Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Invulling geven aan het nieuwe schoolzwemmen

‘Het schoolzwemmen is dood. Leve het schoolzwemmen’. Scholen, zwembaden en gemeenten geven een nieuwe invulling aan schoolzwemmen of, liever, het leren bewegen in water. Dat is waarvoor het vandaag verschenen witboek ‘De rol van de school bij zwemveiligheid’ inhoudelijke handvatten en praktijkvoorbeelden geeft. Met dit witboek worden vanuit het kennisproject NL Zwemveilig suggesties gedaan op welke manier scholen een grotere bijdrage kunnen leveren aan de zwemveiligheid van hun leerlingen.

Het witboek, geschreven door Kristine De Martelaer, Jarno Hilhorst en Titeke Postma, is bedoeld voor leidinggevenden van zwembaden, schoolleiders, vakleerkrachten LO en beleidsmedewerkers sport of (bewegings)onderwijs bij gemeenten, die op lokaal niveau nadenken over de inhoud en organisatie van schoolzwemmen. Er wordt duidelijkheid gegeven over wat zwemveiligheid inhoudt en de relatie met de doelen van het onderwijs op basisscholen en de inhoud van bewegingsonderwijs wordt gelegd. Dit betekent onder meer dat er breder wordt gekeken dan het idee dat schoolzwemmen alleen is gekoppeld aan het behalen van een zwemdiploma.

Schoolzwemmen is de afgelopen decennia veranderd als gevolg van culturele ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs en de zwemsector. Mogelijk krijgt het bewegen in water de komende jaren, mede op basis van het nieuwe curriculum voor het bewegingsonderwijs, weer meer ruimte binnen het onderwijs op scholen. Dat kan met nieuwe lesprogramma’s vanuit de zwembaden die aansluiten op wat kinderen al kunnen en uitdagende lessen in het water die plezier in bewegen stimuleren. Ook worden er concrete voorbeelden gegeven hoe scholen tijdens de les de zwemveiligheid kunnen bevorderen. Vaak zal het zwembad kartrekker zijn om met de scholen te komen tot goede lesprogramma’s en is er aansluiting mogelijk op gemeentelijke beleidsdoelen en ondersteuningsmogelijkheden.

De auteurs willen met het witboek eraan bijdragen dat er op allerlei plekken in Nederland met nieuwe energie wordt nagedacht over de rol van de school bij zwemveiligheid. Zo kan er een landelijke beweging ontstaan, die ervoor zorgt dat zoveel mogelijk kinderen genieten van ons waterrijke land met alle recreatiemogelijkheden en dat er zo min mogelijk mensen verdrinken.

Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het kennisproject NL Zwemveilig.

Recente berichten

Meer Nieuws