Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Protocol Verantwoord Zwemmen en richtlijn

UPDATE 25 februari 2021:

Einde coronamaatregelen voor zwembaden: een terugblik op de samenwerking in de zwembranche

Na bijna twee jaar aan maatregelen, lockdowns en versoepelingen vervallen vandaag vrijwel alle coronamaatregelen. Voor de zwembaden zijn alle maatregelen in ieder geval van de baan. De samenwerkende partijen in de zwembranche zijn blij dat deze stap gezet kan worden. In dit bericht blikken we terug op de samenwerking van de afgelopen twee jaar.

Maart 2020 werd Nederland overvallen door de ernst van de coronapandemie. De coronapandemie is een ongekende situatie geweest waarbij niemand wist waar we stonden en wat mogelijk was. Verregaande maatregelen nam de overheid om de gevolgen in te dammen, eerst met een tijdshorizon van enkele weken, maar al snel werd duidelijk dat corona voorlopig niet weg zou zijn uit onze samenleving. Om tezamen met alle betrokkenen te bespreken hoe we hier het beste mee konden omgaan hebben een aantal partijen, verenigd in Watervrij.nl, het initiatief genomen de branche te verenigingen. Samen trokken we op in deze ongekende situatie waarin niet alles soepel en voorspelbaar verliep. Vraagstukken die niet eerder voorkwamen, onduidelijkheid in de snelheid van besluitvorming binnen de overheid: wat mocht nu wel en wat niet meer. Maar ook onduidelijkheid voor alle medewerkers in het zwembad en alle zwemmers. Het protocol Verantwoord Zwemmen gaf hierin eenieder in de zwembranche houvast en duidelijkheid. Uiteraard stond de gezondheid en welzijn van bezoekers en personeel altijd voorop. Dit is dan ook het uitgangspunt geweest.

In ieder zwembad gold hetzelfde protocol wat duidelijkheid creëerde voor klanten, huurders, en personeel. En het kreeg het vertrouwen van de overheid (handhavende instanties, regelgevende instanties) dat het binnen de zwembranche goed geregeld was. De bij het protocol gepubliceerde vragen en antwoorden gaven vele honderden vragenstellers de gezochte antwoorden en alle betrokken organisaties hebben ook vele telefoontjes verwerkt met soms schrijnende gevallen die soms door onze interventie konden worden opgelost, maar soms helaas ook niet. Voor zwembadbeheerders gaf de Richtlijn Veilig Zwemmen in coronatijd de nodige inzichten en adviezen waardoor het zwemmen te allen tijde corona-technisch veilig is geweest.

De afgelopen twee jaar is een beroep gedaan op het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van alle zwembadmedewerkers. Medewerkers zijn hier ontzettend goed mee omgegaan en verdienen alle complimenten. Lees de volledige terugblik hier.

UPDATE 17 februari 2022:

Woensdag 16 februari 2022 is een nieuwe versie (10.2) gepubliceerd van het Protocol Verantwoord Zwemmen.

De belangrijkste wijzigingen hierin zijn:

– horeca mag geopend zijn tussen 05.00 en 01.00 uur.

– een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand vervalt. Een coronatoegangsbewijs is nog wel verplicht.

– op locaties met meer dan 500 mensen is een vaste zitplaats en het dragen van een mondkapje nog wel verplicht.

Vrijdag 25 februari zullen verdere versoepelingen volgen. Bekijk het protocol: water-vrij.nl/organisaties

UPDATE 26 januari 2022:

Uitbreiding versoepelingen zwembaden

In de persconferentie van dinsdagavond 25 januari heeft het kabinet nieuwe versoepelingen aangekondigd voor onder meer de sportsector. Dat is goed nieuws want dit betekent dat er weer meer mogelijk is voor de zwembaden. Hieronder vind je de belangrijkste versoepelingen:

 • sporten en zwemmen blijft op alle tijden mogelijk (afhankelijk van de openingstijden van de betreffende accommodatie);
 • tussen 05.00 uur en 22.00 uur mag er publiek aanwezig zijn bij amateursport (zwemlessen, wedstrijden en trainingen), professionele sportwedstrijden en topcompetities;
 • voor publiek geldt een coronatoegangsbewijs en een vaste zitplaats op 1,5 meter afstand van elkaar;
 • bij amateursport is een geldig coronatoegangsbewijs voor publiek verplicht vanaf 18 jaar;
 • bij professionele sportwedstrijden is binnen en buiten een geldig coronatoegangsbewijs verplicht voor publiek vanaf 13 jaar;
 • wedstrijden zijn toegestaan (het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs);
 • sportkantines zijn geopend tot 22.00 uur;
 • naast kleedkamers, toiletten en douches zijn ook sauna’s weer open.

Algemene en huidige maatregelen:

 • een coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én een geldig ID-bewijs zijn verplicht bij binnenkomst van een zwembad voor iedereen van 18 jaar en ouder (er zijn enkele uitzonderingen: zie website Rijksoverheid en het nieuwe protocol);
 • ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden bij zwemles, mits zij een coronatoegangsbewijs laten zien;
 • het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad;
 • als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht;
 • ook bij het zwemmen blijven de basisregels gelden.

De versoepelingen gaan in op woensdag 26 januari 2022. De nieuwe maatregelen zijn verwerkt in de nieuwe versie van het Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 10.1). De veelgestelde vragen worden hier zo snel mogelijk op aangepast.

UPDATE 15 januari 2022:

Vrijdagavond 14 januari heeft het nieuwe kabinet bekend gemaakt dat de maatregelen voor winkels, onderwijs en sport worden versoepeld. Dit betekent dat de zwembaden, naast voor zwemlessen en schoolzwemmen, hun deuren ook weer mogen openen voor andere zwemactiviteiten. Hier zijn de samenwerkende partijen in de zwembranche uiteraard erg blij mee.

De versoepelingen zijn alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. De belangrijkste maatregelen hierbij zijn:

 • zwemactiviteiten zijn weer toegestaan voor alle leeftijden en op ieder moment;
 • een coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én een geldig ID-bewijs zijn verplicht bij binnenkomst van een zwembad voor iedereen van 18 jaar en ouder (er zijn enkele uitzonderingen: zie update rijksoverheid en het nieuwe protocol);
 • ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden, mits zij een coronatoegangsbewijs laten zien;
 • het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad;
 • publiek is niet toegestaan, dit geldt zowel voor amateursport als voor de professionele sport;
 • alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan (topsporters en topsportcompetities zijn uitgezonderd);
 • sporten in groepsverband is toegestaan;
 • 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het beoefenen van georganiseerd sporten (verenigingssport) indien dat nodig is voor de sportbeoefening;
 • sportkantines zijn alleen open voor afhaal (dit is mogelijk zonder coronatoegangsbewijs);
 • kleedkamers, toiletten en douches zijn open;
 • ook bij het zwemmen blijven de basisregels gelden.

De versoepelingen gaan in op zaterdag 15 januari 2022. De nieuwe maatregelen zijn verwerkt in de nieuwe versie van het Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 10.0). De veelgestelde vragen worden hier zo snel mogelijk op aangepast.

