Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

In landelijke politiek volop aandacht voor zwemveiligheid

Update 11 december:

Inmiddels heeft de minister daadwerkelijk toegezegd dat er (extra) financiële steun wordt verleend voor 2021-2022 om de strandveiligheid langs de kust te verbeteren. Zie hier de brief naar de Tweede Kamer en zie hier ook het plan ‘Het strand veilig!’ van Reddingsbrigade Nederland.

Bericht 1 december:

Gisteren, op 30 november, vond het wetgevingsoverleg sport plaats waarbij minister Tamara van Ark in overleg ging met Tweede Kamerleden over haar plannen en begroting voor 2021. Daarbij was er volop aandacht voor het belang van zwemmen en zwemveiligheid.

In de kamerbrief van 20 november, die de minister ter voorbereiding naar de Tweede Kamer stuurde, refereerde ze al naar het Nationaal Plan Zwemveiligheid en het voornemen om daar in 2021-2024 financiële steun aan te verlenen. En tijdens het overleg zelf ging het onder meer over de toekomst van reddingsbrigades en inzet van lifeguards. Daarbij werd een motie ingediend met het verzoek aan de ministers van VWS en I&W om reddingsbrigades te ondersteunen.

Recente berichten

Meer Nieuws