Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Leren zwemmen voor kinderen met een beperking (3) – Hoe 2 scholen samenwerken voor zwemles

Een mooie dubbelslag in Twente. Kinderen van VSO-school Het Meerik in Enschede leren zwemmen met de hulp van studenten Sport en Bewegen van ROC van Twente. Een echte win-winsituatie: de aankomende bewegingsagogen hebben een leerzame praktijkles. De leerlingen met een ontwikkelingsachterstand krijgen zwemles op maat.

Het begon allemaal met de sportleraar van de school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Die nam elke week een groepje leerlingen mee naar het zwembad om hen te leren zwemmen. Lastig, want Het Meerik is een school voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar met een leerachterstand. De leerlingen met autismestoornissen, gedragsproblematiek, taalstoornissen en/of motorische beperkingen vragen veel zorg en aandacht. Toezicht is bij deze groep extra belangrijk, en dus konden er steeds maar enkele kinderen mee naar de zwemles.

VSO en ROC samen aan slag
Samenwerking met ROC van Twente bood de oplossing. Het contact tussen de twee scholen ontstond in het zwembad. Jos van Rijkom is senior instructeur Zwemmen van het ROC. Hij vertelt hoe de leerlingen van Het Meerik zwemles kregen ná de praktijklessen van studenten Sport en Bewegen van het ROC. “Zo kwam ik in contact met de vakleerkracht L.O. Het idee ontstond om samen te werken, zodat Niveau 4 studenten met het profiel Bewegingsagoog in de praktijk ervaring kunnen opdoen door les te geven aan de leerlingen van Het Meerik”, vertelt Van Rijkom.
“Voor veel van deze studenten is het de eerste keer dat ze in aanraking komen met de doelgroep. Als er een klik is tussen student en deelnemer, kunnen ze zwemles gaan geven. Dat doen ze met z’n tweeën: de ene student geeft les, de ander observeert. Ze werken zelfstandig. Ze kijken zelf wat de mogelijkheden zijn van een kind. Vervolgens moeten ze een lesplan opstellen en lesdoelen vaststellen. De begeleiding van de VSO-leerlingen is bijna één op één.”

De studenten geven gedurende een half jaar zwemles als praktijkles in het profiel Bewegingsagogie. Binnen de groep zitten en aantal studenten die het keuzedeel Zweminstructeur hebben gekozen. Na een half jaar wisselen de studenten en gaan een andere doelgroep begeleiden.

Beide scholen profiteren van de bijzondere samenwerking tussen ROC Twente en de VSO-school. De VSO-leerlingen leren zwemmen en krijgen beweging – belangrijk omdat overgewicht een probleem is in deze doelgroep. Soms lukt het de kinderen zelfs om een zwemdiploma te halen.

De ROC-studenten doen hiermee waardevolle praktijkervaring op. “Sommige studenten denken na de eerste kennismaking: ‘Wat moet ik hiermee, hoe pak ik dit aan?’ Maar na een tijdje vinden ze het heel leuk om in de praktijk aan de slag te gaan. Als ze vragen hebben over de beperking van een kind, kunnen ze daarvoor terecht bij de begeleiders.”

Ook belangrijk: de studenten leren zelfstandig te werken. Als een van hen uitvalt, is het hun eigen verantwoordelijkheid om vervanging te regelen, vertelt Van Rijkom. De doelgroep is niet altijd de makkelijkste. Onder meer omdat de kinderen vaak minder goed ontwikkelde cognitieve vermogens hebben. “Die verantwoordelijkheid is ook een onderdeel van het profiel Bewegingsagoog. Als de studenten straks als coördinator Sport gaan werken, moeten ze ook zelfstandig opereren en van alles kunnen regelen. Dat leren ze nu al in de praktijk.”

Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het kennisproject NL Zwemveilig.

Recente berichten

Meer Nieuws