Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Uitdagingen en kansen bij de heropstart van zwemlessen

De zwembaden mogen weer open voor zwemlessen. Om de zwembranche te helpen met het hervatten van de zwemlessen organiseerden we afgelopen week twee online bijeenkomsten met circa 150 inschrijvers. Tijdens deze bijeenkomsten zijn we met elkaar in gesprek gegaan over wachtlijsten, kansen en uitdagingen. De deelnemers ontvingen per mail een overzicht van alle geopperde ideeën, en omdat we iedereen die hierbij niet aanwezig kon zijn ook een mooie heropstart van de zwemlessen gunnen, delen we hier een korte samenvatting.

Opstart van zwemlessen en wegwerken van wachtlijsten
Als grootste uitdaging wordt het wegwerken van de wachtlijst genoemd. Een paar ideeën om dit aan te pakken zijn zwemlessen frequenter aan te bieden, groepen te vergroten en lesduren te verlengen of juist te verkorten. Ook is er nagedacht over andere organisatievormen zoals samenwerken met buitenbaden.

De rol van ouders bij de zwemles
Veel zwemlesaanbieders zien een uitdaging in de communicatie met ouders. Zij verwachten dat ouders hoge verwachtingen hebben en snel resultaat willen zien. Een deel van de zwemlesaanbieders gaf aan open te staan om (indien het conform de coronamaatregelen weer mag) te experimenteren met de extra inzet van ouders bij de zwemles. Mogelijk kunnen ouders helpen bij de watergewenning, waardoor doorstroming bevorderd wordt.

Gezondheid en inzet van personeel
De beschikbaarheid en kwaliteit van het personeel werd tevens als grote uitdaging genoemd. Tijdens de lockdowns is er personeel verloren gegaan. Het is een uitdaging om weer kwalitatief personeel terug te krijgen. Daarbij komt dat door de lockdowns niet alle praktijklessen zijn doorgegaan, waardoor er waarschijnlijk minder gekwalificeerd personeel beschikbaar is.

Naast deze uitdagingen werden er ook mogelijk oplossingen aangedragen. Zo zou de inzet van vrijwilligers van Reddingsbrigades voor zwemlesaanbieders het personeelstekort (deels) kunnen oplossen. Leden van Reddingsbrigades zijn over het algemeen voldoende gekwalificeerd om te ondersteunen bij de zwemlessen en ze zijn vaak beschikbaar omdat ze op andere tijden lesgeven.

Zwemwater delen
Tijdens de bijeenkomst zijn ook ideeën geopperd om bijvoorbeeld diplomazwemmen samen te organiseren of gebruik te maken van een buitenbad in de omgeving. De bereidheid om elkaar te helpen is er wel, alleen is iedereen logischerwijs momenteel bezig met de opstart van het eigen zwembad/zwemschool. Een aantal zwemlesaanbieders geeft terecht aan dat we elkaar moeten helpen. Je hebt er als zwembad ook wat aan als je huurders ook overleven. In één van de sessies heeft een vereniging contact gehad met een zwembad waarbij ze elkaar nu verder helpen.

Tot slot
Mogelijk zijn niet alle ingebrachte ideeën qua uitvoering haalbaar of staan zij op gespannen voet met de vereiste kwaliteit. De ideeën dienen vooral ter inspiratie. Het is aan eenieder om, afhankelijk van de lokale situatie, te bezien in welke mate deze daadwerkelijk realiseerbaar zijn. De Nationale Raad Zwemveiligheid hoopt met deze twee bijeenkomsten een bijdrage te hebben geleverd aan het voortvarend oppakken van de zwemlessen en wenst alle zwemlesaanbieders daarbij veel succes. Vanzelfsprekend zullen wij blijven meedenken en waar mogelijk ondersteuning bieden. Dank aan alle deelnemers voor hun bijdrage en waardevolle input!

Recente berichten

Meer Nieuws