UPDATE 19 december 2021:

Het kabinet heeft zaterdagavond 18 december aangekondigd dat Nederland opnieuw in lockdown gaat tot en met in ieder geval 14 januari 2022. Dit betekent dat alle zwembaden hun deuren moeten sluiten. Wij vinden dit uiteraard erg jammer, maar wij zijn blij dat zwemlessen voor het A, B en C-diploma tot 17.00 zijn toegestaan. Kinderen kunnen op deze manier blijven werken aan hun zwemvaardigheden.

Vanaf zondag 19 december gelden er nieuwe coronamaatregelen voor de zwembaden. Met ingang van deze datum gelden de maatregelen uit het Protocol Verantwoord Zwemmen versie 9.0.

De belangrijkste wijzigingen hierin zijn:

 • De binnenlocatie mag geopend zijn voor zwemlessen voor het A, B of C diploma tussen 05.00 uur en 17.00 uur.
 • Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs laten zien.
 • Zwemmen in een buitenlocatie is toegestaan voor alle leeftijden tussen 05.00 uur en 17.00 uur.
 • Indien de badinrichting buiten via de sportaccommodatie binnen wordt bereikt is voor personen vanaf 18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs verplicht. Daarbij is het dragen van een mondkapje verplicht voor personen vanaf 13 jaar.
 • Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt buiten een maximum groepsgrootte van 2 personen (excl. instructeur).

De pagina met veelgestelde vragen wordt z.s.m. aangepast op basis van deze nieuwe versie.

UPDATE 27 november 2021:

Het demissionair kabinet heeft vrijdagavond 26 november nieuwe coronamaatregelen aangekondigd om ervoor te zorgen dat de aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames afnemen. Vanaf zondag 28 november moeten veel sectoren daarom dicht van 17:00 tot 5:00 uur en gelden aanvullende maatregelen. Wij vinden het jammer dat de zwembaden beperkt open zullen zijn, maar gelukkig kan er nog wel gezwommen worden.

De belangrijkste wijzigingen hierin zijn:

 • De locatie mag geopend zijn tussen 05.00 uur en 17.00 uur. Hierbij geldt een uitzondering voor het faciliteren van Topcompetitie Waterpolo.
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar:
  • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar
  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden
  • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar

De nieuwe maatregelen zijn verwerkt in het Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 8.3).

UPDATE 24 november 2021:

Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 8.2) gepubliceerd

Vanaf woensdag 24 november gelden er nieuwe coronamaatregelen voor de zwembaden. Met ingang van deze datum gelden de maatregelen uit het Protocol Verantwoord Zwemmen versie 8.2.

De belangrijkste wijzigingen hierin zijn:

 • Het houden van 1,5 meter afstand is één van de basisregels.
 • In de sportaccommodatie wordt geadviseerd zoveel mogelijk tenminste 1,5 meter afstand tot andere personen te bewaren. Vanwege het coronatoegangsbewijs is dit hier niet verplicht.

De pagina met veelgestelde vragen wordt zo spoedig mogelijk aangepast op basis van deze nieuwe versie.

UPDATE 16 november 2021:

Geen uitzonderingen voor ouders en begeleiders van zwemleskinderen

Bij verschillende zwembaden en gebruikers van de zwembaden zijn vragen ontstaan over de toegang en de geldende maatregelen in deze accommodaties. Dit betreuren wij omdat het voor verwarring zorgt in een periode waarin wij samen willen en moeten optrekken om het aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen. Een juiste invulling en toepassing van de regels die door de overheid zijn opgesteld, blijft het Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 8.1). Dit protocol is leidend en afgestemd met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Zwemlessen, kinderen en ouders
Het is in het belang van de kinderen en hun zwemveiligheid dat kinderen zwemles volgen. Met de huidige maatregelen is dit gelukkig nog steeds mogelijk. Op vertoon van een coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) mogen ouders of begeleiders van zwemleskinderen mee naar binnen en helpen bij het omkleden. Minister Hugo de Jonge heeft in zijn antwoord op kamervragen van 15 november nogmaals aangegeven hier geen uitzondering voor te maken en vast te houden aan het advies van het OMT door het coronatoegangsbewijs breder in te zetten.

Publieke ruimte
Zwembaden vallen onder een publieke plaats, waarbij er geen specifieke uitzondering geldt voor ruimtes binnen deze (sport)accommodatie.

Nuttige link geldend zwembadprotocol
Voor informatie over de maatregelen, protocollen en vragen en antwoorden voor zwembaden, verwijzen wij naar deze pagina op de website van WaterVrij. Er is dagelijks contact met de samenwerkende partijen in de zwembranche en onze informatie komt tot stand in nauw overleg met het ministerie van VWS en NCTV. Zie ook de pagina met veelgestelde vragen.

UPDATE 13 november 2021:

Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 8.1) gepubliceerd

Vanaf zaterdag 13 november 18:00 uur gelden er nieuwe coronamaatregelen voor de zwembaden. Met ingang van deze datum gelden de maatregelen uit het Protocol Verantwoord Zwemmen versie 8.1.

De belangrijkste wijzigingen hierin zijn:

 • Publiek is niet toegestaan bij sportwedstrijden en trainingen. Bij leszwemmen en diplomazwemmen mogen ouders/begeleiders met een coronatoegangsbewijs helpen bij het omkleden. Tijdens de zwemles en diplomazwemmen mogen zij niet in de zwemzaal wachten, maar wel in de horeca.
 • De horeca is geopend van 6:00 uur ’s ochtends tot 20:00 uur ’s avonds. Hierbij is een vaste zitplaats verplicht.

De pagina met veelgestelde vragen wordt zo spoedig mogelijk aangepast op basis van deze nieuwe versie.

UPDATE 12 november 2021:

Verdere aanscherping coronamaatregelen

Vrijdagavond 12 november heeft het kabinet verdere aanscherping van de coronamaatregelen aangekondigd voor een periode van drie weken. Enkele nieuwe regels raken ook de zwembaden. Gelukkig blijft zwemmen nog steeds mogelijk.

De belangrijkste wijzigingen:

 • Horecagelegenheden, ook in zwembaden, dienen om 20.00 uur te sluiten;
 • zowel bij topsport- als amateurwedstrijden en trainingen mag geen publiek aanwezig zijn;
 • de nieuwe maatregelen van het coronabeleid gaan in op zaterdag 13 november 2021 om 18.00 uur.

Deze aanscherpingen vanuit de overheid worden momenteel in het Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 8.1) verwerkt. Deze versie volgt zo snel mogelijk via www.water-vrij.nl.

De pagina met veelgestelde vragen wordt zo spoedig mogelijk aangepast op basis van deze nieuwe versie.

UPDATE 5 november 2021:

De Nationale Raad Zwemveiligheid snapt de verwarring rondom het coronatoegangsbewijs voor ouders van kinderen op zwemles, omdat er nog steeds foutieve informatie staat op de website van de Rijksoverheid. We hopen uiteraard dat dit snel wordt aangepast. Ook wij concludeerden in eerste instantie op basis van deze informatie dat er wat betreft het coronatoegangsbewijs een uitzondering zou worden gemaakt voor ouders die kinderen naar zwemles brengen. Echter onze bronnen binnen de overheid gaven aan dat deze informatie niet klopt en dat ook hier het coronatoegangsbewijs geldt. Het Protocol Verantwoord Zwemmen 8.0 is dus correct.

