Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Nationale Snorkeldiploma’s vernieuwd en onderdeel Licentie Nationale Zwemdiploma’s

UPDATE 1 juni 2021

Vanaf vandaag is het mogelijk het onderdeel Snorkelen binnen de Licentie Nationale Zwemdiploma’s aan te vragen! Dit is mogelijk via het aanvraagformulier. Onze websites zijn hierop aangepast en de vernieuwde Nationale Snorkeldiploma’s kunnen worden besteld in onze webwinkel. Hier vind je tevens de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s onderdeel Nationale Snorkeldiploma’s en de examenprogramma’s.

Samenwerking NRZ en NOB
De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) geven beiden zwemdiploma’s Snorkelen uit. In het kader van uniformiteit en versterking van de onderlinge samenwerking binnen de branche zijn deze partijen de samenwerking aangegaan en presenteren zij nu één diplomalijn snorkelen, ‘de Nationale Snorkeldiploma’s’, als introductie op de onderwatersport.

De Licentie Nationale Zwemdiploma’s, onderdeel Snorkelen
Vanaf 1 juni 2021 worden de vernieuwde Nationale Snorkeldiploma’s onderdeel van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Vanaf 1 juni 2021 kan de Licentie Nationale Zwemdiploma’s dus uit verschillende onderdelen bestaan. De komende tijd worden nog meer diplomalijnen uit het vervolgaanbod toegevoegd. Een licentiehouder kan één of meerdere onderdelen uitgeven.

Situatie per 1 juni 2021

Het uitgangspunt bij het onder licentie brengen van de Nationale Snorkeldiploma’s is dat de voorwaarden die bij het Zwem-ABC gelden, en die in samenspraak met de branche zijn opgesteld, onverkort van toepassing moesten zijn. Ook de lessen die in het kader van deze diploma’s worden gegeven, moeten immers onder fysiek en sociaal veilige omstandigheden plaatsvinden.

Een greep uit de beoordelingscriteria:

  • Er is voldaan aan wet- en regelgeving.
  • De zwemonderwijzer heeft een goede opleiding.
  • De zwemonderwijzer is gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • De zwemlesaanbieder hanteert de Gedragscode Zwembranche.
  • Er is een zwemlesplan.
  • Ouders worden op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind tijdens de zwemles.
  • Er is een ongevallenregistratie.
  • Er is een klachtenprocedure.

Wil je een overzicht van alle kwaliteitscriteria van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s? Klik hier voor de checklist.

De Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s onderdeel Nationale Snorkeldiploma’s
De vernieuwde Examenprogramma’s Snorkelen worden onderdeel van de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s. Het onderdeel ‘Nationale Snorkeldiploma’s’ beschrijft welke vaardigheden je moet laten zien bij het diplomazwemmen voor de Nationale Snorkeldiploma’s 1, 2 en 3. In de examenregeling zijn naast de examenprogramma’s de normeringen voor alle examenonderdelen beschreven, worden de bepalingen en richtlijnen voor het diplomazwemmen weergegeven en wordt er uitleg gegeven over de interne en externe kwaliteitsborging bij het diplomazwemmen.

Overstapperiode: 1 jaar
Het aanvragen van het licentieonderdeel Snorkelen kan vanaf 1 juni aanstaande. Dit betekent echter niet dat alle aanbieders van de huidige snorkeldiploma’s de overstap naar de licentie per direct moeten maken. Er is een jaar lang de mogelijkheid om over te stappen naar de licentie om aanbieders ruim de tijd te geven aan de criteria voor de licentie te kunnen voldoen. Tot 1 juni 2022 is het dus nog mogelijk om de huidige snorkeldiploma’s uit te geven.

Meer informatie?
De komende weken komt meer informatie beschikbaar en zullen we de website verder updaten. Wil je nu al meer weten? Neem dan contact op met je regioadviseur. Via hem of haar kun je je ook aanmelden voor een webinar op woensdag 19 mei, waarin we bovenstaande verder toelichten.

Foto: Rob Aarsen

Recente berichten

Meer Nieuws