Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Arbeidsmarktmonitor sport en zwembadbranche: Doe mee!

Eens in de twee jaar rapporteert de Arbeidsmarktmonitor sport en bewegen (AMMS) over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en waar hbo- en mbo-sportstudenten aan het werk komen. Als Nationale Raad Zwemveiligheid zijn we wederom partner van het onderzoek dat nu start en willen we volgen hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkeld bij zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen. Dit biedt voor de zwembadbranche waardevolle inzichten en kan helpen om de aansluiting te verbeteren tussen vraag (wensen en verwachtingen werkgevers) en aanbod vanuit opleidingen.

Binnen het onderzoek dat nu start worden zowel afgestudeerden van sportopleidingen bevraagd als de werkgevers/leidinggevenden van (zwem)organisaties. Wij voeren dit onderzoek samen met de MBO Raad, SBB, Werkgevers in de Sport, NOC*NSF, KLVO, NLActief en het hoger sport onderwijs (HSO) uit. De bij ons bekende zwembaden, zwemscholen en verenigingen ontvangen een uitnodiging van het onderzoeksbureau Lexnova per e-mail om als werkgever een online vragenlijst in te vullen.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus dit jaar hebben ingrijpende gevolgen voor de sector. Een belangrijke doelstelling van deze editie van de arbeidsmarktmonitor is ook om grip te krijgen op de effecten die het coronavirus tot nu toe heeft gehad op personele inzet en de toekomstverwachtingen die de werkgevers hebben. De uitkomsten van deze editie zullen daarom nog relevanter zijn, ook om onze sector richting overheden en opleidingen te positioneren.

Sportwerkgevers

Binnen het onderzoek wordt onder een sportwerkgever verstaan: Werkgevers met mensen in dienst die een sportopleiding hebben gevolgd of functionarissen in sportgerelateerde functies met een andere opleidingsachtergrond. De vragenlijst gaat over (huidige of voorgaande) betaalde medewerkers of vrijwilligers binnen een functie die inhoudelijk te maken heeft met sport en bewegen in uw organisatie.

Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn de volgende: 

–    formatieomvang;
–    vrijwilligers en betaalde functies;
–    kenmerken van de sport- en bewegenfuncties;
–    het verwachte verloop van het aantal sport- en bewegenfuncties;
–    ontwikkelingen en toekomstverwachtingen.

Om zicht te krijgen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in onze branche willen wij onze achterban dan ook vragen om de online vragenlijst in te vullen. Ga naar www.arbeidsmarktmonitorsportenbewegen.nl.

Met de volgende QR-code kan er ook rechtstreeks naar de werkgeversvragenlijst worden gegaan:

Alvast heel erg bedankt voor de tijd.

N.B. Indien je voor meer dan één organisatie werkgever bent, dan vragen we je om de vragenlijst met één organisatie in gedachten in te vullen. Je kunt de vragenlijst indien gewenst meerdere keren invullen, voor meerdere organisaties. 

Recente berichten

Meer Nieuws