Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Zwemmen voor mensen met een beperking

Een van de belangrijke deelprojecten binnen NL Zwemveilig is ‘zwemmen voor mensen met een beperking’. Recent is er onderzoek verricht onder zwembaden, -scholen en -verenigingen over hun zwemlessen en -activiteiten voor mensen met een beperking. Met de onderzoekspublicatie ‘zwemlessen en -activiteiten voor mensen met een beperking’ kunnen zwembadmanagers en beleidsmakers in de zwembranche speerpunten bepalen om het sportaanbod voor mensen met een beperking (verder) te verbeteren. Met name de geconstateerde succesfactoren, belemmeringen en gewenste ondersteuning bieden daarvoor concrete aanknopingspunten.

Zwemmen is namelijk een activiteit die door vrijwel iedereen gedaan kan worden. Een belangrijke vraag die dan opkomt/veelal speelt: kunnen kinderen/mensen met een beperking voldoen aan al de eisen die worden gesteld aan zwemveiligheid? Patty van ’t Hooft (projectleider ‘zwemmen met een beperking’ binnen NL Zwemveilig) deelt haar gedachten hierover in haar nieuwe blog.

Tevens heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid vorige week een uitleg gepubliceerd over zwemdiploma’s en zwemcertificaten, waarin uitgelegd wordt welke mogelijkheden er zijn voor kinderen/mensen met een (tijdelijke) beperking om ieder kind waardering te geven voor wat hij of zij heeft geleerd.

Andere interessante informatie vanuit NL Zwemveilig:
Blog: “Zwemles aan kinderen met een autisme spectrum stoornis” door Patty van ‘t Hooft.

Praktijkvoorbeeld: Leren zwemmen voor kinderen met een beperking (1) – Zwemgym Rotterdam.

Praktijkvoorbeeld: Leren zwemmen voor kinderen met een beperking (2) – Wedex zwemscholen.

Onderzoek: Grolleman, M. (2017). De kracht van het zwemdiploma: casestudie over de betekenis van het zwemdiploma voor de Kidsclub Zwemmen in Zwolle. Zwolle: Hogeschool Windesheim.

Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het kennisproject NL Zwemveilig.

Recente berichten

Meer Nieuws