Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Partnerorganisaties onderstrepen belang Werelddag ter voorkoming van verdrinking

Reddingsbrigade Nederland ofwel de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD), de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) staan op 25 juli stil bij wat er nodig is om de veiligheid in, op en langs het water verder te vergroten. De Verenigde Naties riepen eerder dit jaar die datum uit tot World Drowning Prevention Day (WDPD), Werelddag ter voorkoming van verdrinking.

Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, ontvangt zondag 25 juli uit handen van lifeguards het eerste informatiepakket over hoe verdrinking is te voorkomen en wat de lokale politiek hieraan kan bijdragen. Die gebeurtenis vormt de kick-off voor World Drowning Prevention Day in Nederland. Het doel is om het bewustzijn te vergroten rondom preventie van verdrinking en de noodzaak van gecoördineerde sectoroverstijgende maatregelen teneinde de waterveiligheid te verbeteren, om daarmee het aantal vermijdbare verdrinkingsongevallen te verminderen.

Voorkomen
Jaarlijks verdrinken er gemiddeld 87 mensen in Nederland. Dat aantal daalt niet. De samenwerkende organisaties zijn er dan ook ontzettend verheugd over dat het de initiatiefnemende landen Bangladesh en Ierland is gelukt om dit punt op de agenda te krijgen van zowel de Verenigde Naties als de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat doet recht aan de grote importantie van het voorkomen van verdrinking. Nog steeds verdrinken er wereldwijd onnodig mensen, volwassenen en kinderen.

Overheid
Aan de kust is er sprake van goed georganiseerd strandtoezicht, maar in het binnenland ligt dat anders. Lang niet overal vindt toezicht plaats. Er wordt gezwommen op plaatsen waar sprake is van grote risico’s, zonder dat daar tegenop wordt getreden. De aankomende Omgevingswet lijkt die problemen eerder te vergroten dan te verkleinen. Het gevolg is dat er onnodig mensen sterven, vaak simpelweg door onwetendheid. Jaarlijks worden er miljoenen geïnvesteerd in bewustwordingscampagnes, uiteenlopend in focus; van gezonde leefstijlen tot veilig verkeer. Maar informeren over waterveiligheid vindt niet of nauwelijks plaats. Met meer inzet op bewustwording van hoe verdrinking te voorkomen is, zijn levens te redden. Die kans mag niet onbenut blijven! De gemeente Den Haag nam in het voorjaar het initiatief tot een lokale campagne en zocht daarbij de samenwerking met vele partijen. Nu is het aan de landelijke en lokale overheid om dat voorbeeld te volgen.

Samenwerking
De slagkracht ligt besloten in samenwerking op zowel landelijk als lokaal niveau met bijvoorbeeld zwemlesaanbieders, Reddingsbrigade Nederland (KNBRD) en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Daarom is er ook de oproep tot gezamenlijke aandacht voor het Nationaal Plan Zwemveiligheid en het project Het Strand Veilig, waarin de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) nauw samenwerkt met onder andere Reddingsbrigade Nederland (KNBRD) en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Die lopende programma’s hebben tot doel dat iedereen veilig opgroeit en meedoet in ‘Nederland waterland’, door ervoor te zorgen dat inwoners zwemvaardiger worden, door zwemomgevingen veiliger te maken en door inwoners bewuster te maken van de risico’s op verdrinking.

Informatie
Informatie over de Werelddag ter voorkoming van verdrinking staat op de website die speciaal hiervoor is ingericht. Hierop zijn onder meer tips voor het publiek te vinden om veiliger van het water te kunnen genieten. Ook gemeenten treffen er informatie aan over hoe verdrinking te voorkomen is en wat de lokale (en de landelijke) politiek hieraan kan bijdragen.

Dit bericht is opgesteld in samenwerking met Reddingsbrigade Nederland (KNBRD) en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).

Recente berichten

Meer Nieuws