Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Projectorganisatie NL Zwemveilig fase 2

Aan het begin van deze zomer is fase 1, dat startte in voorjaar 2016, van het project NL Zwemveilig afgerond. Hoewel de komende periode nog enkele laatste publicaties, animaties en praktijkvoorbeelden uit fase 1 beschikbaar komen, wordt momenteel de projectorganisatie voor fase 2 ingericht. Het uitvoeringsplan 2018 – 2020 is daarbij leidend. Qua projectorganisatie blijft veel hetzelfde, maar er verandert ook het een en ander. Zo krijgt Titeke Postma een andere rol. In dit bericht een update.

De samenwerking met het ministerie van VWS en met de vier kennispartners Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Windesheim wordt tot en met 2020 voortgezet. Mulier Instituut is belangrijk in de uitvoering van verschillende landelijke onderzoeken en specifieke verdiepingsstudies op het terrein van bijvoorbeeld verdrinkingsachtergronden en zwemveiligheid open water. Kenniscentrum Sport is met name partner wat betreft kennisdeling. Het gaat dan onder meer om de koppeling met sportbrede kennis, het beschrijven van praktijkvoorbeelden en samenwerking met de digitale kennisbank. Met de beide hogescholen worden in lijn met de afgelopen twee jaar nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking met docent- en studentonderzoekers in praktijkgerichte zwemstudies.

Een belangrijke verandering is dat Titeke Postma niet meer zal fungeren als algeheel projectleider maar dat ze op specifieke onderdelen als inhoudsdeskundige ingezet zal gaan worden vanuit haar bedrijf Propulz.tP. Zo blijft ze voor NL Zwemveilig blogs schrijven over zwemveiligheid en zal ze dit najaar actief zijn om specifieke inhoud te ontwikkelen wat betreft thema’s als schoolzwemmen en zwemlessen voor asielzoekers. Haar rol wat betreft met name algemene coördinatie, afstemming met de onderzoekers en het organiseren van bijeenkomsten zal door anderen worden ingevuld. Een deel zal Jarno Hilhorst als projectmanager invullen en een deel zal ook door specifieke deelprojectleiders worden ingevuld. Dit sluit ook goed aan op het uitvoeringsplan 2018 – 2020, waarin een aantal specifieke thema’s en doelgroepen extra aandacht krijgen. Zo zullen Marcel Jagersma en Bruno Molenaar vanuit Reddingsbrigade Nederland het voortouw nemen binnen het deelproject ‘zwemveiligheid open water’. Daarnaast zal ook ‘zwemles geven aan kinderen met een beperking’ een specifiek deelproject zijn. Onder leiding van Patty van ’t Hooft en samen met Kenniscentrum Sport vond in juni al een eerste, goed bezochte, bijeenkomst plaats met zwemonderwijzers om acties en prioriteiten tot eind 2020 te bepalen.

Verder zal communicatie binnen NL Zwemveilig een steeds grotere rol gaan spelen. Het accent van het project zal richting 2019 en 2020 steeds meer komen te liggen op het delen en toepassen van kennis. Uitdaging is dat alle informatie en inzichten terecht komen bij de zwembadmedewerkers in de praktijk, bij zwembadmanagers, opleidingsdocenten, beleidsbepalers en de gehele Nederlandse bevolking en dat dit positief bijdraagt aan zwemveiligheid.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met Jarno Hilhorst (projectmanager) via nlzwemveilig@nrz-nl.nl of 06 33970814.

Recente berichten

Meer Nieuws