Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Praktijkvoorbeeld – Beweeg ABC: meten is weten

Welk kind heeft nog geen zwemdiploma?

Over een ding is iedereen het wel eens: kinderen moeten op jonge leeftijd goed leren zwemmen. Zodat ze veilig zijn in de buurt van water. Maar hoe weet je als school – of als gemeente – welke kinderen nog geen zwemdiploma hebben? De zwemmodule in monitorprogramma Beweeg ABC registreert dat. Ingrid Wijntjens, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG): “Door de zwemvaardigheid van kinderen te monitoren, weet je of een kind heeft leren zwemmen. En kun je zo nodig gericht actie ondernemen.”

Beweeg ABC is een online programma dat basisscholen helpt om basisbeweegvaardigheden van leerlingen te registreren en te monitoren. Zo kunnen scholen – en gemeenten – effectief maatregelen nemen die een gezonde en sportieve leefstijl onder kinderen bevorderen en ondersteunen.

De monitor volgt de sport- en beweegvaardigheid van kinderen individueel en over een langere periode. “Door dit langere tijd bij te houden, vergaar je kennis over de ontwikkeling van sport- en beweegvaardigheden bij kinderen. Niet alleen per school, maar ook individueel.”, vertelt Ingrid Wijntjens van VSG. “Op basis van deze kennis kun je kinderen individueel ondersteunen en motiveren om meer te bewegen. Overheden kunnen deze data geanonimiseerd gebruiken, bijvoorbeeld om op basis daarvan beleid maken.”

Zwemvaardigheid
In 2013 werd zwemvaardigheid een aparte module in het Beweeg ABC, als vervolg op het programma Waterdicht van VSG. Doel: Ieder kind dat de basisschool verlaat, moet in het bezit zijn van een zwemdiploma. De werkwijze is eenvoudig maar doeltreffend. Kinderen krijgen deze twee vragen voorgelegd:

1. Welk zwemdiploma heb je? (mogelijke antwoorden: A; B; C; Anders; Geen zwemdiploma)

2. Heb je nu zwemles? (mogelijke antwoorden: Ja, via thuis;  Ja, via school; Nee, wel ooit gehad; Nee; Wachtlijst)

Wijntjens: “Als kinderen niet kunnen zwemmen en er geen plannen zijn voor  zwemles, ontvangen de ouders een adviesbrief. Daarin wordt uitgelegd waarom het zo belangrijk is dat kinderen kunnen zwemmen.”

Meten is weten
Nu schoolzwemmen in veel gemeenten is afgeschaft, is het des te belangrijker om zwemvaardigheid te monitoren, en te signaleren wanneer een kind – of een wijk – achterblijft. “Maar het gaat er natuurlijk om wat je er vervolgens mee doet”, stelt Wijntjens. “En dat geldt zeker ook voor gemeenten. Als blijkt dat veel kinderen in een bepaalde wijk geen zwemles krijgen, dan is dat belangrijke kennis. Je kunt als gemeente dan gericht maatregelen nemen om de zwemvaardigheid te vergroten.”

Omdat gegevens over individuele kinderen niet zo maar gedeeld mogen worden (Algemene verordening gegevensbescherming), is Beweeg ABC vernieuwd en AVG-proof. “Alleen scholen zien gegevens van kinderen op individueel niveau. Voor gemeenten is er een apart account. Gegevens die belangrijk zijn voor het beleid, kan de gemeente inzien per school of wijk tot op groepsniveau.” Zo kun je vaststellen wat de gevolgen zijn van een bezuiniging, of een investering. “Meten is weten”, zegt Wijntjens. “Je hebt cijfers nodig om te bepalen of een maatregel het gewenste succes heeft. Beweeg ABC verzamelt deze cijfers.”

De eerste versie van Beweeg ABC draaide bij 1.700 basisscholen in 70 gemeenten. Het vernieuwde ‘AVG-proof’ Beweeg ABC is nog in de opbouwfase. In de provincie Zeeland wordt de module zwemvaardigheid momenteel gebruikt in de driehoek gemeente – onderwijs – GGD gekoppeld aan het Zeeuws Sportakkoord. De kinderen van zo’n 190 basisscholen worden bevraagd op zwemdiplomabezit. Scholen en gemeenten die interesse hebben om het Beweeg ABC ook in te zetten, kunnen zich opnieuw aanmelden. Kijk voor informatie over het Beweeg ABC en registratie op www.beweegabc.nl.

Aan het gebruik van Beweeg ABC zijn geen kosten verbonden.

Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het kennisproject NL Zwemveilig.

Recente berichten

Meer Nieuws