Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Blog: De dynamiek van toezichthouden in zwembaden

FNV Sport&Bewegen heeft een enquête gehouden onder zwembadmedewerkers waaruit blijkt dat de organisatie van het toezicht niet altijd optimaal is. Een ruime meerderheid van de ondervraagden houdt langer dan twee uur achter elkaar toezicht, soms is dit zelfs zes uur. Een kleine meerderheid van de medewerkers die meewerkten aan het onderzoek krijgt weinig of geen pauzes en geen mogelijkheden om te eten en te drinken. Wanneer dit inderdaad het geval is, is dit onwenselijk. Door fysieke vermoeidheid en overbelasting die door deze werkomstandigheden ontstaan kunnen toezichthouders niet op volle scherpte hun werk doen. De alertheid van de medewerkers neemt af en veiligheidsrisico’s voor werknemers en gasten nemen toe.

De FNV adviseert zwembaden om het toezicht zo te organiseren dat de veiligheid geen gevaar loopt. Lees hier het nieuwsartikel van FNV.
Waar zou je dan rekening mee moeten houden?

Lees hier de volledige blog van NL Zwemveilig:
Blog dynamiek toezichthouden nav onderzoek FNV Sport

Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het kennisproject NL Zwemveilig.

Recente berichten

Meer Nieuws