Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Praktijkvoorbeeld: Zwemmen voor statushouders

“Ook volwassenen moeten zich kunnen redden in het water”

In Hoofddorp verdronken in de zomer van 2017 twee allochtone mannen in een populaire zwemplas. Reden voor Team Sportservice Haarlemmermeer, Stichting Vluchtelingenwerk en zwemvereniging Watervrienden Hoofddorp om zwemlessen aan te bieden aan statushouders in deze gemeente. Arie de Moes: “Sommige mensen uit deze doelgroep denken dat ze kunnen zwemmen, terwijl ze zich eigenlijk niet goed kunnen redden in het water.”

Gediplomeerde vrijwilligers
Stichting Vluchtelingenwerk nam contact op met Watervrienden, waarop de zwemvereniging haar vrijwilligers op de been bracht vertelt Arie de Moes.

“Op een informatiemarkt voor statushouders in Nieuw-Vennep hebben 20 mensen zich aangemeld voor de zwemlessen. De groep bestaat uit mannen en vrouwen uit verschillende landen, tussen de 20 en 60 jaar. De meesten komen uit Syrië en Ethiopië. April 2018 zijn de lessen begonnen, alles georganiseerd en uitgevoerd door onze vrijwilligers. Zij zijn gediplomeerde zweminstructeurs, en omdat zij hun tijd en expertise belangeloos beschikbaar stellen, kunnen we de kosten laag houden.”

Team Sportservice Haarlemmermeer neemt een deel van de financiering voor haar rekening. Zo betaalt Sportservice de contributie van de deelnemers. Watervrienden betaalt de huur van het zwembad en zorgt voor gediplomeerde instructeurs.

Vertrouwd worden in water
Sommige deelnemers aan de lessen konden een klein beetje zwemmen, al was er een groot verschil met zwemmen naar Nederlandse maatstaven vertelt De Moes: “Ze konden boven water blijven, maar zwemslagen zoals we in Nederland leren, die kenden de meesten niet. We zijn daarom begonnen bij het begin: mensen zich vertrouwd laten voelen in water. Daarna kwamen de zwemslagen aan bod. Het doel van het project is zwemdiploma A.”

Taalproblemen
De taalbarrière blijkt een lastige hindernis in de zwemlessen. De deelnemers hebben een inburgeringscursus gevolgd en spreken een beetje Nederlands. Maar specifieke woorden als ‘schoolslag’ en ‘enkelvoudige rugslag’, die kennen ze nog niet. De Moes: “Het werd wel heel snel opgepakt. De meeste deelnemers komen graag naar de lessen, we zien veel blije gezichten. Er zijn ook afvallers, vooral na de lange zomervakantie en de Ramadan zagen we een aantal mensen niet meer terug. Op dit moment volgen 16 deelnemers de lessen. Vier daarvan hebben de basis onder de knie en zwemmen nu in het diepe.”

Boerkini
Dat er gemengd gezwommen wordt, was voor de deelnemers geen probleem. Wel willen sommige vrouwen in boerkini zwemmen, en dat kan. “Bij sommige onderdelen van het les houden we rekening met de doelgroep. Zo vinden enkele vrouwen het niet prettig als we hen bij de enkels vasthouden om een zwemslag aan te leren, zoals we dat altijd doen bij onze leerlingen. Dat is wel eens lastig. Maar dat dit niet per se nodig is, bewijst één van de vrouwen. Zij zwemt inmiddels – met boerkini – in het diepe.”

Watervrienden Hoofddorp gaat tot zomervakantie 2019 door met de lessen aan statushouders. Dan hebben een aantal deelnemers hopelijk hun A-diploma gehaald. Wie wil kan instromen in de reguliere lessen van de zwemvereniging. Daarvoor betalen ze dan contributie. Omdat een aantal statushouders inmiddels werk heeft gevonden, en dus een inkomen heeft, hoeft dit geen probleem te zijn verwacht De Moes.

Daarna houdt het project op voor Watervrienden. Reden: Voor de zwemlessen doet Watervrienden een beroep op haar vrijwilligers, die hun vrije tijd beschikbaar moeten stellen. De meesten zijn al heel actief voor de zwemvereniging en deze extra belasting weegt dan ook zwaar. Dat heeft de doorslag gegeven om met het project te stoppen.

Maar daarmee houdt het niet op voor de statushouders in de Haarlemmermeer. Sportfondsen Haarlemmermeer is inmiddels op twee locaties – Nieuw-Vennep en Hoofddorp – begonnen met zwemlessen aan statushouders. Ook dit project is gericht op mannen en vrouwen. Vluchtelingenwerk stelt hiervoor de financiering beschikbaar. Marjon Kerkheide van Sportfondsen Haarlemmermeer: “Er was animo voor een vrouwengroep, maar Vluchtelingenwerk vindt het heel belangrijk dat statushouders integreren in de Nederlandse samenleving. Gemengde groepen dragen daar aan bij.”

Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het kennisproject NL Zwemveilig.

Recente berichten

Meer Nieuws