Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Onderzoek SCP: veel Syrische kinderen kunnen niet zwemmen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft vandaag een onderzoek gepubliceerd over ‘Syriërs in Nederland’. Hieruit blijkt dat bijna twee derde van de Syrische kinderen (nog) niet kan zwemmen.

De betreffende passage uit het onderzoek:

Een aantal verdrinkingen onder Syrische kinderen in Nederland trok landelijk veel aandacht (zie Elsevier 2017; de Volkskrant 2017). Dit riep vragen op over de zwemveiligheid van zwembaden en openbare zwemgelegenheden, maar ook over de zwemvaardigheden van Syrische kinderen. Het is daar niet goed mee gesteld (zie tabel 11.18). Slechts iets meer dan een derde (37%) van de Syrische kinderen kan zwemmen. Dit deel zal waarschijnlijk snel toenemen; bijna een kwart (23%) van de kinderen zit momenteel op zwemles. Tegelijkertijd is er een aanzienlijk deel (40%) dat niet kan zwemmen en ook niet bezig is om dit te leren. Oudere kinderen kunnen vaker zwemmen dan de jonge, maar ook in de leeftijdsgroep van 12-17 jaar kan volgens de ouders maar 59% zwemmen. Onder de algemene Nederlandse jeugd is de zwemvaardigheid veel groter, van de 11-16-jarigen hee bijvoorbeeld 97% een zwemdiploma.2 De relatief beperkte zwemvaardigheid is iets dat kenmerkend is voor meerdere migrantengroepen, al lijkt de zwemvaardigheid bij Syrische kinderen ook achter te blijven bij die van kinderen met een andere niet-westerse herkomst of die van kinderen van Poolse, Bulgaarse of Roemeense komaf (Floor et al. 2017; Vogels et al. 2017). Meisjes (32%) kunnen minder vaak zwemmen dan jongens (41%), maar zitten niet vaker op zwemles. Ook is de zwemvaardigheid onder de groep die het kortst in Nederland is, veel beperkter (25%) dan onder de groep die in 2014 of eerder is aangekomen (49%).

Klik hier om het hele onderzoeksrapport te bekijken.


Ook binnen het kennisproject NL Zwemveilig heeft dit onderwerp de aandacht.

Zie hieronder een overzicht van relevante publicaties:

Artikel praktijkvoorbeeld: Zwemlessen voor kinderen asielzoekers (1) – Zwembad De IJzeren Man in Weert

Artikel praktijkvoorbeeld: Zwemlessen voor kinderen asielzoekers (2) – Gemeente Schinnen

Blog: Wat kunnen we doen om verdrinking van asielzoekers te voorkomen?

Onderzoek verdrinkingscijfers

Ook in het plan van aanpak van NL Zwemveilig komt deze doelgroep specifiek aan bod

Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het kennisproject NL Zwemveilig.

Recente berichten

Meer Nieuws