Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Nationaal actieplan zwemveiligheid asielzoekers ondertekend

Om de kans op het aantal verdrinkingen onder asielzoekers te verkleinen, is het Nationaal actieplan zwemveiligheid asielzoekers 2020-2021 opgesteld en op 26 mei 2020 ondertekend door interim-directeur Titus Visser van de Nationale Raad Zwemveiligheid en bestuurslid Joeri Kapteijns van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

(artikel gaat verder onder de foto)

Joeri Kapteijns (links) en Titus Visser (rechts)

‘Het actieplan hebben we opgesteld om de zwemveiligheid van onze bewoners in de opvanglocaties te vergroten. Dat doen we door ze bewuster te maken van de risico’s op verdrinking. Met uiteindelijk de juiste zwemdiploma’s op zak, kunnen ze echt meedoen in Nederland waterland’, aldus Kapteijns. Visser: ‘We vinden deze inzet nodig, omdat er relatief veel asielzoekers verdrinken in vergelijking met de autochtone bevolking. Ook wat betreft het behalen van zwemdiploma’s lopen kinderen met een migratieachtergrond structureel achter bij hun leeftijdsgenoten.’

Voorlichting en zwemles
In het Nationaal actieplan zwemveiligheid asielzoekers 2020-2021 wordt de focus gelegd op doelgroepgerichte voorlichting aan kinderen, jongvolwassenen en ouders/volwassenen. Verder is het van groot belang dat vooral veel kinderen en jongvolwassenen zwemles volgen. Ook is er specifieke aandacht voor de participatie van meisjes en vrouwen. Voor bewoners in opvanglocaties in de buurt van een meer of rivier, komt er specifieke voorlichting over de risico’s van zwemmen in open water.

Concrete programmalijnen
Om het verdrinkingsrisico van asielzoekers te verkleinen, kent het plan vier concrete programmalijnen:

  1. Extra inzet op voorlichting, die zich vooral richt op algemene informatie over Nederland waterland, op het belang van leren zwemmen, op aansluiting bij reguliere zwemlessen en op de kenmerken en gevaren van zwemmen in open water. 
  2. Meer deelname aan zwemlessen. Om deelname te belonen wordt ook nagegaan of er een specifiek deelnamecertificaat kan worden ontwikkeld. Veel kinderen verblijven namelijk vaak te kort in een asielzoekerscentrum om het Nationaal Zwemdiploma A te kunnen halen.
  3. Lokale samenwerking. Overal in het land willen we samenwerking realiseren tussen de opvanglocatie, het zwembad en mogelijk andere partijen (bijvoorbeeld de basisschool).
  4. Goede overdracht realiseren. Het is belangrijk dat er aandacht voor zwemveiligheid blijft wanneer een statushouder naar een Nederlandse gemeente verhuist. De verantwoordelijkheid voor begeleiding van de nieuwkomer gaat dan over van het COA naar de gemeente. Binnen de inburgering is het specifiek van belang dat kinderen en volwassenen de wateromgevingen in hun gemeente leren kennen en actief worden gewezen op de mogelijkheden op zwemles te gaan en zwemdiploma’s te halen.

Het Nationaal actieplan zwemveiligheid asielzoekers 2020 – 2021 wordt per direct uitgevoerd tot en met 31 december 2021. In het najaar van 2020 en 2021 vindt er een evaluatie plaats over de voortgang.

Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het kennisproject NL Zwemveilig.

Recente berichten

Meer Nieuws