Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Bijeenkomst toekomst kwaliteit zwemles

Op 8 juni vond in het Amerena complex in Amersfoort een bijeenkomst plaats over de toekomst van de kwaliteit van zwemles en bijbehorende diplomering.

De Nationale Raad Zwemveiligheid had als organiserende partij een groot aantal partijen uit diverse geledingen van de branche uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst werd op basis van een aantal stellingen constructief van gedachten gewisseld over de wijze waarop eventuele uniforme borging van kwaliteit vorm zou moeten krijgen, de mogelijke keuze voor een enkele diploma(lijn) en de consequenties die dat zou kunnen hebben voor de vormgeving van diploma’s.

Volgens afspraak zullen de resultaten van deze gedachtewisseling worden gedeeld met het ministerie van VWS, zodat deze kunnen worden meegenomen in de beraadslagingen van de betreffende Kamercommissie eind van deze maand. We zullen op zo kort mogelijke termijn over de inhoud en het verloop van het verdere proces berichten.

Recente berichten

Meer Nieuws