Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Heel Nederland zwemveilig: van kennis naar praktijk – deel 1

Het doel van ons kennisproject NL Zwemveilig is om nieuwe én bestaande kennis over leren zwemmen en zwemveiligheid te verzamelen en delen. Deze kennis draagt bij aan een groter doel: de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau krijgen. We hebben een 8-tal feiten uit recente publicaties en producten van NL Zwemveilig op een rij gezet. Hieronder vind je deel 1. Volgende week volgt deel 2. We dagen je graag uit om na te denken over hoe jij deze kennis kunt toepassen in de praktijk. 1 Oriënteren ouders zich tegenwoordig vaker op verschillende zwemlesmethoden? Uit onderzoek onder ouders blijkt o.a. dat ouders zich nu vaker oriënteren op verschillen in de manier van zwemles geven. Nu oriënteert 71% van de ouders zich, in 2016 was dit nog 59%. Welke zwemlesmethode of aanpak gebruik jij? Waarom is deze methode goed voor de kinderen? Hoe communiceer je dat naar ouders? TIP: Draag uit welke methode gehanteerd wordt en waarom. Dit geeft ouders de mogelijkheid om bewuster te kiezen én het geeft duidelijk aan waarom ouders voor jouw zwemles moeten kiezen. Wil je meer weten over wat ouders vinden over zwemles en zwemveiligheid? Klik hier om het onderzoeksverslag te bekijken. 2 Kennen ouders de Nationale Norm Zwemveiligheid? 40% van de ondervraagde ouders heeft nog nooit van de Nationale Norm Zwemveiligheid gehoord en 49% heeft er wel eens van gehoord, maar weet niet wat de Nationale Norm Zwemveiligheid inhoudt. Leg jij ouders uit wat de Nationale Norm Zwemveiligheid inhoudt? TIP: Leg aan ouders uit dat het Nationaal Zwemdiploma C de Nationale Norm Zwemveiligheid is, waar het voor staat en dat jullie als Licentiehouder Nationale Zwemdiploma’s hiertoe opleiden. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld onderstaande afbeelding* gebruiken. 3 Ken jij de definitie van zwemveiligheid en welke drie factoren hierop van invloed zijn? ’Zwemveilig zijn’ betekent dat je in en om het water kunt overleven en op een veilige manier kunt bewegen en recreëren in de Nederlandse watercultuur. Zwemveiligheid is dynamisch en wordt bepaald door: Wie ben je? Waar ben je? Wat ben je aan het doen? TIP: Deel onderstaande animatie* ‘Zwemveiligheid: zet in op zeker.’ op jouw website en maak zelf kinderen en ouders bewust van de drie factoren die zwemveiligheid bepalen. 4 Hoe lang doet een kind gemiddeld over het behalen van het Zwem-ABC? Gemiddeld doen kinderen 51 klokuren over diploma A, 16 uur over diploma B en 17 uur over diploma C. Hoe zit dat bij jou? Kan het beter én sneller? TIP: Lees in de verdiepende notitie ‘Zwemlesduur – kan het beter en sneller?’ hoe jij invloed kan hebben op de gemiddelde lesduur voor het behalen van een zwemdiploma. * Deze items zijn voor organisaties die zijn aangesloten bij de Nationale Raad Zwemveiligheid gratis te downloaden in de webwinkel. Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het kennisproject NL Zwemveilig.

Recente berichten

Meer Nieuws