Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Nationaal Plan Zwemveiligheid: op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland

Van 17 april tot en met 17 mei 2019 vond de eerste Nationale Maand van de Zwemveiligheid plaats. Deze campagne is een initiatief van de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid en gekoppeld aan het kennisproject NL Zwemveilig. Met de Nationale Maand van de Zwemveiligheid werd, samen met landelijke en lokale partners, extra aandacht gevraagd voor het belang van de zwemveiligheid van iedereen in Nederland. Bruno Bruins, minister van Medische Zorg en Sport, opende de Nationale Maand van de Zwemveiligheid op 17 april en onderstreepte het belang dat iedereen leert zwemmen: “Het is belangrijk dat ieder kind veilig kan opgroeien in een omgeving met veel water. Om er veel plezier aan te beleven én om jezelf – of een ander – te kunnen redden als je in het water valt”. De Nationale Raad Zwemveiligheid presenteert in het najaar van 2019 een Nationaal Plan Zwemveiligheid.

NL Zwemveilig is in 2016 gestart om nieuwe én bestaande kennis over leren zwemmen en zwemveiligheid te verzamelen en delen. Het project wordt gecoördineerd vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid en wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het Nationaal Plan Zwemveiligheid zal een kader worden geschetst hoe zwemveiligheid structureel in te bedden in de Nederlandse samenleving. Een aantal thema’s dat ook aan de orde kwam tijdens de Nationale Maand van de Zwemveiligheid krijgt een vervolg in dit plan. Het gaat dan onder andere om de rol van basisscholen en gemeenten bij zwemveiligheid, kennis van ouders over kwaliteit van zwemles, zwemles voor kinderen uit arme gezinnen, het belang van blijven zwemmen en zwemveiligheid van asielzoekers. Net als bij de Nationale Maand van de Zwemveiligheid zal de samenwerking met tal van partners daarbij cruciaal zijn.

De Nationale Raad Zwemveiligheid weet zich gesteund in haar streven naar ‘Heel Nederland zwemveilig’ door minister Bruins die bij de start van de Nationale Maand van de Zwemveiligheid hierover het volgende zei: “De laatste decennia is het aantal verdrinkingen fors afgenomen. Nu verdrinken er elk jaar ongeveer 80 mensen, waarvan 9 kinderen. Veel minder dus, maar nog steeds 80 te veel. Om daar verandering in aan te brengen, moeten we iedereen in Nederland overtuigen van het belang van zwemveiligheid én om het zwemmen bij te houden.”

Recente berichten

Meer Nieuws