Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Definitie zwemveiligheid

Vanuit het project NL Zwemveilig is door Titeke Postma en Kristine de Martelaer* een uitwerking gemaakt van de definitie van zwemveiligheid. De uitwerking sluit aan op de discussies in 2017/2018 toen de Nationale Zwemdiploma’s werden vernieuwd en de eerder gemaakte animatie ‘Speel op zeker: zet in op zwemveiligheid!’. Zie hier het volledige document ‘Definitie zwemveiligheid’.

Naast de animatie is er nu ook een uitwerking in tekst van hoe we in Nederland kijken naar zwemveiligheid. Het document vormt een belangrijk denkkader om vervolgonderzoek, toekomstig beleid en mogelijke acties om het aantal verdrinkingsongevallen verder te reduceren goed op elkaar af te stemmen en te evalueren. Om tot een definitie te komen heeft een expertgroep zich gebogen over vragen als: ‘Wat is zwemveilig zijn?’, ‘Wat heb je nodig om jezelf te kunnen redden?’, ‘Wat kunnen we doen om verdrinkingen te voorkomen’ en ‘Welke kennis is daarover al beschikbaar?’. De antwoorden zijn gebruikt voor een eerste definitie van zwemveiligheid. Deze definitie is gepresenteerd tijdens diverse bijeenkomsten in 2017/2018 en op onderdelen verder verfijnd. Het bespreken van de definitie zorgde voor veel herkenning, draagvlak en begrip. Het maakte duidelijk welke factoren zwemveiligheid bepalen en hoe deze met elkaar samenhangen.

De uiteindelijke definitie van ‘zwemveilig zijn’ is: “Zwemveilig zijn is: In staat zijn om in en om het water te overleven en op een veilige manier te bewegen en te recreëren in de Nederlandse watercultuur.” In het document ‘Definitie zwemveiligheid’ worden de verschillende onderdelen van deze definitie toegelicht. Cruciaal daarbij is de vaststelling dat zwemveiligheid een dynamisch concept is en niet vaststaat. Zwemveiligheid verandert onder invloed van factoren gerelateerd aan de persoon, omgeving en activiteit. De uitgewerkte uitgangspunten zijn relevant voor discussies over bijvoorbeeld de invulling van het zwemonderwijs, voorlichting over zwemveiligheid en de benadering van risicogroepen qua verdrinking. Klik hier om het volledige document te lezen.

* Drs. Titeke Postma is bewegingswetenschapper en adviseert en innoveert in de zwembranche vanuit haar eigen bedrijf bureau Propulz.tP. In 2016-2018 was ze actief als projectleider van het project NL Zwemveilig.

Prof. Dr. Kristine de Martelaer is hoogleraar Pedagogiek en Onderwijskunde van Lichamelijke Opvoeding aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Brussel. In 2016-2018 was ze actief in de expertgroep binnen het project NL Zwemveilig die zich boog over de vraag ‘Wat is zwemveiligheid’?

Recente berichten

Meer Nieuws