Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Calo Zwolle en Hanze Instituut voor Sportstudies leveren kennis voor de zwembranche

De Calo Zwolle (Hogeschool Windesheim) en Hanze Instituut voor Sportstudies uit Groningen hebben nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de Nationale Raad Zwemveiligheid om kennis en innovatie in de zwembranche te stimuleren. Gekoppeld aan het kennisproject NL Zwemveilig zijn vanaf najaar 2016 diverse praktijkgerichte studies rondom leren zwemmen en zwemveiligheid verricht vanuit de hogescholen. De ingezette samenwerking wordt voortgezet. In een nieuwe overeenkomst zijn afspraken vastgelegd die doorlopen tot en met medio 2021. Wat de betrokken onderzoekers zelf vinden van NL Zwemveilig, wat de samenwerking tot nu toe heeft opgeleverd en waarom ze de samenwerking graag wilden verlengen, vertellen ze je in onderstaand filmpje.

Eerdere publicaties
Zo voeren de beide hogescholen in nauwe afstemming met de zwembranche praktijkonderzoek uit op het gebied van zwemveiligheid en zwemonderwijs. Er zijn de afgelopen jaren verschillende praktijkonderzoeken uitgevoerd, die onder meer een bijdrage leveren aan de discussie over wat een ideale leeftijd is voor kinderen om te starten met zwemlessen, welke factoren een rol spelen bij de manier waarop kinderen het watergewenningstraject doorlopen en het gebruik van drijfmiddelen bij zwemles voor kinderen met een lichamelijke beperking. Zie voor een overzicht van verschillende studies het eerdere bericht. De publicaties staan in onze kennisbank.

Op de planning
In de komende periode zal vanuit de Calo Zwolle onder meer een vervolg worden gegeven aan het eerste retentieonderzoek. Hierin wordt gekeken hoe de zwemvaardigheid van kinderen zich ontwikkelt na het behalen van de zwemdiploma’s, de perceptie van de kinderen over zwemveiligheid in verschillende contexten en hoe hun ouders daar over denken. Het streven is om het onderzoek op grotere schaal voort te zetten en om te zorgen dat het onderzoeksinstrument ook lokaal via gemeenten, basisscholen en zwemlesaanbieders ingezet kan worden. Vanuit Hanzehogeschool Groningen wordt op thema’s als schoolzwemmen, jonge bewegingservaring en zwemlesdidactiek verkennende praktijkonderzoek uitgevoerd. Daarbij wordt ook aangesloten bij gemeentelijke projecten en de eigen zwemschool op het instituut. De onderzoeken worden uitgevoerd in overleg met het Kenniscentrum Zwemmen van de Nationale Raad Zwemveiligheid, dat ook project NL Zwemveilig coördineert. Door die afstemming wordt er naar gestreefd dat de studies goed aansluiten op vragen uit de zwemlespraktijk en dat onderzoeksresultaten ook actief gedeeld worden en gebruikt kunnen worden om de praktijk in de zwembaden verder te verbeteren en vernieuwen.

Recente berichten

Meer Nieuws