UPDATE 4 november 2021:

Nieuwe versie Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 8.0) gepubliceerd

Vanaf zaterdag 6 november gelden er nieuwe coronamaatregelen voor de zwembaden. Met ingang van deze datum gelden de maatregelen uit het Protocol Verantwoord Zwemmen versie 8.0.

De belangrijkste wijzigingen hierin zijn:

 • Een coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én een geldig ID-bewijs zijn verplicht bij binnenkomst van een zwembad voor iedereen van 18 jaar en ouder. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving*, geldt dit ook voor ouders van kinderen die naar zwemles gaan.
 • Publiek is toegestaan, ook bij wedstrijden, leszwemmen en diplomazwemmen. Hierbij geldt wel een coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 18 jaar. Bij topsportcompetities is een coronatoegangsbewijs verplicht vanaf 13.
 • Er is een dringend advies om buiten het water 1,5 meter afstand te houden.
 • Voor het zittend nuttigen van eten en drinken in een horecaruimte of op het buitenterras geldt dat een coronatoegangsbewijs verplicht is vanaf 13 jaar en ouder.
 • Het tonen van een coronatoegangsbewijs geldt niet voor amateursport in de buitenlucht, waaronder zwemmen in buitenbaden.

De pagina met veelgestelde vragen wordt zo spoedig mogelijk aangepast op basis van deze nieuwe versie.

*ook op de website van de Rijksoverheid staat hierover foutieve informatie vermeld.

UPDATE 2 november 2021:

Nieuwe coronamaatregelen voor de zwembaden

Dinsdagavond 2 november heeft het kabinet nieuwe coronamaatregelen aangekondigd omdat de besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames oplopen. Eén van deze regels is het verplicht stellen van een coronatoegangsbewijs in de zwembaden. Wij vinden het erg jammer dat we een stap terug moeten doen, maar we zijn blij dat zwemmen nog steeds mogelijk is en wij volgen dan ook de maatregelen van de overheid.

De belangrijkste wijzigingen:

 • een coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én een geldig ID-bewijs zijn verplicht bij binnenkomst van een zwembad voor iedereen van 18 jaar en ouder;
 • er is een dringend advies om buiten het water 1,5 meter afstand te houden;
 • de nieuwe maatregelen van het coronabeleid gaan in op zaterdag 6 november 2021.

Er wordt momenteel gekeken hoe deze maatregelen toegepast gaan worden. Dit zal verwerkt worden in de nieuwe versie van het Protocol Verantwoord Zwemmen(versie 8.0). Deze versie volgt zo snel mogelijk via www.water-vrij.nl.

De pagina met veelgestelde vragen wordt zo spoedig mogelijk aangepast op basis van deze nieuwe versie.

UPDATE 7 oktober 2021:

Nieuwe versie Richtlijn Veilig Zwemmen in coronatijd en Protocol Verantwoord Zwemmen versie 7.1 gepubliceerd

Vandaag is de nieuwe versie (nr. 10, 07-10-2021) van de Richtlijn Veilig Zwemmen in coronatijd gepubliceerd. Deze richtlijn is een onderliggend document bij het Protocol Verantwoord Zwemmen en bevat adviezen voor de werkwijze in zwembaden.

De belangrijkste wijzigingen hierin zijn:
• de versoepelingen van het coronabeleid met ingang van 25 september;
• advies om de luchtbehandeling van badinrichtingen goed in te regelen (vooral in situaties waarbij 1.5 meter gedurende 15 minuten niet gehandhaafd kan worden);
• aanbevelingen voor maximale hygiëne en veiligheid voor kwetsbare gebruikers;
• laatste resultaten van het Medisch Monitoring Onderzoek;
• in alle typen zwembaden (ook zwemvijvers) kan sinds de versoepelingen weer worden gezwommen.

Daarnaast is ook de nieuwste versie van het Protocol Verantwoord Zwemmen versie 7.1 gepubliceerd met verduidelijking over de horecaregels in en rondom zwembaden. De term ‘horecadeel’ is aangescherpt en er is toegevoegd dat er bij topcompetities en in de horeca de mogelijkheid moet worden geboden voor het achterlaten van contactgegevens i.v.m. bron- en contactonderzoek. De pagina met veelgestelde vragen op Water-Vrij wordt zo spoedig mogelijk aangepast op basis van deze nieuwe versie.

Kijk op www.water-vrij.nl/organisaties voor de aangepaste documenten.

UPDATE 21 september 2021:

Protocol Verantwoord Zwemmen 7.0 gepubliceerd

Zaterdag 25 september worden er nieuwe versoepelingen doorgevoerd. Met ingang van deze datum gelden de maatregelen uit het Protocol Verantwoord Zwemmen versie 7.0.

De belangrijkste aanpassing ten opzichte van versie 6.0 van het protocol is dat er voor zwemmen geen afstandsbeperkingen meer gelden. Alleen in het geval van publiek bij topcompetities en zittend bezoek aan de horecagelegenheid binnen is het noodzakelijk te werken met het coronatoegangsbewijs (QR-code).

Klik hier om naar het Protocol Verantwoord Zwemmen 7.0 te gaan.

De pagina met veelgestelde vragen wordt zo spoedig mogelijk aangepast op basis van de nieuwe versie van het protocol.

UPDATE 15 september 2021:

Dinsdagavond 14 september heeft het kabinet een persconferentie gegeven over de nieuwe versoepelingen en aanvullende coronamaatregelen. Komende dagen wordt duidelijk hoe een bezoek aan een zwembad er vanaf 25 september uit komt te zien. Hierbij wordt ook gekeken naar de horecagelegenheden in zwembaden en naar professionele sportwedstrijden. Alle wijzigingen worden doorgevoerd in het Protocol Verantwoord Zwemmen en de aangepaste versie wordt volgende week gepubliceerd.

De pagina met veelgestelde vragen wordt zo spoedig mogelijk aangepast op basis van de nieuwe versie van het protocol.

UPDATE 21 juni 2021:

Protocol Verantwoord Zwemmen 6.0 gepubliceerd

Zaterdag 26 juni worden er nieuwe versoepelingen doorgevoerd. Met ingang van deze datum gelden de maatregelen uit protocol versie 6.0.  

De belangrijkste wijzigingen in versie 6.0 ten opzichte van versie 5.0 zijn:

 • De mondkapjesplicht vervalt.
 • Alle wedstrijden zijn weer toegestaan. Hierbij is publiek op 1,5 meter toegestaan.
 • De maximale groepsomvang voor activiteiten vervalt.
 • Er mag maximaal 1 bezoeker per 5 vierkante meter van de accommodatie (exclusief personeel) worden toegelaten.
 • Ouders worden bij de zwemlessen en het diplomazwemmen gezien als publiek. Zij mogen op 1,5 meter afstand toekijken.

De pagina met veelgestelde vragen wordt zo spoedig mogelijk aangepast op basis van de nieuwe versie van het protocol.  

UPDATE 18 juni 2021:

Uitbreiding versoepelingen voor zwembadbranche

Het kabinet heeft vanavond aangekondigd over te gaan op stap 4 van het openingsplan. Dit is heel goed nieuws want dit betekent ook een uitbreiding van de versoepelingen in de zwembaden. Hier zijn de samenwerkende partijen in de zwembadbranche erg blij mee.

