Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

NRZ en KNZB samen op weg naar één Nationaal Zwemdiploma

Er bestaan in Nederland diverse visies op zwemles en te hanteren lesmethodes. Dat is prima en gezond voor de branche. Om onduidelijkheden voor ouders te voorkomen, vinden wij het wél belangrijk dat deze methodes leiden tot één landelijk(e) diploma(lijn) waarbij duidelijk is welke vaardigheden een kind bezit op het moment dat het diploma wordt verstrekt. Daartoe zijn ooit de ’Nationale Zwemdiploma’s’ geïntroduceerd.

Op dit moment bestaat er nog een apart diploma dat wordt uitgegeven als kinderen les hebben gehad op basis van de door de KNZB ontworpen methode ’SuperSpetters’. Op basis van bovenstaande zijn de KNZB en de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) overeengekomen dat het SuperSpetters diploma gaat verdwijnen. De methode blijft bestaan, maar zal gaan leiden tot het verstrekken van een Nationaal Zwemdiploma van de NRZ.

De komende weken zal met de afzonderlijke zwemlesaanbieders worden bekeken hoe zij deze overstap naar de Licentie Nationale Zwemdiploma’s kunnen gaan maken. Naar verwachting zal dit voor de meesten rond de zomer gerealiseerd kunnen zijn.

Recente berichten

Meer Nieuws