Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Resultaten enquêtes onder stage-organisaties en opleiders in de zwembranche

Eind 2020 zijn er twee online vragenlijsten door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) uitgezet. Eén gericht op stagebegeleiders in zwembaden, zwemscholen en verenigingen en één onder de 55 opleidingsorganisaties met de Licentie beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker.

De vragenlijst voor stagebegeleiders is ingevuld door 155 stagebegeleiders en de resultaten zijn uitgewerkt in een aparte factsheet. Klik hier voor de factsheet.

De vragenlijst voor opleidingsinstituten is door 18 mensen ingevuld. Met name de bij de mbo-sportopleidingen was de respons beperkt. Zie hieronder in het blauwe kader de belangrijkste uitkomsten.

De belangrijkste uitkomsten van de enquête onder opleidingsinstituten zijn dat:
– De meerderheid van de bevraagde opleidingsinstituten in het algemeen tevreden is over de manier van examineren van Ce1 Lifeguard zwembad en Ce3 Lesgever Zwem-ABC. Over de examinering van Ce2 Begeleider recreatieve zwemactiviteiten zijn de mening divers.
– De meerderheid tevreden is over de manier van examineren van de Ce’s d.m.v. een groepsgesprek.
– Men is tevreden of zeer tevreden het samenvoegen van de A en B delen (in 2019).
– Ongeveer twee derde wil de mogelijkheid om groepsgesprekken online met een beeld- en geluidverbinding af te nemen behouden (was tijdelijk in relatie tot corona).
– Ruim twee derde is tevreden over de examinering d.m.v. examenlessen.
– De meeste opleiders maken zowel gebruik van lesmateriaal van de Educatieve Uitgeversgroep, eigen lesmateriaal als filmpjes/animaties die de NRZ vanuit het kennisproject NL Zwemveilig maakte.
– Ruim negentig procent van deze opleiders maakt gebruik van het beoordelingsformulier voor examenlessen dat door NRZ beschikbaar wordt gesteld.
– Ruim de helft is tevreden over het aantal stage-uren en vindt dat de NRZ hier niet meer richting in hoeft te geven.
– De helft is tevreden over de rol van de stagebegeleider, maar vindt ook dat de stagebegeleider best meer betrokken kan worden in de examinering van de kandidaat.
– De helft is van mening is dat de stagebegeleiders voldoende bekwaam zijn om stagiaires te begeleiden.
– Bijna drie kwart is van mening is dat NRZ nadere eisen moet stellen aan stagebegeleiders.

De bevraagde opleidingsinstituten zijn tevreden over:
– De uitvoering van de examenprocedures (o.a. aanvragen examens, uitvoering, resultaten verwerken, certificaten verstrekken).
– Het toezicht op de examinering door de examenvoorzitters die door de NRZ worden afgevaardigd.
– Het functioneren van de Examenraad.
– Het Kwalificatiedocument beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker dat leidend is voor wat een cursist/student moet kunnen en kennen.

De opleiders zijn minder tevreden (of neutraal) over:
– De (verplichte) trainingen die de NRZ verzorgt voor nieuwe examinatoren.
– De voorwaarden die de NRZ stelt ten aanzien van Zwemmend Redden voor Zwembaden, EHBO, C-diploma en hoe dit in de praktijk functioneert.

Met de resultaten van beide enquêtes zal de NRZ, in nader overleg met de opleidingsinstituten en stagebegeleiders, nagaan hoe de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker verder verbeterd kan worden. Daarbij zullen we bijvoorbeeld kijken naar de manier van examineren en wie welke rol heeft. En naar de afstemming tussen opleidingsinstituut en stage-organisaties bij de begeleiding van een stagiair.

Recente berichten

Meer Nieuws