De cijfers zien er wederom goed uit; we hebben inmiddels het laagste aantal positieve coronatesten sinds september vorig jaar. Onder andere hierdoor worden de versoepelingen eerder doorgevoerd en zullen deze zaterdag 26 juni ingaan.

In de loop van volgende week verwachten we de nieuwe versie van het Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 6.0) te kunnen publiceren. De veelgestelde vragen worden hierop aangepast.

Dit nieuwsbericht wordt zo spoedig mogelijk aangevuld met de concrete veranderingen in versoepelingen t.o.v. de huidige situatie.  

UPDATE 31 mei 2021:

Protocol Verantwoord Zwemmen 5.0 gepubliceerd

Zaterdag 5 juni zullen de aangekondigde verruimingen voor de zwembaden definitief ingaan.

Met ingang van 5 juni gelden de maatregelen uit protocol versie 5.0.

De belangrijkste wijzigingen in versie 5.0 ten opzichte van versie 4.2 zijn:

 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitenzwembaden (met uitzondering van het dragen van een mondkapje).
 • Er mogen maximaal 50 personen per ruimte aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel. Indien er buiten recreatief wordt gezwommen geldt 1 persoon per 10 vierkante meter van de accommodatie, inclusief kinderen.
 • Douches, kleedkamers en sauna’s zijn geopend.
 • Ouder- en kind zwemmen, schoolzwemmen en overige zwemlessen zijn toegestaan.
 • Alle groepsactiviteiten zijn toegestaan.
 • Recreatief zwemmen is toegestaan.
 • Voor kinderen t/m 17 jaar zijn wedstrijden toegestaan. Publiek is niet toegestaan.
 • Voor volwassenen zijn alle onderlinge wedstrijden toegestaan. Publiek is niet toegestaan.
 • Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan, indien dit voor de activiteit vereist wordt. Waarborg verder altijd de 1,5 meter afstand.
 • Recreatief zwemmen (1 persoon per 10m2) en overige activiteiten (max. 50 personen per ruimte) mogen niet gemengd worden.

Zie ook de bijgewerkte pagina met veelgestelde vragen. Deze pagina wordt doorlopend geactualiseerd, mede op basis van de vragen die wij van jullie ontvangen.   

UPDATE 28 mei 2021:

Nieuwe versoepelingen voor zwembadbranche

Het kabinet heeft vanavond aangekondigd over te gaan op stap 3 van het openingsplan. Dit betekent dat er meer verruimingen voor de zwembaden zullen zijn. Hier zijn de samenwerkende partijen in de zwembadbranche erg blij mee.

De cijfers zien er goed uit en het aantal besmettingen en coronapatiënten daalt volgens het kabinet zo hard dat er iets eerder versoepeld kan worden dan eerder is aangekondigd. Naar verwachting zullen de nieuwe versoepelingen zaterdag 5 juni ingaan.

Er wordt momenteel gekeken welke versoepelingen dit precies betreft voor de binnen- en buitenbaden. Maandag 31 mei verwachten we de nieuwe versie van het Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 5.0) te kunnen publiceren. De veelgestelde vragen worden hier z.s.m. op aangepast.

UPDATE 20 mei 2021:

Update voorwaarden zwembranche

Inmiddels is duidelijk geworden dat naast ‘elementair zwemonderwijs’ ook lessen mogen worden gegeven (aan kinderen t/m 17 jaar) die als -opmaat naar- sport kunnen worden beschouwd. Het gaat dan in ieder geval om snorkelen, waterpolo, schoonspringen, synchroonzwemmen, survival en aquafit.

Deze informatie is ook in de veelgestelde vragen op Water-Vrij verwerkt.

UPDATE 18 mei 2021:

Met ingang van 19 mei gelden de maatregelen uit Protocol Verantwoord Zwemmen versie 4.2

De wijzigingen in versie 4.2 ten opzichte van versie 4.1 zijn:

 • Voor sportbeoefening buiten komt de regel om met maximaal 2 personen te sporten te vervallen.
 • Recreatieve elementen zijn bij recreatief zwemmen buiten toegestaan.
 • Indien er buiten recreatief wordt gezwommen geldt 1 persoon per 10 vierkante meter van de accommodatie. Dit aantal is inclusief kinderen.

Klik hier voor Protocol Verantwoord Zwemmen 4.2.

Zie ook de bijgewerkte pagina met veelgestelde vragen.

UPDATE 17 mei 2021:

Versoepelingen definitief voor zwembadbranche en update Protocol Verantwoord Zwemmen

Het kabinet heeft vandaag aangekondigd dat de versoepelingen definitief doorgaan. Dit betekent dat de verruimingen voor de zwembaden ingaan op woensdag 19 mei. Het is goed nieuws dat de cijfers dit toelaten en we weer in het water aan onze mentale en fysieke gezondheid kunnen werken. Het is een goede stap naar een volledige heropening van alle zwembaden.

Met ingang van 19 mei gelden de maatregelen uit protocol versie 4.1.

In het aangepaste protocol wordt onderscheid gemaakt tussen buitenbaden voor sportbeoefening en buitenbaden voor recreatie. De belangrijkste wijzigingen in het aangepaste protocol zijn:

 • Indien er buiten recreatief wordt gezwommen geldt 1 persoon per 10 vierkante meter van de accommodatie.
 • Bezoekers mogen in het omliggende terrein recreëren.

Lees hier het protocol: bit.ly/3hx08qk

UPDATE 12 mei 2021:

Mogelijke verruiming voor de zwembaden

Goed nieuws! Het lijkt erop dat vanaf woensdag 19 mei de zwembaden – onder een aantal voorwaarden – weer verder open mogen! Dinsdagavond is in de persconferentie aangekondigd dat het kabinet op maandag 17 mei mogelijk stap 2 van de versoepelingen zal doorvoeren. Hiervoor moet het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames 20 procent zijn gedaald ten opzichte van de piek eind april. Is dit niet het geval, dan worden de versoepelingen uitgesteld. Maandag 17 mei horen we of het kabinet de voorgenomen versoepelingen door zal zetten. Zodra wij deze bevestiging hebben, zal dit uiteraard worden gecommuniceerd.

Als de cijfers het toelaten, zullen de binnenzwembaden onder een aantal voorwaarden open gaan. Hiervoor geldt een maximum van 30 personen per ruimte, waarbij iedereen 1,5 meter afstand houdt. Er wordt gesport op individueel niveau of met maximaal 2 personen en een trainer. Binnen zijn grotere groepslessen niet toegestaan, behalve voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Wedstrijden en publiek zijn nog niet toegestaan. De kleedkamers zijn geopend en reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet een mondkapje gedragen worden, welke af mag tijdens het zwemmen.

Ook voor het zwemmen in buitenbaden gelden bij de verruimingen een aantal voorwaarden. Dit mag met maximaal 30 personen, waarbij iedereen 1,5 meter afstand houdt. Ook buiten zijn wedstrijden en publiek niet toegestaan.

