Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

NL Zwemveilig verzorgt workshop tijdens Landelijke Zwemwaterdag

Vandaag vindt in Utrecht de eerste Landelijke Zwemwaterdag plaats. Deze dag is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tijdens deze dag wordt er onder andere vanuit NL Zwemveilig door Marcel Jagersma (projectleider zwemveiligheid open water) en Adriaan van der Linden (manager Leisurelands) een workshop verzorgd met de titel ‘Help, de zwemmer verdrinkt!’

Deze zomer verdronk er een groot aantal mensen in Nederland.  ‘Vijf doden in vier dagen door verdrinking’, ‘record aantal verdrinkingen deze zomer’, zomaar een aantal krantenkoppen uit het nieuws van de afgelopen maanden. Met de berichtgeving komen er evenveel suggesties voor oplossingen, kamervragen en media aandacht. Maar hoe groot is het probleem eigenlijk? En wat zijn de oplossingen? De afgelopen jaren hebben de partijen die op dit terrein actief zijn verschillende benaderingen gekozen. Waarom hebben ze hier voor gekozen? Wat heeft het opgeleverd? Op dit moment vindt een toenadering plaats waarin verkend wordt of een gedragen, gezamenlijke, factbased en branchebrede aanpak van dit onderwerp mogelijk is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van meerdere onderzoeken die vanuit het kennisproject NL Zwemveilig worden uitgevoerd op het terrein van zwemveiligheid.

De Landelijke Zwemwaterdag is gevuld met workshops en presentaties over een groot aantal onderwerpen. Denk daarbij aan de nieuwe leidraad voor evenementen in en rond water, de communicatie richting de burger, zwemveiligheid, leptospirose en andere opkomende pathogenen, het nieuwe nog vast te stellen blauwalgenprotocol, rollen en verantwoordelijkheden bij calamiteiten en de omgevingswet.

Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het kennisproject NL Zwemveilig.

Recente berichten

Meer Nieuws