren zwemmen – Wim Schaap (SWMMR)
Zwemonderwijzer en vernieuwer Wim Schaap introduceert een nieuw hulpmiddel om kinderen sneller en plezieriger zwemslagen aan te leren; de SWMMR. Dit relatief eenvoudige hulpmiddel, dat geen elektronica bevat, geeft kinderen directe feedback over bijvoorbeeld een juiste bewegingsuitvoering van de benen bij de schoolslag. Het hulpmiddel sluit aan bij basisprincipes van motorisch leren en is ook onderwerp van onderzoek. In de workshop hoor je alles over het idee achter de SWMMR en worden de eerste praktijkervaringen van zwemonderwijzers gedeeld en besproken.

12. De kunst van meerminzwemmen – Joke de Jong (Zeemeerminschool Joke)
In deze workshop leer je wat wel en wat niet te doen als je zeemeerminzwemmen wilt begeleiden. Meerminzwemmen is een hele leuke en laagdrempelige manier om kinderen die de basisvaardigheden bezitten enthousiast te houden voor het zwemmen. Naast meerminzwemmen is er voor de jongens ook haaizwemmen. In deze workshop gaan we met name in op je rol als lesgever en hoe je zorgt voor uitdagende en veilige lessituaties. Misschien dat er volgend jaar ook in jouw stad of dorp een meermin kampioen opstaat?

13. Zwemlessen die zorgen dat (meer) kinderen blijven zwemmen – Mandy van der Weijden (Hogeschool Windesheim – ZwemanalyseLAB)
In deze interactieve lezing wordt besproken hoe we als zwemonderwijzers ervoor kunnen zorgen dat meer kinderen na het behalen van de zwemdiploma’s blijven zwemmen. Recent zijn vanuit het project NL Zwemveilig twee studies afgerond en zowel tijdens het zwemlestraject als in de verbinding met vervolgaanbod is veel winst mogelijk. Je wordt uitgedaagd om na te denken wat er bij jouw zwemlessen anders kan en hoe we meer kinderen (en ouders!) kunnen motiveren om regelmatig terug te blijven komen naar het zwembad.

14. Ouder en kind zwemmen, wat een plezier! Astrid van der Sloot en Ingrid van den Dungen (De Oerbron)
Deze workshop gaat over het begeleiden van lessen met baby’s of peuters en hun ouders. Naast dat je de jonge kinderen laat wennen aan water en de zwembadomgeving is het vooral ook ‘quality time’ tussen ouder en kind. In de workshop deel je voorbeelden hoe je voor een optimale beleving zorgt voor ouder en kind in de les. En er wordt uitgewisseld wat je deze jonge kinderen wel en nog niet kunt en wilt leren.

15. Van Lesgever Zwem-ABC naar Allround zwembadmedewerker – Jarno Hilhorst (Nationale Raad Zwemveiligheid) en Petra van Rooijen (ProoZo)
Deze interactieve lezing wordt verzorgd vanuit de (vernieuwde) beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker en richt zich op verbreding van je vak als zwemonderwijzer. De kans is groot dat je naast de reguliere zwemlessen al lesgeeft aan andere doelgroepen en bij recreatieve zwemactiviteiten (zoals aquasport, zwemmen voor ouderen). Deze workshop laat zien welke nieuwe mogelijkheden er zijn om, gekoppeld aan het volgen van één specialisatie, je branche certificaat Begeleider recreatieve zwemactiviteiten te halen. Had je al de certificaten Lifeguard en Lesgever Zwem-ABC, dan ontvang je dan ook automatisch het diploma Allround zwembadmedewerker. Zo wordt vakmanschap erkend en ben je overal inzetbaar.

16. De mening van ouders over zwemlessen en zwemveiligheid Chantal Tolboom (Nationale Raad Zwemveiligheid), Baukelien Kuiper en Christa Dingemanse-Speijer (Zwembad de Waterwyck)
Recent onderzoek liet zien hoe ouders denken over zwemlessen en zwemveiligheid. Zo weten ze bijvoorbeeld nog niet precies hoe zwemveiligheid is gekoppeld aan de zwemdiploma’s en lijken veel ouders het gebruik maken van spelvormen in de zwemles als ‘tijdverspilling’ te zien. Ook kiezen ze vaak nog niet bewust voor zwemlessen met goede zwemonderwijzers en goede kwaliteit. Daar willen we verandering in en het is belangrijk dat de communicatie landelijk aansluit op de communicatie van jou met de ouders. In deze interactieve sessie delen we wat wel en niet werkt in de communicatie met ouders en gaan we na hoe landelijke communicatie middelen jou kan ondersteunen.