Op dit moment mogen jongeren tot en met 26 jaar al gezamenlijk buiten sporten. Hierbij hoeven zij geen 1,5 meter afstand te houden. 

Indien er verruimingen plaatsvinden zal ook de nieuwe versie van het Protocol Verantwoord Zwemmen gaan gelden. Deze en de veelgestelde vragen zijn te vinden op www.water-vrij.nl.

De zwembranche is blij met deze mogelijke verruiming. Omdat de zwembaden een lange periode gesloten bleven, vroeg de zwembranche extra aandacht voor de impact van deze sluiting met de campagne ‘Zwemmen, ja graag!’. De samenwerkende partijen in de zwembranche blijven zich dan ook inzetten om de zwembaden ook voor overige zwemmers open te krijgen.

Gratis sneltest voor personeel
Wellicht dat sommigen al bezig zijn met sneltests. Maar het is nu mogelijk om, bijvoorbeeld vanuit WiZZ, een code te ontvangen waarmee werknemers gratis een sneltest kunnen laten uitvoeren. WiZZ heeft samen met een externe partij, Medprevent, geregeld dat alle leden van WiZZ gebruik kunnen maken hiervan. De code is inmiddels gemaild naar alle leden.

UPDATE 30 maart 2021:

Procedure positief getest persoon

Wanneer een persoon (kind of lesgever) positief is getest voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit. De GGD komt met adviezen, ouders of verzorgers van leskinderen of de lesgever zelf zullen de adviezen op moeten volgen en de juiste personen moeten informeren. Speciaal voor de zwembranche hebben wij de procedure en mogelijke situaties uitgewerkt. Klik hier om deze te bekijken.

UPDATE 11 maart 2021:

Update Protocol Verantwoord Zwemmen – versie 3.0

Donderdag 11 maart is een nieuwe versie gepubliceerd van het Protocol Verantwoord Zwemmen.

Protocol versie 3.0
Tijdens de laatste persconferentie is bekend gemaakt dat vanaf dinsdag 16 maart zwemles voor de zwemdiploma’s (inclusief diplomazwemmen) voor kinderen t/m 12 jaar hervat mag worden. Onder welke condities en met welke maatregelen dit mogelijk is, is aangepast in het protocol.

Zojuist is het Protocol Verantwoord Zwemmen versie 3.0 gepubliceerd. Belangrijkste wijzigingen hierin zijn de aanpassingen in de quarantaineregels en RIVM-richtlijnen zoals het dragen van een mondkapje. Rondom registratie en triage is tevens een en ander aangepast.

Vijf tips voor zwembaden
Om snel weer veilig operationeel te zijn, zijn er vijf tips beschikbaar voor zwembaden. Klik hier om deze te bekijken.

Kijk op www.water-vrij.nl/organisaties voor de laatste versie van het protocol en de richtlijn.

De veelgestelde vragen op deze website zullen zo spoedig mogelijk na publicatie worden bijgewerkt.

UPDATE 8 maart 2021:

Zwemlessen mogen weer worden hervat!

Het is zeer goed nieuws dat zwemles voor kinderen tot en met 12 jaar vanaf dinsdag 16 maart hervat mag worden. Dit maakte demissionair premier Mark Rutte vanavond bekend tijdens de persconferentie. De samenwerkende partijen in de zwembranche zullen er alles aan doen om de lessen samen met gemeenten, exploitanten, verenigingen en zwemscholen zo spoedig mogelijk en veilig op te starten. Onder welke condities en met welke maatregelen dit mogelijk is, wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. We blijven ons uiteraard inzetten om de zwembaden ook voor de overige zwemmers open te krijgen.

Klik hier voor het volledige bericht.

UPDATE 23 februari 2021:

De lockdown in verband met het bestrijden van het coronavirus is nogmaals verlengd tot in ieder geval 15 maart. Dit geldt ook voor de zwembaden.

UPDATE 2 februari 2021:

De lockdown in verband met het bestrijden van het coronavirus is nogmaals verlengd tot in ieder geval 2 maart. Dit geldt ook voor de zwembaden.

UPDATE 12 januari 2021:

De lockdown en daarmee de sluiting van de zwembaden is met drie weken verlengd.

UPDATE 14 december 2020:

Zeer ernstige situatie leidt tot vergaande lockdown, inclusief sluiting zwembaden

Premier Rutte heeft maandag 14 december 19.00 uur een harde lockdown aangekondigd waarbij vrijwel alle openbare voorzieningen worden gesloten tot en met 19 januari 2021. De maatregelen gaan vandaag om middernacht in. Dit betekent ook dat de zwembaden sluiten tijdens deze periode.

UPDATE 17 november:

Zwembaden vanaf 19 november weer open 

Wij zijn blij dat aanstaande donderdag 19 november de zwembaden weer open mogen. Let wel: Daarmee gaan we terug naar de situatie van vóór 4 november waarbij de tot dat moment geldende coronamaatregelen (ingegaan op 14 oktober 2020) onverkort van kracht zijn. 

Zie www.water-vrij.nl/organisaties voor meer informatie.

UPDATE 4 november:

Helaas ook geen zwemlessen de komende twee weken

Zoals reeds aangegeven houden de gisteren aangekondigde Corona-maatregelen in dat zwembaden de komende twee weken gesloten zullen zijn. In eerste instantie werd daarbij aangegeven dat een uitzondering zou worden gemaakt voor zwemlessen aan kinderen t/m 12 jaar. Helaas is vandaag gebleken dat van een dergelijke uitzondering géén sprake is. Ook zwemlessen én het diplomazwemmen kunnen de komende twee weken géén doorgang vinden. Over twee weken gaan we in beginsel terug naar de huidige situatie.

UPDATE 3 november:

Naar aanleiding van de persconferentie op dinsdag 3 november zullen de zwembaden woensdag 4 november vanaf 22:00 uur voor twee weken hun deuren moeten sluiten.

UPDATE 20 oktober:

Verduidelijking coronamaatregelen individuele sporten

Op basis van een recente verduidelijking vanuit de Rijksoverheid hebben wij het nieuwsbericht van vorige week aangepast. Teamsporten en individuele sporten zijn gelijkgetrokken (zie hieronder het deel in cursief).

Voor alle activiteiten en teamsporten geldt nu dat dat je in groepen van maximaal 4 personen een sport mag beoefenen. Deze gezelschapsgrootte van maximaal 4 personen geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Het is wel mogelijk om met meerdere groepjes van maximaal 4 personen tegelijk te trainen, mits zij voldoende afstand van elkaar bewaren en de gehele activiteit niet met elkaar mengen. Er geldt nog steeds een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.

De veelgestelde vragen op WaterVrij zijn ook up-to-date naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen.

UPDATE 14 oktober:

Impact nieuwe kabinetsmaatregelen op de zwembranche

Tijdens de persconferentie van 13 oktober heeft minister-president Mark Rutte aangescherpte maatregelen bekend gemaakt. Deze gedeeltelijke lockdown heeft ook directe gevolgen voor de zwembranche. Toch blijft het mogelijk om te blijven zwemmen, hetzij in aangepaste vorm. De samenwerkende partijen in de zwembranche hebben in dit bericht de veranderingen op een rij gezet die voor onze branche van toepassing zijn vanaf 14 oktober 2020, 22:00 uur.

