Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Factsheet Zwemvaardigheid 2016

Zwemvaardigheid 2016: 3 procent van de 11-16-jarigen heeft geen zwemdiploma. Dat staat in de nieuwe factsheet die is opgesteld door onderzoekers van het Mulier Instituut in samenwerking met onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Voor de factsheet is gebruik gemaakt van de ‘Vrijetijdsomnibus’ van SCP en CBS, een representatief onderzoek onder ruim 3.000 Nederlanders. Dit onderzoek is eerder uitgevoerd in 2012, 2014 en 2016. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit de factsheet ‘Zwemvaardigheid 2016’,

  • In 2016 heeft 3 procent van de 11-16-jarigen in Nederland geen zwemdiploma. De overige 97 procent heeft minimaal het A-diploma. 34 procent heeft het A-, B- en C-diploma.
  • Kinderen halen op steeds jongere leeftijd hun eerste diploma. In 2012 had 47 procent van de 6-7-jarigen tenminste het A-diploma. In 2016 is dit gestegen naar 68 procent.
  • Kinderen van ouders met een laag inkomen of een niet-westerse migratieachtergrond halen minder vaak een diploma dan kinderen van ouders met een hoog inkomen of een Nederlandse achtergrond.
  • 14 procent van de 6-16-jarigen behaalt het A-diploma uitsluitend via het schoolzwemmen. Deze kinderen komen vaker uit een gezin met een laag inkomen of hebben een migrantenachtergrond.

De hele factsheet vind je hier.

Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het kennisproject NL Zwemveilig.

Recente berichten

Meer Nieuws