Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Zwembad basisvoorziening volgens de Nederlandse bevolking

90 procent van de Nederlanders vindt dat het zwembad een basisvoorziening zou moeten zijn in de gemeente. Een zwembad wordt vooral gezien als basisvoorziening in het kader van zwemveiligheid. Zo krijgen kinderen de mogelijkheid om te leren zwemmen in een zwembad in de buurt. Dit zijn resultaten die het Mulier Instituut vandaag presenteert in de factsheet ‘Zwemmen en zwemveiligheid – trends in zwemgedrag, mening over zwemmen en zwemveiligheid 2019’. In het Nationaal Sportonderzoek dat in 2019 is gehouden zijn enkele vragen gesteld aan de Nederlandse bevolking over hun zwemgedrag en kijk op zwemveiligheid. Deze vragen zijn eerdere jaren (2008, 2010, 2013 en/of 2017) ook gesteld. Zo wordt een vergelijking gemaakt en de mening van de Nederlander door de jaren heen gevolgd. Het blijkt dat de mening over zwemmen nauwelijks verandert. Op 19 mei verzorgt Corry Floor van het Mulier Instituut speciaal voor leidinggevenden in het zwembad een webinar over dit onderwerp onder de naam ‘Trends en ontwikkelingen ten aanzien van zwemmen’.

Nationale Norm Zwemveiligheid
Op 1 januari 2018 heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid de Nationale Norm Zwemveiligheid geïntroduceerd. De Nationale Norm Zwemveiligheid staat gelijk aan het Zwemdiploma C. De Zwemdiploma’s A en B zijn tussenstappen naar het complete Zwem-ABC. Uit het onderzoek van 2019 blijkt dat 11 procent van de respondenten bekend is met de Nationale Norm Zwemveiligheid. De groep van 26- tot en met 50-jarigen is hiermee het meest bekend (13 procent). Respondenten zijn zich ervan bewust dat wateromgevingen met meer mogelijke risico’s om in te zwemmen vragen om meer vaardigheden dus niet alleen Zwemdiploma A maar ook B of C. Desondanks denkt een groot deel van de Nederlanders met beperktere vaardigheden dan deze norm aangeeft veilig te kunnen zwemmen. Zo geeft 9 procent aan dat het veilig is om in zee te zwemmen met alleen een Zwemdiploma A.

Hoeveel mensen zwemmen?
In 2019 geeft 70 procent van de Nederlanders aan wel eens te zwemmen. Bijna de helft hiervan doet aan banenzwemmen en bijna 80 procent geeft aan recreatief te zwemmen. In 2019 geven 5 op de 6 Nederlanders die zwemmen aan dat zij dit tijdens de vakanties doen. Dit is een stijging ten opzichte van 2008. Ongeveer 7 procent van de respondenten geeft aan wekelijks te zwemmen.

Zwemdiploma’s en veiligheid
In 2008, 2013, 2017 en 2019 is respondenten gevraagd welk zwemdiploma iemand moet hebben behaald om veilig te kunnen zwemmen. Door de jaren heen is de mening vrijwel gelijk gebleven. In 2019 vindt 54 procent dat je tenminste Zwemdiploma B moet hebben en 15 procent tenminste Zwemdiploma C. Dit laatste is iets lager dan in 2017. Ongeveer 10 procent van de respondenten voelt zich snel onveilig in het water. Dit aantal is in 2019 niet gewijzigd ten opzichte van 2008. In beide jaren voelden ouderen zich vaker onveilig in vergelijking met andere leeftijdsgroepen.

Nationaal Plan Zwemveiligheid
Dit onderzoek is onderdeel van project NL Zwemveilig, gecoördineerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Het onderzoek onderstreept het belang van zwembaden in relatie tot zwemveiligheid. Verder worden de gegevens gebruikt bij de uitwerking van het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020-2024. Communicatie over de Nationale Norm Zwemveiligheid en risico’s op verdrinking en extra inzet op risicogroepen, zoals ouderen, zijn daar belangrijk in.

Zwembaden mogen weer open
Vanaf maandag 11 mei kunnen de zwembaden, onder voorwaarden en met behulp van een landelijk protocol, de zwemlessen en andere activiteiten weer opstarten.

Webinar ‘Trends en ontwikkelingen ten aanzien van zwemmen’
Op 19 mei om 10.30 uur verzorgt Corry Floor van het Mulier Instituut speciaal voor leidinggevenden in het zwembad een webinar over dit onderwerp onder de naam ‘Trends en ontwikkelingen ten aanzien van zwemmen’. Klik hier voor meer informatie over de webinars van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Direct aanmelden? Dat kan hier.

Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het kennisproject NL Zwemveilig.

Recente berichten

Meer Nieuws