Maximaal 30 personen per ruimte
Een zwembad is aangemerkt als een binnenlocatie. Hiervoor geldt een maximum van 30 personen per ruimte. Deze groepsgrootte is altijd exclusief personeel. Trainers/instructeurs worden als personeel aangemerkt en tellen dus niet mee voor de groepsgrootte.

Dit aantal geldt niet voor kinderen t/m 17 jaar, tenzij er ook volwassenen zwemmen (gemengde groepen). Dan geldt het totaal aantal personen van 30 (jeugd incl. volwassenen).

1,5 meter afstand
De beheerder moet ervoor zorgen dat het niet te druk wordt en te allen tijde de benodigde social distancing gehandhaafd kan blijven.

Kleedkamers mogen open blijven, mits de 1,5 meter kan worden gehandhaafd. Douches zijn gesloten. Materiaalgebruik is toegestaan.

Ouder/kind zwemmen
Geen aanvullende impact

Zwemlessen/schoolzwemmen
Geen aanvullende impact

Kinderen omkleden
Ouders die kinderen begeleiden mogen kinderen ondersteunen bij het omkleden indien nodig in het kader van veiligheid.

Activiteiten en teamsporten
Voor activiteiten en teamsporten geldt een groepsgrootte van maximaal 4 personen. Deze personen moeten altijd onderling de benodigde afstand bewaren. Dit groepje van 4 personen moet de gehele activiteit samenblijven (en dus niet mengen met andere groepjes). Meer informatie over sporten in groepjes.

Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar geldt dit niet, tenzij het een gemengde groep betreft met volwassenen (18 jaar en ouder).

Wedstrijden
Wedstrijden en competities mogen in de huidige vorm niet doorgaan. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor geplande wedstrijden onder de vlag van de KNZB. Er wordt samen met verenigingen gekeken naar wat er wel mogelijk is.

Recreatief zwemmen
Ook voor recreatief zwemmen (in inrichtingen voor dagrecreatie) geldt dat je altijd afstand moet houden en het maximaal aantal van 30 bezoekers per ruimte aangehouden moet worden.

Voorbeelden

 • Banenzwemmen (volwassenen) is een individuele uitvoering van de activiteit. Hier geldt het maximum van 30 personen mits er geen sprake is van onderlinge groepsvorming.
 • Aquajogging is een groepsactiviteit die met maximaal 30 volwassenen tegelijk mag worden beoefend. Iedereen moet 1,5 meter afstand houden van elkaar.
 • Zwemtraining/borstcrawlcursus: dit is een individuele activiteit met een mogelijke instructie in groep. De maximale groepsgrootte van maximaal 30 personen is van toepassing indien 1 of meer deelnemers ouder zijn dan 18 jaar (met onderlinge afstand). 
 • Waterpolo/synchroonzwemmen: er wordt geen teamsport toegestaan voor volwassenen. Er mag geen instructie worden gegeven aan groepen groter dan 4 personen (met onderlinge afstand en ‘bubbel’) voor zover 1 of meer deelnemers ouder zijn dan 18 jaar (met onderlinge afstand).
 • Leszwemmen waarbij de ouders meezwemmen in het water: de maximale groepsgrootte moet 30 personen zijn. Dit zijn de ouders inclusief kinderen.
 • Ouders die kinderen begeleiden mogen kinderen ondersteunen bij het omkleden indien nodig in het kader van veiligheid.

Let op: Het Protocol Verantwoord Zwemmen is opgesteld voor de persconferentie van 13 oktober 2020. Daarom is het protocol op diverse onderwerpen niet meer juist in verband met de actueel geldende maatregels van de Rijksoverheid. Daarom hebben wij in bovenstaand nieuwsbericht de veranderingen die voor onze branche van toepassing zijn op een rij gezet.

UPDATE 9 oktober:

Aangepaste Richtlijn Veilig Zwemmen in Coronatijd, Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen (versie 9, 08-10-2020)

Naar aanleiding van een medisch onderzoek door de Zwembadpoli en de TU-Delft is geconcludeerd dat de luchtventilatie in de zwembaden niet langer op 100% buitenlucht hoeft te functioneren, maar dat het volgen van de normen zoals in het bouwbesluit opgenomen, afdoende zijn voor een veilige zwemomgeving. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe technische richtlijn.

In deze richtlijn en de notitie ‘Medisch Monitoring Onderzoek, deel 1 Ventilatie in zwembaden (08-10-2020)’ wordt bewezen aangetoond dat circulatie in zwembaden voldoende veilig is en daarmee ook in de koude wintermaanden afdoende comfort (warmte) kan bieden.

Wijzigingen ten opzichte van richtlijn versie 8:
– Resultaten Medisch Monitoring Onderzoek naar ventilatie verwerkt
– Blowers mogen weer gebruikt worden

De betreffende documenten zijn te vinden op de website van WaterVrij.

UPDATE 4 oktober:

Dringend advies tot dragen van mondkapjes in zwembaden

Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september, is breed draagvlak om te besluiten tot een eenduidig landelijk advies voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes. Naar aanleiding van dit advies roepen ook de samenwerkende partijen in de zwembranche op om in hun (binnen)accommodaties gebruik te maken van niet-medische mondkapjes.

Het betreft geen verplichting, maar is wel een dringend advies. In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen. Maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk. Dit geldt ook tijdens het zwemmen zelf.

Op www.water-vrij.nl/veelgestelde-vragen zijn nieuwe vragen en antwoorden toegevoegd rondom het gebruik van mondkapjes. Bekijk ook de website van de Rijksoverheid voor alle actuele informatie: zoals bijvoorbeeld het nieuwsbericht over het dringend advies tot het dragen van mondkapjes en de veelgestelde vragen over het gebruik van mondkapjes.

UPDATE 30 september:

Impact op de zwembranche van de kabinetsmaatregelen per 29 september 2020

De nieuwe coronamaatregelen van de regering hebben voor de zwembranche een aantal consequenties. Gelukkig kan men blijven zwemmen. Op onderdelen zijn echter aanpassingen noodzakelijk.

Leszwemmen
Bij het leszwemmen is het niet langer toegestaan dat ouders/verzorgers de lessen als toeschouwer bezoeken. Voor zover er mogelijkheden zijn in andere ruimtes in het zwembad kunnen de ouders/verzorgers daar verblijven tijdens de lessen, met een maximum van 30 personen.

Diplomazwemmen
Ook het diplomazwemmen kan door ouders/verzorgers en/of grootouders helaas niet als toeschouwer worden bijgewoond. Gelukkig kan het afzwemmen zelf wel doorgaan, zodat de diploma’s behaald kunnen worden.

Recreatiezwembaden met time-slots kunnen worden aangemerkt als ‘doorstroomlocaties’. Met reservering op naam is hiermee een groter aantal zwemmers dan 30 per locatie mogelijk, ook tijdens het recreatief zwemmen.

Voorbeeld van een registratieformulier met betrekking tot gezondheidsvragen is op de website WaterVrij te vinden bij de beschikbare communicatiemiddelen.

Raadpleeg jouw veiligheidsregio voor eventuele lokale afwijkingen.

