Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Stagiaires Lesgever Zwem-ABC: ruimte om te proberen? – Sabrina Kootje (ROC Horizon College)

Binnen de opleiding tot Lesgever Zwem-ABC van de Nationale Raad Zwemveiligheid is in de te beheersen kwalificaties vermeld dat de cursist/ student kennis opdoet over verschillende lesmethodes. In deze workshop gaan we in gesprek hoe we ervoor zorgen dat toekomstig lesgevers hier voldoende kennis en ervaring over kunnen opdoen. Het is zowel belangrijk dat de opleidingsdocenten hier in de lessen op school voldoende aandacht aan besteden, maar het is ook belangrijk dat de stageplekken in de zwembaden voldoende ruimte bieden aan stagiaires om te oefenen met de verschillende manieren waarop kinderen kunnen leren en de verschillende manieren waarop de lesgever uitdagende leersituaties kan creëren. Bieden jullie die ruimte aan stagiaires? Samen verkennen we wat wenselijk en haalbaar is en hoe opleiding en stagebad hierin samenwerken.

Ronde 2

Recente berichten

Meer Nieuws