Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Vernieuwde Gedragscode Zwembranche en Protocol Vrolijk en Veilig nu online beschikbaar

De afgelopen periode heeft de Werkgroep sociale veiligheid zwembranche onder de vlag van het Nationaal Plan Zwemveiligheid hard gewerkt aan de herziening van de Gedragscode Zwembranche en het Protocol Vrolijk en Veilig. We zijn dan ook blij en trots om de nieuwe versies van deze documenten aan jullie te kunnen presenteren. Dit hadden we graag gedaan op de Zwembadbranche Dag, maar omdat dit helaas niet mogelijk is bieden we de producten vanaf nu online aan.

De uitvoering van het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2021-2024 is in volle gang. Een van de thema’s binnen dit plan is het thema 9 ‘Veiligheid in zwembaden’. Dit gaat over fysieke veiligheid zoals (bijna) verdrinkingen, maar ook sociale veiligheid zoals grensoverschrijdend gedrag. Daarbij speelt het personeel/kader een belangrijke rol. Hen ondersteunen en instrumenten bieden kan zowel de veiligheid voor badgasten als het werkplezier vergroten. Eind 2020 is de Werkgroep Sociale Veiligheid Zwembranche opgericht, hierin zijn diverse partijen uit de branche vertegenwoordigd. Deze werkgroep zet zich in om deze instrumenten te optimaliseren.

Het protocol Vrolijk en Veilig is vanuit de werkgroep in samenwerking met de gezamenlijke zwembaden Zuid Holland Zuid onder de loep genomen en geactualiseerd. De eerste stappen in het uitrollen van dit document bij een aantal veiligheidsregio’s zijn gezet. Binnenkort kan via VSG en WiZZ ingeschreven worden voor diverse (online) bijeenkomsten voor de zwembaden over de implementatie van het gewijzigde protocol. Het document zelf kan vanaf nu gedownload worden via de website. Ook de herziene Gedragscode Zwembranche is gepubliceerd op deze website. De werkgroep heeft dit document herschreven naar aanleiding van de ontwikkelingen van de laatste jaren in de zwembaden en is nu dus weer helemaal actueel. Het is de verwachting dat in 2022 ook het dilemmaspel, een tool om de eerder genoemde producten te oefenen en bespreken, wordt aangepast en gelanceerd.

Beide producten zijn te vinden op de website www.gedragscodezwembranche.nl.

Neem voor meer informatie contact op met Henrica Bergsma via info@wzz.nl.

Recente berichten

Meer Nieuws