N.B.: Horeca dicht
Helaas moet alle horeca in alle sportgelegenheden dicht: dus ook in de zwembaden.

Het doel is om sportbeoefening door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Vandaar de keuze om de sporthoreca te sluiten. Dit geldt voor sportkantines, maar ook de algemene horeca bij de zwembaden: voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.*

* Hierop zijn mogelijk lokaal uitzonderingen denkbaar, bijvoorbeeld wanneer de exploitant een aparte horecavergunning heeft om een ‘gewoon’ restaurant te drijven. Uiteraard met in achtneming van alle andere horecamaatregelen.

UPDATE 27 augustus:

Sporten in coronatijd – NOC*NSF

Een toelichting op het sporten in coronatijd is ook terug te vinden op de website van NOC*NSF. Deze informatie is uiteraard ook terug te vinden op de website WaterVrij.

UPDATE 14 augustus:

Regionale toepassing Protocol Verantwoord Zwemmen

De afgelopen periode hebben wij aan de hand van landelijke maatregelen het Protocol Verantwoord Zwemmen opgesteld voor de zwembranche: versie 2.1 van 2 juli 2020. Naast landelijke maatregelen zijn er nu ook veel regionale coronamaatregelen van toepassing. Dat maakt dat het landelijke protocol zoals nu beschikbaar een globale richting is, die men, al naar gelang de lokale situatie, moet aanpassen. Neem bij vragen hierover contact op met jouw veiligheidsregio of gemeente.

UPDATE 2 juli 2020:

Updates Protocol Verantwoord Zwemmen en
Richtlijn Veilig Zwemmen in Coronatijd

Zojuist zijn er nieuwe versies gepubliceerd van zowel het protocol voor de zwembaden als de richtlijn voor hygiëne en desinfectie in de zwembaden. Hiermee dragen we bij aan zwemplezier voor iedereen in een verantwoorde omgeving.

Protocol versie 2.1
Zojuist is versie 2.1 van het Protocol Verantwoord Zwemmen gepubliceerd. Belangrijkste wijziging hierin is dat de vastlegging van de gezondheidsverklaring is vervallen op aangeven van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is nadrukkelijk niet toegestaan deze gezondheidsgegevens vast te leggen. De vragen dienen wel gesteld te worden en bij bevestigende antwoorden kan er geen toegang tot de accommodatie worden verleend. Ten behoeve van de badinrichtingen is er ook een poster beschikbaar met deze vragen. Tevens is er een verduidelijking aangebracht ten aanzien van de afstandsregels bij groepsactiviteiten en banenzwemmen.

Wijzigingen richtlijn versie 8 t.o.v. versie 7
De versoepeling van de landelijke richtlijnen per 1 juli is ook doorgevoerd in de richtlijn. Tevens zijn nieuwe inzichten na een internationaal congres over zwembadprotocollen (22 juni 2020) in de richtlijn verwerkt.

Dit betreft de volgende onderwerpen:

 • Zwemluiers
 • Ventilatie
 • Reiniging en desinfectie van oppervlakken
 • Invloed van hoesten, zingen en praten
 • Besmetting via zwembadwater
 • Ouder kind zwemmen
 • Recreatieve elementen bij binnen- en buitenbaden
 • Stoomcabines
 • Specifieke type bassins zoals zwemvijvers en sprayparks
 • Medisch Monitoring Onderzoek

Kijk op www.water-vrij.nl/organisaties voor de laatste versies van het protocol en de richtlijn.

UPDATE 30 juni 2020:

Grondige revisie Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 2.0 – 01-07-2020)

Tijdens de persconferentie  d.d. 24 juni 2020 heeft Premier Rutte veel versoepelingen op weg naar het ‘nieuwe normaal’ aangekondigd. Naar aanleiding van deze wijzigingen die per 1 juli 2020 ingaan, hebben wij een grondige revisie van het Protocol Verantwoord Zwemmen doorgevoerd.

Zaten we eerst in een ‘gesloten’ situatie waar enkele mogelijkheden toegestaan waren, komen we met de zwembranche per 1 juli 2020 in een open situatie met nog een aantal restricties.  Dit resulteerde in het opstellen van een nieuw protocol. Wij adviseren je dit Protocol Verantwoord Zwemmen versie 2.0 zeer grondig door te lezen en jouw beleid hierop aan te passen.

Belangrijkste wijzigingen in het Protocol Verantwoord Zwemmen 2.0 t.o.v. 1.6:

 • De fases van openstelling zijn verwijderd. We zijn van een situatie van ‘gesloten en deels open’ naar ‘open met een aantal restricties’ gegaan;
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand meer te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Volwassenen dienen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven in elke situatie en op iedere locatie (dus zowel binnen als buiten) onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden, maar wel tot volwassenen.
 • Tijdens activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht te worden genomen voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassen;
 • Het is niet meer noodzakelijk voor zwemonderwijzers om tijdens de les afstand te houden tot leerlingen (tot 18 jaar);
 • Tijdens banenzwemmen is geen afstandsbeperking meer van kracht;
 • Volwassenen mogen tijdens het recreatief zwemmen weer in het pierenbad/waterspeelplaats aanwezig zijn met hun kinderen. Wel dienen zij altijd 1,5 meter afstand te houden tot andere volwassenen;
 • Bezoekers moeten geregistreerd worden en deze contactgegevens dienen minimaal 4 weken te worden bewaard;
 • Meer dan 100 bezoekers binnen of meer dan 250 bezoekers buiten dan is ook een vast te leggen gezondheidscheck verplicht (zie voorbeelddocument);
 • Je hoeft niet meer thuis de zwemkleding onder gewone kleding aan te doen;
 • Het advies ‘deel zo min mogelijk (speel- en drijf)materialen’ is verwijderd en dus niet meer van toepassing;
 • Toevoeging: zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

De Richtlijn ‘Veilig zwemmen in Coronatijd, Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen’ is nog onder constructie. Versie 8 verwachten wij later deze week te publiceren.

UPDATE 23 juni 2020:

In het Protocol Verantwoord Zwemmen verwijzen we als het gaat om reanimatie naar ‘Advies voor tijdelijke aanpassingen reanimatie richtlijnen in verband met de COVID-19 pandemie’. Voor de basale reanimatie (BLS) geldt vanaf 22 juni dat het advies is deze weer uit te voeren volgens de normale richtlijn inclusief beademen, tenzij de centralist van de meldkamer ambulancezorg anders aangeeft. Dit zullen wij in de volgende update van het protocol aanpassen.

UPDATE 18 juni 2020:

Zwembranche publiceert versie 1.6 van het Protocol Verantwoord Zwemmen

Wij hebben een nieuwe versie van het protocol op de website www.water-vrij.nl/organisaties geplaatst. Het betreft het Protocol Verantwoord Zwemmen versie 1.6 (15-06-2020).

De aanpassingen zijn terug te vinden bij de veelgestelde vragen en hebben betrekking op de openstelling van de douches. Vanaf maandag 15 juni mogen douches namelijk weer worden gebruikt. Blijf wel rekening houden met de 1,5 meterregels.

Versie 1.5 versus 1.6
De wijziging t.o.v. Versie 1.4 zit hem in het toestaan van het gebruik van de douches. Versie 1.5 van het Protocol Verantwoord Zwemmen is de afgelopen dagen in omloop gekomen, deze had nog niet gepubliceerd mogen worden.

