Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Blog: “Één plus één gratis”

door: Nicolette van Mierlo*

Aan het begin van het nieuwe jaar zijn er overal volop van dit soort aanbiedingen. Het deed mij ineens aan zwemles denken. Wij hebben als zwemlesaanbieder het hele jaar één plus één gratis. Namelijk bij ieder kind op zwemles een betrokken ouder!

Zwemles geven is dus niet alleen een kwestie van werken met kinderen en hen proberen met veel plezier zwemvaardig en -veilig te maken. Je krijgt hun ouders er gratis bij. Wat mij betreft een fantastische kans om te laten zien hoe leuk zwemmen is. Hoe belangrijk het is om te leren zwemmen en hoe je dat als accommodatie wilt invullen. Wat jouw visie is op zwemles en welk systeem je hanteert. Dat maakt ouders de beste ambassadeurs die je wensen kan. Want het is een cadeau dat ouders het mooiste wat ze hebben aan ons toevertrouwen. Daarom is het heel belangrijk dat de communicatie tussen ouders en docent optimaal is en dat er gemeenschappelijke doelen en verwachtingen zijn. Ik weet dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Laveren tussen enerzijds de wensen van de ouders, graag snel en doelgericht naar diploma’s toewerken, en anderzijds de doelstellingen van de zwemles, spelenderwijs vaardigheden aanleren, is soms heel erg lastig. Kinderen zijn geen computers die je aan en uit kan zetten, dus vaardigheden aanleren gaat met vallen en opstaan. Daar hebben niet alle ouders direct begrip voor.

Wij als lesgevers streven naar zwemles met plezier en leren in je eigen tempo. Ons doel is betrokkenheid en welbevinden van het kind. Een blij en ontspannen kind in de les werkt het fijnste. Dat is namelijk ook hoe het basisonderwijs is ingericht.

Hoe komt het dan dat ouders zwemles vaak niet op dezelfde wijze benaderen als naar school gaan? Waarom is zwemles voor ouders nog te vaak een doel op zich in plaats van een onderdeel of fase van de opvoeding?

Uit recent onderzoek van de Nationale Raad Zwemveiligheid blijkt dat afstand en kosten de belangrijkste parameters zijn voor ouders om een keus te maken over waar hun kind naar zwemles gaat. Een andere conclusie uit dat onderzoek is dat in 30% van de gevallen er van zwembad gewisseld wordt uit ontevredenheid. Dat vind ik zo jammer. Blijf in gesprek met ouders, zie een klacht als gratis advies. Zorg dat ouders betrokken blijven en gebruik hen als ambassadeurs van je bad. Daar kan geen marketing budget tegenop.

Ik ervaar dat ouders zwemles vaak “gedoe” vinden. Zij willen graag dat hun kind snel de diploma’s haalt, zodat ze er vanaf zijn. Als ik in een les veel spelvormen gebruik, wordt er gevraagd of er de volgende keer wat minder gespeeld kan worden. Ondanks een leerlingvolgsysteem en het netjes bijhouden van scores moet ik regelmatig uitleggen waarom een kind nog niet naar het volgende badje kan. Als ik selecteer wie er mogen afzwemmen zorg ik dat ik van de kinderen die er nog niet aan toe zijn goed kan onderbouwen waarom niet. Zodat ik de kritische vragen van ouders kan beantwoorden. Ik spreek ook vaak ouders die willen oefenen voor de gestelde normen, terwijl hun kind die ambitie helemaal niet heeft maar wel met heel veel plezier naar de les komt en ook goed meedoet. Het kind ziet vaak niet het verdere doel, namelijk zwemveiligheid met als middel om dat te bereiken een diploma. Leren zwemmen is een proces van het aanleren van vaardigheden en dat kost tijd.

Daar hebben wij als zwemdocent mee te dealen. Communiceren met kritische ouders moet je leren, het is onderdeel van werkervaring en dan nog doet de een het makkelijker dan de ander. Die “gratis” ouder is echter wel degene die beslist waar het kind gaat lessen. Een tevreden ouder is een ambassadeur van je bad, dus een mooie kans op gratis reclame! Goed contact is van groot belang. We moeten ouders duidelijk informeren. Transparant zijn over alles wat met de zwemlessen te maken heeft en zodoende gezamenlijk de zwemlesfase voor alle betrokken partijen (ouder, kind en zwemlesaanbieder) tot een feestje maken. Zorg dus dat je open staat voor contact en bereikbaar bent voor ouders.

Maak duidelijk welk lessysteem je hanteert en waarom. Motiveer ouders te kiezen wat bij hun kind past. Durf een proefles af te spreken als mensen twijfelen. Adviseer ouders en organiseer een kijkles waar geïnteresseerden naartoe kunnen komen om te kijken hoe de lessen verlopen en vragen te kunnen stellen. Stel vragen aan ouders zodat je een beeld krijgt bij hun verwachtingen en de kans om verwachtingen te managen. Blijf in gesprek, ook als het even niet vanzelf loopt of als je merkt dat ouders ontevreden zijn. Durf het bespreekbaar te maken.

Ik ben er heilig van overtuigd dat we binnen de drie rollen (ouder-kind- docent) heel mooi kunnen samenwerken. Ik weet dat er baden zijn waar dat al volop gebeurt. En dat er dan prachtige dingen gebeuren. Dat kinderen en ouders zwemles met plezier beleven. Dat vermoeidheid, afstand en tijdsduur ondergeschikt worden aan lol en prettige communicatie.

* Nicolette van Mierlo is al jaren zwemonderwijzer en heeft 25 jaar ervaring met relatiemanagement in het bedrijfsleven. Ze begeleidt vanuit haar adviesbureau zwembaden op het gebied van gastvrij gedrag (zie www.nicoadvies.nl). Haar specialiteit is klanttevredenheid en communicatie. Voor NL Zwemveilig deelt Nicolette haar kijk op het communiceren met ouders en badgasten over het belang van zwemvaardigheid en zwemveiligheid.

Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het kennisproject NL Zwemveilig.

Recente berichten

Meer Nieuws