Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Zwembad Stappegoor stimuleert zelfredzaamheid en maakt het behalen van een zwemdiploma voor nieuwkomers mogelijk

Mensen met een migratieachtergrond en buitenlanders lopen een groter risico om te verdrinken in vergelijking met de autochtone bevolking. Gemeente Tilburg geeft daarom zwemlessen aan deze doelgroep. Ze geven lessen aan mannen, maar zijn ook gestart met een vrouwengroep en verzorgen lessen voor minderjarige jongeren. We gingen in gesprek met Linda van Iersel-Touw, teamleider van Recreatiebad Stappegoor in Tilburg, om meer te weten te komen over dit initiatief.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Binnen de gemeente Tilburg zijn ze blij dat ze zwemlessen voor nieuwkomers, waaronder statushouders, aanbieden. Er is een heel proces aan vooraf gegaan. De zwemles voor deze doelgroep is tot stand gekomen vanuit persoonlijke interesse én in samenwerking met de sport coördinator vluchtelingen Nassar Chakir. Nassar werkt bij het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg, heeft een migratieachtergrond en speelde een belangrijke spilfunctie. Linda vertelt dat ze samen met Nassar op bezoek is geweest bij 3 woongroepen met minderjarige alleenstaande asielzoekers in de omgeving Tilburg. Ze heeft met eigen ogen gezien hoe deze jongeren leven. “Als zwembad hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We willen verdrinkingen voorkomen en bijdragen aan integratie en sociale ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om zwemlessen te organiseren voor deze kwetsbare doelgroep”, aldus Linda.

Mensen met diverse achtergronden
Aan de zwemlessen kunnen mensen met diverse achtergronden deelnemen. Er zijn gedurende de week verschillende lessen. Zo is er een les voor volwassenen, maar ook voor jongeren en specifiek voor vrouwen. “Het is een gemêleerd gezelschap.” Vervolgens legt Linda uit dat naast cultuur ook de taal een uitdaging is. “Communicatie is soms moeilijk. Mensen spreken vaak de Nederlandse taal niet, dus het is écht lesgeven met handen en voeten. Er worden onder de mensen die komen zwemmen talen gesproken waar ik het bestaan niet eens van wist.” Bij de zwemlessen is altijd een begeleider aanwezig die de deelnemers kent en kan vertalen.

Commitment creëren en afspraken maken
Om te zorgen dat het project een succes wordt werd er een bezoek gebracht aan de woonlocaties en werden verwachtingen uitgesproken. Linda zegt: “Hierdoor creëerden we commitment.” Uit ervaring blijkt dat afspraken maken met deze doelgroep, met name de jongeren, wat lastiger is.  “Als de weersvoorspellingen slecht zijn, dan kan het zomaar zijn dat ze niet komen opdagen vanwege het vervoer.” Linda licht toe dat toen de winter aanbrak dit te merken was aan het opkomstpercentage. “We hebben als team afgesproken hier los mee om te gaan.”

Zwemvaardigheden inschatten
Voordat de deelnemers van start konden met de zwemlessen werd bij de eerste les, de test zwemles, het niveau ingeschat. Linda: “Tijdens deze les is het doel van de instructeur de beginsituatie in te schatten.” Hierdoor voorkomt Recreatiebad Stappegoor dat mensen zelf een verkeerde inschatting maken van hun zwemvaardigheden. Daarnaast is de opzet van de zwemlessen anders bij deze doelgroep. “We werken met minder niveaus dan bij de reguliere lessen. We hanteren bij deze doelgroep maar twee niveaugroepen: ondiep en diep”, aldus Linda. Dit is een bewuste keuze. Linda licht toe: “Hierdoor kunnen we met 2 instructeurs tot aan het diploma werken en kunnen tussendoor mensen in en uit stromen.”

Gefinancierd met subsidies
Om zwemlessen voor deze doelgroep te organiseren is geld nodig. In Tilburg is dit geld middels diverse potjes bij elkaar gesprokkeld. Er is lokale samenwerking opgezocht, waarbij diverse partijen de handen in één hebben geslagen. “Het badwater en twee instructeurs per les worden hierdoor betaald”, aldus Linda.  “Het doel is het halen van een zwemdiploma, maar het belangrijkste is veiligheid.” Gemeente Tilburg wil met dit project mensen zelfredzaam maken. Linda legt uit dat het daarbij belangrijk is te kiezen voor een andere benadering: “Wees blij als de mensen er zijn, na elke les zijn ze weer zelfredzamer.” Inmiddels hebben al een aantal deelnemers een zwemdiploma gehaald. Op de vraag of het stopt na het behalen van het A-diploma zegt Linda resoluut: “Nee hoor, als ze willen kunnen ze doorgaan tot en met Nationaal Zwemdiploma C.”

Positieve reacties
Aan de zwemlessen nemen mensen deel met verschillende overwegingen en doelen. Als we meekijken in de les dan zien we vooral vrolijke gezichten. De één zoekt ontspanning, even tijd voor zichzelf. Bij de ander speelt het sociale aspect een grote rol, waarbij de deelneemster vertelt dat ze in Nederland niet veel mensen kent en graag nieuwe mensen wil leren kennen. Ook zijn er mensen die het vanuit gezondheidsoverwegingen prettig vinden of juist willen leren zwemmen omdat er in Nederland zoveel water is en ze dan kunnen zwemmen met hun kinderen. De reacties zijn positief en tonen dankbaarheid. Linda is enthousiast en zegt: “Je krijgt er zoveel voor terug. Zoveel blijheid en inzet.”

Uitdagingen voor de toekomst
Bij Recreatiebad Stappegoor zijn ze tevreden met wat ze tot nu toe bereikten. “We zijn als team gemotiveerd om deze mensen te leren zwemmen”, zegt teamleider Linda. Het is onzeker voor hoe lang dit project invulling kan krijgen, maar in Tilburg kijken ze niet te ver vooruit in de toekomst. Linda: “Je weet nooit hoe de toekomst verloopt, ineens was er ook corona.” Linda legt uit dat het in de opstartfase nog niet helemaal goed liep, ze zijn daarom ook gefaseerd gestart met de groepen. Ook voor de instructeurs was het even wennen. “We zijn er nog niet. We willen graag een extra jongeren groep starten. De vraag is er, nu de personele bezetting nog. En daarnaast merken we dat we weinig meisjes in de leeftijdscategorie 10 tot 18 jaar bereiken.” Zwembad Stappegoor heeft genoeg ambities en hoopt dat de rest van Nederland ook zwemles organiseert voor deze doelgroep. En voor iedereen die nog niet overtuigd is van de maatschappelijke rol die we als zwembranche hebben, heeft Linda een tip: “Zoek deze mensen op en ervaar de schrijnende situatie. Ga het gesprek aan en zoek lokale partners.” We wensen zwembad Stappegoor veel succes met de zwemles voor deze doelgroep en hun mooie bijdrage aan ‘Heel Nederland zwemveilig’.

Heb je naar aanleiding van dit praktijkvoorbeeld vragen? Organiseer je zwemlessen voor nieuwkomers en wil je op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Of wil je zwemlessen opstarten voor een specifieke doelgroep maar weet je niet waar je moet beginnen? Neem dan contact op met je regioadviseur. Voor inhoudelijke vragen over de aanpak van Sportbedrijf Tilburg, Recreatiebad Stappegoor kun je contact opnemen met Linda van Iersel-Touw.

Wist je dat er vanuit COA ook budget beschikbaar is voor zwemles? Klik hier voor meer informatie.

Foto: Sportbedrijf Tilburg

Recente berichten

Meer Nieuws