Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

GRATIS webinar Cijfers over zwemmen en zwemonderwijs: wat weten we? – Jarno Hilhorst (Nationale Raad Zwemveiligheid)

In dit webinar krijg je een overzicht van cijfers en publicaties uit de afgelopen jaren over zwemonderwijs en deelname aan zwemmen. Naast enkele algemene gegevens over de bevolking wat betreft zwemmen en zwemveiligheid, gaan we specifiek in op zwemlessen voor kinderen en onderwerpen als startleeftijd, zwemlesduur, zwemdiploma’s, zwemlesmethode, (impliciet) motorisch leren en zwemvaardigheid na de diploma’s. Afhankelijk van de tijd en wat jij als deelnemer interessant vindt, kunnen we ook dieper ingaan op de beleving van ouders en kinderen zelf, op lesgeven aan jeugdige asielzoekers, op lesgeven aan kinderen met een beperking of gedragsprobleem en op schoolzwemmen. Daarbij stellen we vragen als: wat betekenen deze cijfers voor jou? Heb je inzicht in dit soort gegevens bij jouw locatie en is dat relevant of niet? En we bespreken waar we nog te weinig over weten en wat op de ‘Onderzoeks- en innovatieagenda’ moet komen te staan.

Aan dit live-webinar zijn geen kosten verbonden. Het webinar vindt plaats op 19 maart 2021 om 10.00 uur. Klik hier om je aan te melden.

 

Recente berichten

Meer Nieuws