Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Zwembaden en zwemscholen werken graag samen en bereiken allerlei doelgroepen

Dat blijkt onder meer uit een onderzoek onder 204 zwembaden en zwemscholen, dat het Mulier Instituut uitvoerde. Driekwart van hen zou graag willen samenwerken met nieuwe organisaties, met name met de buitenschoolse opvang en met fysiotherapeut/huisarts. Verder wordt de jeugd van 12-18 jaar nog relatief wat minder goed bereikt en willen zwembaden deze doelgroep, maar ook jongere jeugd, ouderen en mensen met een beperking of chronische aandoening (nog) beter bereiken. Verder werd aangegeven door de meesten dat zwemlessen het belangrijkste product vormt en dat ruim een derde van de zwembaden aangeeft dat kinderen ‘vasthouden na het zwemlestraject’ nog onvoldoende lukt.

Zie hier het nieuwsbericht van het Mulier Instituut met de factsheet Zwemaanbieders en het sportakkoord.

Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van de landelijke monitoring van het Nationaal Sportakkoord waarin ook sportverenigingen en bijvoorbeeld fitnessorganisaties werden bevraagd. Het onderzoek vond plaats voor de coronacrisis. In algemene zin laat het onderzoek zien dat de zwembranche een belangrijke partner is van de landelijke en lokale overheid om de doelen van het sportakkoord te halen. Er wordt al veel samengewerkt, er worden al veel specifieke doelgroepen bereikt en er is veel bereidheid bij zwembaden en zwemscholen om dit verder uit te bouwen. Als de zwembaden en zwemscholen de coronacrisis te boven komen dan liggen hier kansen, ook in de lokale verbinding met gemeenten en buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches kunnen helpen samenwerking tot stand te brengen en nieuwe doelgroepen te werven. Verder sluiten onderdelen ook aan op het ‘Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020-2024’. Zo geeft 60 procent van de zwembaden, die samenwerken met scholen, aan dat de samenwerking zorgt voor meer recreatieve zwemmers en werd nogmaals onderstreept dat we een uitdaging hebben om meer kinderen te boeien en binden voor zwemmen als ze hun zwemlestraject afronden.

Recente berichten

Meer Nieuws