LET OP: De maatregel dat kinderen t/m 12 jaar en volwassenen (waaronder zweminstructeurs) zoveel mogelijk 1,5 m afstand moeten houden, is nog steeds van kracht.

UPDATE 15 juni 2020:

Vanaf vandaag mogen de douches in zwembaden ook weer opengesteld worden. Zie dit bericht van de Rijksoverheid.

Blijf wel rekening houden met de 1,5 meterregels.

In de loop van deze week zullen we een aangepast protocol publiceren.

UPDATE 4 juni 2020:

Nieuwe versies beschikbaar van protocol en richtlijn

Wij hebben nieuwe versies van het protocol en richtlijn op de website www.water-vrij.nl/organisaties geplaatst.

Het betreft het Protocol Verantwoord Zwemmen versie 1.4 (01-06-2020) en de Richtlijn Veilig Zwemmen in Coronatijd Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen versie 7 (03-06-2020).

De aanpassingen zijn terug te vinden bij de veelgestelde vragen en hebben betrekking op de verruiming voor 13 t/m 18 jarigen.

Voor jeugd van 13 t/m 18 jaar zijn georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding van professionals per 1-6-2020 weer toegestaan, zonder handhaving van de 1,5 meterregel:
– Dit geldt uitsluitend in buitenbaden;
– Dit geldt ook voor zwemlessen in buitenbaden;
– Dit geldt niet voor recreatief zwemmen.

EXTRA UPDATE 29 mei 2020:

Hoe zit het met de mogelijke verruiming voor kinderen van 13 tot en met 18 jaar?

Via het ministerie van VWS hebben we meer duidelijkheid gekregen. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar zijn georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding van professionals vanaf 1 juni 2020 weer toegestaan, zonder handhaving van de 1,5 meterregel. Dit geldt uitsluitend in buitenbaden. Recreatief zwemmen valt hier niet onder.

In de loop van volgende week verwachten wij een aangepaste versie van het Protocol Verantwoord Zwemmen te kunnen publiceren.

UPDATE 29 mei 2020:

Update Richtlijn: Veilig Zwemmen in Coronatijd Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen, versie 6

Er is een nieuwe versie (nr. 6, 27-05-2020) beschikbaar van de Richtlijn: Veilig Zwemmen in Coronatijd Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen. Deze richtlijn is een onderliggend document bij het Protocol Verantwoord Zwemmen en bevat adviezen voor de werkwijze in zwembaden.

Het totale overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie is te vinden op de pagina met de veelgestelde vragen op WaterVrij.

De technische werkwijze in zwembaden wordt hierdoor inhoudelijk niet gewijzigd. Het document bevat een extra onderbouwing en de presentatie is toegankelijker geworden. Het betreft dus een verduidelijking op basis van de laatste inzichten.

Wat voor het werkveld wel een wezenlijke aanpassing is, is dat het volgens het advies in deze nieuwe versie van de richtlijn niet langer gewenst is om met het hoofd boven water te zwemmen. Op basis van de huidige inzichten is het, als de waterparameters goed zijn, ook met het hoofd onder water voldoende veilig.

Uiteraard is het van belang om te vermelden dat de wetgeving die van toepassing is op zwembaden (WHVBZ) leidend blijft.

Klik hier voor versie 6 van de Richtlijn: Veilig Zwemmen in Coronatijd Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen.

UPDATE 14 mei 2020:

Er is een nieuwe versie van het Protocol Verantwoord Zwemmen (in relatie tot COVID-19) beschikbaar. Wat is er inhoudelijk veranderd t.o.v. de vorige versie? Op pagina 8 is bij ‘Recreatief zwemmen’ punt 1 ‘kinderbad’ vervangen door ‘pierenbad/waterspeelplaats’. Hiermee wordt aangegeven wat onder ‘kinderbad’ wordt verstaan. Het overzicht van veelgestelde vragen werken we ook steeds bij. De laatste versies vind je altijd hier.

UPDATE 12 mei 2020:

We hebben een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden aangaande het protocol voor de heropening van de zwembaden (Protocol Verantwoord Zwemmen).

We merken dat er bijvoorbeeld onduidelijkheid is over wat er nodig is om open te mogen. De lokale noodverordening dient hiertoe namelijk de nodige ruimte te bieden. Het Protocol Verantwoord Zwemmen dient te worden geïmplementeerd op de betreffende locatie. Wanneer de zwemlocatie voldoet aan alle wettelijke eisen en de nodige ruimte in de noodverordening is door de veiligheidsregio geboden, kunnen de deuren worden geopend. Het advies is contact op te nemen met de gemeente voor de status van de noodverordening en altijd met de eigen gemeente af te stemmen over definitieve openstelling.

Klik hier om alle veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden te bekijken.

UPDATE 10 mei 2020:

Vrijdag aan het einde van de dag heeft er een actualisatie van het Protocol Verantwoord Zwemmen plaatsgevonden op basis van advies van het RIVM. Hierin is onder meer de formulering rondom aanwezigheid van ouders bij de zwemles en de 1,5 meter afstand tussen zwemonderwijzer en leerling aangepast. Het kan zijn dat er de komende tijd vaker actualisatie van het document nodig blijkt. Houd dus onze berichtgeving in de gaten, zodat je altijd met de laatste versie van het protocol werkt.

BERICHT 8 mei 2020:

De samenwerkende partijen in de zwembranche publiceren vandaag een Protocol Verantwoord Zwemmen (in relatie tot COVID-19) dat gebruikt kan worden bij de heropening van de zwembaden. Het protocol is hier te bekijken of te downloaden. In combinatie met het protocol stellen wij op deze pagina ook een aantal documenten beschikbaar met maatregelen in de vorm van iconen.

Het RIVM en het kabinet maakten afgelopen woensdag in een update over de maatregelen met betrekking tot het coronavirus bekend dat de binnenzwembaden vanaf 11 mei weer open mogen. Vanaf 29 april mochten de buitenbaden alweer open, alleen voor jeugd. Vanaf 11 mei is buiten sporten voor iedereen toegestaan en mogen de binnenbaden ook weer open.

Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid. Met de zwembranche willen we iedereen dan ook weer zo spoedig mogelijk de gelegenheid bieden een duik te nemen in een binnen- of buitenbad. Het protocol zorgt ervoor dat iedereen weer op een veilige en verantwoorde manier kan genieten van de zwemsport. In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en bezoekers zullen zwembadinrichtingen de maatregelen in het protocol uitvoeren en handhaven. Daarnaast is naleving van de regels voor iedereen per doelgroep noodzakelijk. Alleen op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen op een veilige en verantwoorde manier gebruik kan maken van de zwembaden.

Het protocol is tot stand gekomen en opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche: Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), Zwembadpoli, Dutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU Delft, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), Nederlandse Triathlon Bond (NTB), FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade Nederland, ZwemOnderwijs Nederland, Dutch Lifeguards, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Zij sloegen eerder al de handen ineen om alles in het werk te stellen om de heropening van zwembaden zo snel als het verantwoord kan, mogelijk te maken.

Recente berichten

Meer Nieuws