Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Zorgeloos zwemplezier centraal in de nieuwe Jeugdsportvisie van de KNZB

“Kinderen verdienen een sportomgeving waarin plezier en veiligheid basisvoorwaarden zijn.” Dat schreef de NLsportraad eerder dit jaar in een advies aan de minister voor Sport. Ook de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) onderschrijft dit volledig en zij lanceerde onlangs haar nieuwe Jeugdsportvisie. In deze visie roepen zij op aan eenieder die bij zwemmende jeugd betrokken is om door de ogen van het kind te kijken én met oog voor het zich ontwikkelende kind.

De maatschappij om ons heen verandert. We zien in de sport in het algemeen, maar zeker ook in de zwemsport, een neerwaartse trend van het aantal (jeugd)leden. Kinderen en jongeren zijn minder actief en hun motorische vaardigheden nemen al decennialang aantoonbaar af. Dat zien we ook in het zwembad. Een zorgelijke ontwikkeling, want voor de zwemveiligheid is het juist van belang om vaardigheden te blijven oefenen. Bovendien wordt in de kinderjaren de (motorische) basis gelegd voor het beweeggedrag op latere leeftijd.

Aanleidingen voor de zwembond om een jeugdsportvisie te ontwikkelen en in te zetten op het verbeteren van het jeugdsportklimaat. Hierin gaan zij uit van vier leidende principes: kind centraal, plezier voorop, bewuste & bekwame begeleiding en een veilige basis. Principes die niet alleen voor de zwemsporten, maar in de gehele zwembranche belangrijk zijn.

Willen we de zwemwereld versterken, dan is anders kijken én anders handelen noodzakelijk. Daar is een duidelijke visie voor nodig, die vertaald kan worden naar een concrete aanpak. Het versterken van het pedagogische sportklimaat voor de jeugd is dan ook zichtbaar op alle niveaus: Bij beleidsmakers, bij verenigingen en gemeenten op lokaal niveau, maar zeker ook langs de badrand en op de tribune, zoals bij trainers, instructeurs en ouders. Samen werken we aan Zorgeloos Zwemplezier voor onze kinderen! Bekijk de video en lees meer op www.knzb.nl/jeugdsport.

De Nationale Raad Zwemveiligheid en KNZB werken samen, onder andere vanuit het Nationaal Plan Zwemveiligheid op het thema ‘blijven zwemmen’, aangezien het in het kader van zwemveiligheid heel belangrijk is om na het leren zwemmen regelmatig te blijven zwemmen.

Recente berichten

Meer Nieuws