Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Moeilijk verstaanbaar gedrag: een handleiding

We hebben 3 hulpmiddelen ontwikkeld voor het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag in de zwemles. Gedrag is een belangrijk communicatiemiddel en is een actie of reactie op wat er gebeurt in de omgeving.

Gedrag veranderen is heel lastig, zeker in de zwemles. Wél kun je de zwemles zo inrichten dat het kind het moeilijk verstaanbare gedrag zo min mogelijk ‘nodig heeft’.

Hieronder worden de drie hulpmiddelen en hun doel kort uitgelegd.

Informatiekaarten

Iedere kaart geeft informatie over:

  • welk gedrag je observeert bij het kind;
  • wat de oorzaak van dat gedrag zou kunnen zijn;
  • hoe je als zwemonderwijzer specifiek met die struikelblok aan de slag kunt gaan;

Observatieschema

Basisregel 1 van omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag is: ‘neem het gedrag serieus’.
Dit schema helpt je vinden welke onderdelen/factoren in een situatie het moeilijk verstaanbare gedrag oproepen. Met die kennis kun je het kind beter begrijpen en de zwemles zo inrichten dat het kind het moeilijk verstaanbare gedrag niet nodig heeft.

Daarnaast is het schema ook goed te gebruiken om uit te zoeken in welke situaties het kind juist gewenst gedrag vertoont. Vergelijk de kenmerken uit de gewenste en lastige situaties eens met elkaar! Wat valt je op?

Handelingsschema

Dit schema geeft snelle tips hoe je kunt handelen als een kind moeilijk verstaanbaar gedrag vertoont. De tips zijn er op gericht het kind op een positieve manier te motiveren weer goed aan het werk te gaan.

Blijft het lastige gedrag vaker terugkomen? Gebruik dan de andere hulpmiddelen om het moeilijk verstaanbare gedrag beter te begrijpen en te verminderen.
Om de volgende keer beter voorbereid te zijn op het moeilijk verstaanbare gedrag, kun je de informatiekaarten gebruiken. Onder het kopje ‘wat kun je er aan doen’ staat informatie om de aanpak uit het handelingsschema specifieker toe te passen voor het struikelblok.
Het kopje ‘mogelijke oorzaken’ kun je samen met het observatieschema gebruiken om  het moeilijk verstaanbare gedrag te begrijpen.

Door alle drie de hulpmiddelen te gebruiken heb je de beste mogelijkheden om de zwemles en jouw handelen zo aan te passen dat er de meeste kans is op positieve leerervaringen voor het kind.

De hulpmiddelen zijn allemaal te downloaden in PDF, zodat je ze uit kunt printen en mee kunt nemen het zwembad in.