Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Hoe krijg je meer grip op een kind met pittig gedrag? – Simone van Dijk

Een kind wil het water niet in, de bandjes niet omdoen of niet door het gat zwemmen. Het kind wordt boos en je kan het kind steeds minder bewegen te doen wat er van hem verwacht wordt.

Lastige en energie slurpende situaties waarin je je soms machteloos voelt omdat je de verantwoordelijkheid hebt om het kind veilig te leren zwemmen en je je ergert omdat jij gewoon je werk wilt kunnen doen. Er staan per slot van rekening nog meer kinderen te wachten die les moeten krijgen en jouw aandacht verdienen.

In de lezing ‘Hoe krijg je meer grip op een kind met pittig gedrag?’ ervaar je met welke dagelijks herkenbare taal je het kind prikkelt meer negatief gedrag te laten zien. En geef ik je handvaten:

  • hoe je het kind liefdevol kan helpen, waardoor het kind zich gehoord en gezien voelt door jou en zijn gedrag aanpast.
  • hoe je jouw grens duidelijk en liefdevol kan aangeven, waardoor het kind eerder bereid is te doen wat jij vraagt.

Deze lezing kun je in het programma vinden in ronde 5.

Recente berichten

Meer Nieuws