Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Groep asielzoekers volgt programma met voorlichting over zwemmen in open water

Verdrinkingsstatistieken wijzen uit dat het relatief vaak gaat om mensen die niet in Nederland geboren zijn en mogelijk geen (goed) zwemonderwijs hebben genoten. Reden genoeg voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en Reddingsbrigade Nederland om de handen ineen te slaan en gezamenlijk de voorlichting hierover richting nieuwkomers ter hand te nemen. In dat kader worden initiatieven ontplooid, zoals de pilot voor 20 asielzoekers van AZC Winterswijk, die de zaterdagen 15 en 22 augustus leerden over de gevaren van open water.

In de afgelopen weken is nog maar weer eens duidelijk geworden hoe belangrijk het is om voorlichting te geven over zwemveiligheid. Door het mooie weer zochten zeer veel mensen het water op om ervan te genieten, maar er kwam helaas ook een flink aantal van hun in de problemen. Kennis over veiligheid rondom water, die vroeger als algemeen bekend werd verondersteld, lijkt niet meer bij iedereen paraat te zijn.

Programma
In 2019 is in Winterswijk een eerste initiatief genomen door Leisurelands, exploitant van recreatiegebied Hilgelo, en Reddingsbrigade Nederland om in samenwerking met AZC Winterswijk te komen tot een voorlichtingsprogramma. Dit maakte onderdeel uit van het project NL Zwemveilig (en daarbinnen het deelproject Zwemveiligheid Open Water), dat door de NRZ wordt gecoördineerd. In vervolg op dit experiment is dit jaar een pilot ontwikkeld, waarbij ook het lokale Zwembad Jaspers betrokken was. De 20 asielzoekers van AZC Winterswijk volgden een waterveiligheidsprogramma, waarbij ze gedurende twee ochtenden leerden wat de gevaren van zwemmen in open water zijn, wat je moet doen om te voorkomen dat je in open water in de problemen komt én wat je kunt doen mocht het onverhoopt toch misgaan.

Maatschappelijke diensttijd
De asielzoekers kregen tijdens hun training instructie en ondersteuning van tien jongeren, die een traject volgen binnen ‘Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!‘, het project voor maatschappelijke diensttijd (MDT) van Reddingsbrigade Nederland. Deelprojectleider Marcel Jagersma, tevens MDT-projectleider, gaf namens Reddingsbrigade Nederland uitleg over de gevaren van zwemmen in open water. ,,Er is verteld dat bijna iedereen in Nederland kan zwemmen en dat velen hier zwemdiploma’s halen wanneer ze jong zijn. De asielzoekers zijn erop gewezen dat zij voorzichtig moeten zijn bij open water, omdat zij niet kunnen zwemmen. Dat ze niet verder moeten gaan dan waar ze nog stevig kunnen staan en dat ze voor de kurklijn moeten blijven. We richtten ons bij deze pilot op jongvolwassenen, en dan mannen, omdat zij helaas vaak voorkomen in de verdrinkingsstatistieken.”

Oefenen
Er is voor gekozen de deelnemende asielzoekers zowel in het zwembad als in open water te laten oefenen met drijven en om vanuit drijven weer tot staan te komen. Ook het omdraaien in water, voor het geval men met het gezicht erin terechtkomt, is uitgebreid geoefend. ‘Het vaccin tegen verdrinken is leren zwemmen!’, zo onderschrijven de samenwerkingspartners. ,,Het liefst zouden we natuurlijk al deze mensen leren zwemmen”, aldus Jagersma. ,,Maar omdat ze nog geen status hebben en het ook niet duidelijk is of ze die gaan krijgen, vallen ze buiten eventuele gemeentelijke regelingen. Niets doen, is echter geen optie. Wij willen graag voorkomen dat deze mensen in gevaar komen. De asielzoekers hebben bij deze pilot tevens ervaren wat het is om in donker en relatief koud water te zijn en dat je, als je dieper gaat, snel in de problemen kunt komen.”

De uitvoering van deze pilot sluit aan bij de doelstellingen van het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020-2024 dat we als NRZ met de branche opstelden en de afspraken die we met COA Nederland maakten in het Nationaal actieplan zwemveiligheid asielzoekers 2020-2021. In lijn daarmee willen de pilot in 2021 verder uitrollen en eraan bijdragen dat het op meerdere locaties in het land wordt uitgevoerd.

Foto: Lisette Vlassak

Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het kennisproject NL Zwemveilig.

Recente berichten

Meer Nieuws