17. Examinator Nationale Zwemdiploma’s; het is nog even wennen – Ellen Schripsema en Michael van den Beld (Nationale Raad Zwemveiligheid)
In deze workshop delen we ervaringen met betrekking tot de rol van de Examinator Nationale Zwemdiploma’s bij het diplomazwemmen. Zij of hij is verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van het specifieke examenmoment en daar komt best wat bij kijken. In de workshop bespreken we de verschillen met de oude situatie met de ‘Beoordelingscommissie’ en misverstanden die soms voorkomen. De Examinator Nationale Zwemdiploma’s is ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat ouders en kinderen op alle plekken in het land erop kunnen vertrouwen dat de landelijke normen worden gehandhaafd. En zorgt ervoor dat het diplomazwemmen veilig en goed georganiseerd verloopt. Kortom, de Examinator verdient ook op de Praktijkdag alle aandacht.

18. Inspirerende feedback geven aan kinderen – Titeke Postma (Propulz.tP)
In deze workshop wordt feedback geven niet zozeer bekeken vanuit het (motorisch) aanleren van bewegingen, maar meer vanuit de psychologie van het leren. Hoe zorg je ervoor dat de dingen die je doet en die je zegt tijdens de zwemles aansluiten bij de mentale situatie van het kind? Taalgebruik dat aansluit op de motivatie van het kind en dat uitdaagt om een stapje verder te komen in het leerproces is daarin erg belangrijk. Daarbij is ieder kind anders, wat het soms best lastig maakt. Ervaringen worden uitgewisseld wat niet werkt en wat goed werkt, zodat je concrete suggesties krijgt om je contact met de kinderen (nog) effectiever te laten zijn.

19. Toezichthouden in zwembaden onder de loep – Corry Floor (Mulier Instituut) en Marcel van Vendeloo (Voor-Uit-Zicht)
In deze interactieve lezing zetten we nog weer even op een rij hoe toezichthouden qua regelgeving in Nederland is geregeld. Dat is met name van belang als je wordt ingezet als lifeguard/ toezichthouder bij het recreatief ‘vrij’ zwemmen, maar ook relevant voor zwemonderwijzers (en hun zorg voor een veilige les). Je hebt een grote verantwoordelijkheid voor een veilige zwemomgeving en kunt daar ook door de rechter op worden aangesproken als het misgaat. Verder hoor je resultaten van het landelijke onderzoek dat najaar 2018 onder toezichthouders wordt uitgevoerd en ga je na of dit aansluit op jouw praktijk. Hopelijk is het toezicht bij jou goed geregeld?!

20. Het organiseren en begeleiden van je eigen (zwem)evenement Moniek Tiemens (de Schaeck)
Evenementen zijn hip en ook een lokaal zwemevenement kan steeds vaker rekenen op aandacht en inschrijvingen, maar er komt ook een en ander bij kijken. Het hoeft niet direct te gaan om een grootschalige ‘city swim’, maar ook op kleine schaal kun je bij jouw bad wellicht een evenement organiseren. We nemen daarvoor als uitgangspunt de groep kinderen, ouders en/of anderen die toch al in je zwembad komt en hoe je hen met een nieuw evenement/ aanbod naar je bad krijgt. Verder bespreken we de punten waar je qua organisatie en begeleiding aan moet denken.

21. Leren reanimeren bij verdrinking – Anke Marteijn (Reddingsbrigade Nederland)
Je hoopt het nooit nodig te hebben, maar de praktijk leert dat er toch ieder jaar enkele verdrinkingongevallen in zwembaden plaatsvinden. Op de juiste wijze reanimatie uitvoeren kan levens redden. Reanimeren van een drenkeling (met water in de longen) kun je het beste anders uitvoeren dan reanimeren als het hart stopt met kloppen, maar dat zit helaas niet in de basis opleidingen eerste hulp bij ongelukken. In deze workshop maak je kennis met de verschillen en hoor je over een nieuwe korte cursus wat betreft reanimatie bij verdrinking, die binnenkort beschikbaar is voor zwembadmedewerkers. Doe mee aan de workshop en check of jij (nog) weet hoe het moet.

22. Fifty fit; vitaal oud worden in het zwembad – Lianne Friemann (Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs)
Actief en gezond oud worden is een motto dat je overal hoort en zwemmen blijkt daar bij uitstek een geschikte activiteit voor. In deze workshop delen we ervaringen met het begeleiden van zwemactiviteiten voor groepen ouderen hoe je daarbij goed oog houd voor veiligheid, fysieke ontwikkeling, plezier en sociale aspecten.